Текстова трансляція круглого столу "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

15 Квітня 2016
Аа Аа

Taxlink запрошує всіх на текстову трансляцію круглого столу "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах", що зараз відбувається в приміщенні Вищого адміністративного суду України і організований за підтримки Національної школи суддів, ГО "Асоціація податкових радників" та нашої платформи.

Відкриття

Н.Г. ШУКЛІНА привітала усіх присутніх і оголосила учасників круглого столу.

М.І. ЦУРКАН, в свою чергу, привітав учасників і наголосив на тому, що Вищий адміністративний суд із задоволенням погодився на пропозицію Національної школи суддів щодо організації круглого столу. Враховуючи той факт, що податкові спори є чутливим індикатором економіки, вони з точки зору дотримання принципу верховенства права мають бути прогнозованими. Завдяки цьому унікальному заходу, що об'єднав суддів з усієї України, є можливість обміну думками щодо податкових спорів, які мають високу динаміку.

 

Доповіді

В.Л. МАРИНЧЕНКО. Секретар Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, заслужений юрист України. Доповідь на тему: "Висновки Верховного Суду України, викладені в Постановах, та їх вплив на формування судової практики в податкових спорах"

В своїй доповіді В.Л. Маринченко вказав на те, що подібного роду заходи доволі часто проводяться у ВСУ, об'єднуючи суддів, науковців, представників Верховної Ради України та Державної фіскальної служби, для того, щоб вислухати всіх і сформувати позицію. Формат такого заходу передбачає, що поставлена проблема вимагає вирішення. Зазначає, що рішенння Верховного Суду України не повинні піддаватись критиці. Враховуючи той факт, що на цьому рівні формується практика, суб'єкти владних повноважень повинні застосовувати такі правові позиції. Потрібно констатувати, що в більшості випадків рішення ВСУ та ВАСУ піддаються критиці з боку громадськості, проте між судами досягнутий консенсус.

Ми маємо констатувати, що кількість спорів в останній час зменшилася. І це є наслідком не лише судового збору, але й урахування практики ВСУ та ВАСУ, спостерігається контакт з контролюючими органами.

Згадуючи рішення ВАСУ щодо бюджетного відшкодування В.Л. Маринченко вказав, що воно ще переглядатиметься на предмет мотивованого підходу. Щодо категорії спорів про визнання нереальними операцій з фіктивними підприємствами доповідач висловив позицію про те, що про добропорядні відносини з фіктивним підприємством мова йти не може. Що ж стосується категорій справ про коригування даних в електронних базах даних доповідач відмітив, що при розгляді справ у ВСУ в більшості випадків суб'єкти владних повноважень не вносили ніяких коригувань до системи. Це спостерігалось лише в окремих випадках.

Відповіді на запитання учасників круглого столу

- Досить часто фіскальні органи в суді посилаються на інші аргументи, аніж в акті. Як бути в такій ситуації?

Це процесуальна проблема. Суд звертає увагу на те, чи має місце неоднакове застосування норм права. У разі якщо воно є, справа приймається до розгляду.

- Як оцінювати обставини справи у разі, якщо податкова накладна підписана не тією особою, проте реальність операції доводиться іншими доказами?

Операції, які здійснюються фіктивним підприємством апріорі дає права на формування податкового кредиту в силу закону. Якщо документи від імені юридичної особи підписує не уповноважена на те особа, вона не може вважатись такою, що представляє інтереси першої. Якщо суди стануть на позицію, що реальність операції можна довести побічно іншими доказами, незважаючи на те, що неуповноважена особа вводиться в коло учасників правовідносин, то фактично суд стане тією ланкою, через яку виводитимуться гроші та легалізовуватиметься тіньова економіка.

 

Н.Є БЛАЖІВСЬКА. Суддя Вищого адміністративного суду України, член Правління Асоціації податкових радників. Доповідь на тему: "Аналіз дотримання платником податків належної обачності в світлі актуальної практики ВСУ"

Доповідач зазначила, що принципи належної обачності вперше почали зустрічатись в практиці ЄСПЛ в 2004 році. В Україні така практика почала формуватись ближче до 2008 року. Аналізуючи справу Булвес АД проти Болгарії, фатично можна зробити висновок, що суд визнав дотримання заявником принципу належної обачності при виборі контрагента. Саме цей факт повинен спростовувати у суді суб'єкт владних повноважень.

На жаль, принцип належної обачності не знайшов свого законодавчого закріплення, на відміну від доктрини ділової мети. Критерії належної обачності на рівні закону виписані лише в Угорщині. В Україні такі ознаки прослідковуються лише на рівні судової практики.

 

Д.О. ГЕТМАНЦЕВ. Професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, президент Асоціації податкових радників, експерт Taxlink. Доповідь на тему: "Спори пов’язані із функціонуванням системи електронного адміністрування (СЕА)"

В межах доповіді було звернуто увагу на декілька важливих аспектів, що виникають у спорах, пов'язаних із функціонуванням системи електронного адміністрування. Мова йде, зокрема, про:

  • позовні вимоги: визнати податкові накладні (НП) або розрахунки коригування (РК) зареєстрованими / зобов’язати контролюючий орган зареєструвати ПН/РК;
  • реєстрація в ЄРПН ПН/РК, складених до анулювання реєстрації платника ПДВ;
  • погашення податкового боргу за рахунок коштів на електронному рахунку СЕА.

Детальніше з презентацією Ви можете ознайомитись за посиланням.

 

С.І. ДЕРЕВЦОВ. Заступник директора Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження Державної фіскальної служби України. Доповідь на тему: "Вирішення окремих категорій спорів за участю органів Державної фіскальної служби"

В межах доповіді С.І. Деревцов звернув увагу на питання отримання податкової інформації контролюючими органами, за наслідками якого призначаються податкові перевірки. Доповідач повідомив про існування нових рекомендацій ДФС, згідно з якими контролюючі органи перед тим, як кваліфікувати відсутність платника податків за місцезнаходженням, не зупинятимуться лише на відстуності відповіді з місця офіційної реєстрації, але й перевірятимуть телефон, факс, електронну пошту та місцезнаходження основних виробничих потужностей.

В питанні можливості проведення реальних операцій з фіктивними контрагентами підтримав позицію Верховного Суду України.

 

А.О. ПОЛЯНИЧКО. Заступник начальника відділу забезпечення роботи другої судової палати Вищого адміністративного суду України, голова Наукової ради Асоціації податкових радників. Доповідь на тему: "Фіктивні господарські операції як предмет податкових спорів. Останні тенденції"

У своїй доповіді А.О. Поляничко жорстко розкритикував позицію Верховного Суду України щодо визнання операцій з фіктивними контрагентами нереальними, вказуючи на те, що в цьому питанні не може бути однозначного підходу, зважаючи на реаліії ведення господарської діяльності. В обгрунтування своєї позиції здійснив посилання на статтю 551 Господарського кодексу України, яка вживає формулювання в минулому часі: "...проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників", тим самим звертаючи увагу на можливість здійснення господарських операцій фіктивними суб'єктами господарювання. Не заперечуючи той факт, що в ряді випадків реальних операцій з фіктивними контрагентами не здійснюється, доповідач вказав, що обраний Верховним Судом України підхід в окремих ситуаціях може призвести до відповідальності добросовісних платників податків.

 

Ю.О. КРАЙНЯК. Експерт Taxlink. Доповідь на тему: "Проблеми визначення дискреції в межах податкових спорів про стягнення бюджетного відшкодування ПДВ"

В межах доповіді було детально проаналізовано позиції Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України щодо питання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Ю.О. Крайняк звернув увагу на ряд питань, які потрібно дослідити для того, щоб визначити, яка з двох позицій є більш обгрунтованою. Це, зокрема, питання суті відносин між платником податків, контролюючим органом та казначейством, визначення права, за захистом якого платник звертається до суду, аналізу фактів, які призводять до відновлення порушеного права платника податків та питання меж втручання адміністративного суду в компетенцію контролюючого органу та казначейства.

В результаті доповідач доходить висновку, що спосіб захисту «стягнути з бюджету суму узгодженого бюджетного відшкодування» повинен визнаватись належним способом порушеного права на отримання такого відшкодування.

Детальніше з презентацією Ви можете ознайомитись за посиланням.

 

Учасники круглого столу підвели підсумки засідання. Представники Національної школи суддів України вручили учасникам сертифікати.

Дякуємо, що слідкували за нашою трансляцією.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments