Свою неприбутковість організації зможуть підтвердити до липня 2017?

Депутати хочуть дати трохи більше часу неприбутковим підприємствам, установам та організаціям на приведення своїх статутних документів у відповідність до вимог Податкового кодексу України. Наразі у цих організацій є час до 1 січня 2017 р., парламенту ж пропонують продовжити цей строк до 1 липня 2017 р.

Це передбачено законопроектом № 5351 «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо захисту прав неприбуткових організацій, в тому числі громадських організацій та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів)».

Такі зміни до законодавства, пояснюють автори законопроекту, стали необхідними у зв’язку з наступним. У 2015 р. набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 р. № 652-VIII (далі – Закон), яким було змінено не лише питання оподаткування діяльності неприбуткових організацій, а також визначено вимоги до таких організацій.

На приведення своєї діяльності у відповідність до вимог ПК України неприбутковим організаціям було виділено час до 1 січня 2017 р., однак депутати – автори проекту стверджують, що процес внесення відповідних змін до статутних документів є складним та затяжним, а тому доцільно продовжити передбачений ПК України термін ще на півроку.

Нагадаємо, ПК України передбачено, що неприбутковою є організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена і зареєстрована у порядку, визначеному чинним законодавством;

- установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- в установчих документах передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючими органами до реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі недотримання неприбутковою організацією зазначених вимог ПК України, вона буде зобов'язана подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Після цього відповідні організації будуть зобов'язані подавати фінансову та податкову звітність та сплачувати податок на прибуток.

Таким чином, відзначають у пояснювальній записці депутати, неприбуткові організації, в тому числі громадські організації всеукраїнського, обласного та районного рівнів, а також майже 980 с/г обслуговуючих кооперативів опиняться під загрозою припинення своєї діяльності.

Тож з огляду на все зазначене проектом № 5351 пропонується визначити, що відповідні неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 липня 2017 року (наразі цей строк закінчується 1 січня 2017 р.). Якщо цим організаціям потрібно привести свою діяльність, а відповідно і статутні документи, у відповідність до вимог ПК України, то вони матимуть час до 1 липня 2017 р. У протилежному випадку вони будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій.

Попередня стаття Наступна стаття