Суттєво змінено строки та порядок надання індивідуальних податкових консультацій

Головне управління ДФС у м. Києві звертає увагу, що з 01.04.2017 набрали чинності положення Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), в частині порядку надання індивідуальних податкових консультацій.

Згідно зі змінами, внесеними Законом України  від 21.12.2016 № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» до статей 52, 53 Кодексу, суттєво змінено строки та порядок надання індивідуальних податкових консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і до самої консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення цим контролюючим органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис платника податків;

дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає зазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян". 

Попередня стаття Наступна стаття