Тепер Мінфін сказав своє слово щодо спрощеної системи оподаткування

01 Грудня 2015
Аа Аа

Аналізуючи проект Закону щодо податкової реформи від Міністерства фінансів України, який планується внести до Верховної Ради України цього тижня, в рамках реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності можна виділити такі основні моменти:

1 – зміна умов перебування на спрощеній системі оподаткування;

2 – зміна ставок податків;

3 – зміна об’єкта та бази оподаткування.

 

Умови перебування на спрощеній системі оподаткування:

1). група «А» – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень.

2). група «В» – фізичні особи – підприємці, які відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 10 осіб;
 • річний обсяг доходу не перевищує 2 000 000 гривень.

3). група «С» – сільськогосподарські товаровиробники, які відповідають сукупності таких критеріїв:

 • частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
 • річний обсяг доходу за попередній податковий (звітний) рік не перевищує 2 000 000 гривень.

 

Відмінність від діючої системи

Група «А» повністю відповідає першій групі, інших змін не зазнала.

Другу та третю групу об’єднали в групу «В», встановивши для них новий критерій щодо річного обсягу доходу – не має перевищувати 2 000 000 грн. (замість другої групи – 1 500 000 грн. та третьої – 20 000 000 грн.).

Скасували право перебування на єдиному податку для юридичних осіб.

Для сільськогосподарських товаровиробників чинною є четверта група, додали критерій щодо річного обсягу доходу за попередній рік – не має перевищувати 2 000 000 грн.

До заборонених видів діяльності для платників єдиного податку групи «А» та «В» додано зовнішньоекономічні операції з імпорту товарів із ввезенням (або без ввезення) їх на територію України за будь-якими видами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 

Об’єкт та база оподаткування

Група «А» – об'єктом та базою оподаткування є розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Група «В» – об’єктом оподаткування є дохід, отриманий таким платником протягом звітного (податкового) періоду.

Базою оподаткування є оподатковуваний дохід, який розраховується як різниця між отриманим доходом, зменшеним на суму податкової соціальної пільги та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта.

Розмір коефіцієнта складає:

0,8 – у 2016 році;

0,8 – у 2017 році;

0,6 – у 2018 році;

0,4 – у 2019 та подальші роки.

 

Метод визначення доходу:

Показник 

Прямий метод

Непрямий метод

Дохід

Дохід за касовим методом

Дохід за касовим методом

Витрати

Витрати документально підтвердженні

Дохід * Коефіцієнт витрат

(Дохід * 0,8[1])

База оподаткування

Дохід – Витрати

Дохід * (1 – коефіцієнт витрат)

Дохід * 0,2[2]

 

Група «С» – без змін, як для нинішньої четвертої групи платників єдиного податку.

 

Ставка податку

Група «А» – до 20 % мінімальної заробітної плати (до 275,6 грн.; встановлюється сільськими, селищними, міськими радами та об'єднаними територіальними громадами) + єдиний соціальний внесок у розмірі 20 % мінімальної заробітної плати (275,6 грн.).

 

Підвищено ставку з 15 % до 20 %:

 • до суми перевищення обсягу доходу;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачений для платників єдиного податку;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • до доходу, отриманого платниками групи «А» від провадження діяльності, яка заборонена для платників єдиного податку.

Ставки єдиного податку для платників групи «В» встановлюються у розмірі 20 відсотків без використання коефіцієнта (у 2016 році 0,8 до суми отриманого доходу):

 • до суми перевищення обсягу доходу;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачений для платників єдиного податку;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

Група «В» – у розмірі ставки податку на доходи фізичних осіб – 20 %, + єдиний соціальний внесок – 20 % бази нарахування, як і для зарплати

визначеного за:

 • прямим методом (Доходи – Витрати). Витрати повинні бути документально підтверджені;
 • непрямим методом із застосуванням коефіцієнту 0.8 для обрахування Витрат (Доходи – Доходи*0.8).

 

Група «С» – 0,27 – 1,35 % нормативно-грошової оцінки 1 га землі в залежності від виду земель.

 

Реєстратор розрахункових операцій

Група «А» – зобов’язані застосовувати РРО з 1 січня 2019 року.

Група «В» – для платників, які відповідно до чинної норми перебувають на другій групі єдиного податку обов’язкове застосування РРО з 1 січня 2016 року, для інших платників з 01 липня 2016 року.

 

Додатково!

Платники єдиного податку групи «С» зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

 • уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
 • подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

 

Nota bene!

Враховуючи всі вищезазначені зміни можна зробити висновок, що при такій базі оподаткування, яка пропонується Міністерством фінансів України, вона є схожою на базу оподаткування передбачену для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування (чинна стаття 177 ПК України, в законопроекті від Міністерства фінансів України – стаття 171 ПК України). Крім того, значною перевагою пропонованого Проекту є те, що платники будуть сплачувати єдину ставку, адже скасовується сплата ПДВ для платників єдиного податку.


[1] 0,6 з 2018 року; 0,4 з 2019 року.

[2] 0,4 з 2018 року; 0,6 з 2019 року.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments