Старі-нові зміни акцизного податку

Ставки акцизного податку

У проекті ставки на алкогольні напої та тютюнові вироби значно вищі за чинні. Зокрема, передбачена  адвалорна ставка для сигарет і цигарок в 15 % замість 12 %, а мінімальне акцизне зобов’язання для сигарет збільшиться з 304,11 до 425,75 грн за 1000 штук.

Передбачається, що ставки на нафтопродукти та інші речовини, які використовуються для виготовлення пального з 1 січня до 30 червня 2016 року буде збільшено, порівняно з чинними, а потім –  зменшено.

Наприклад, на бензин моторний (окрім авіаційного) передбачено ставки:

  • 202 євро за 1000 кг (чинна);
  • 228 євро за 1000 кг (з 1 січня по 30 червня 2016 року);
  • 171,50 євро за 1000 л (з 1 липня 2016 року).

Ставка акцизного податку, яку сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі пальним, – 4,2 євроценти за кожен літр реалізованого пального.

База оподаткування 

У проекті передбачено, що при застосуванні адвалорних ставок акцизного податку базою є вартість підакцизних товарів з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Зокрема, зміни стосуються таких операцій:

Реалізація виготовлених в Україні акцизних товарів

вартість за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку

вартість за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням ПДВ та акцизного податку

Ввезення підакцизних товарів на митну територію України

вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без ПДВ та з урахуванням акцизного податку

вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням ПДВ та акцизного податку

Щодо акцизного податку з роздрібних продажів

вартість (з ПДВ)

 

вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

Дата виникнення зобов’язань

Новелою проекту є визначення дати  виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при безготівкових розрахунках за датою оформлення розрахункового документу на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару.

Звільнення реалізації тютюнових відходів

Передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком реалізації відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації.

Курс валют

В проекті впроваджується норма, згідно з якою суб’єкти роздрібної торгівлі сплачують акцизний податок в національній валюті з урахуванням офіційного курсу валют, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

При цьому, не передбачено змін в норму про застосування до підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, офіційного курсу валют, який діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції).

Підакцизна сировина для виготовлення пального

В проекті уточнено, що підакцизна продукція, яка використовується для виготовлення пального, не звільняється від оподаткування акцизним податком. Відповідно, застосовується інший механізм: сума акцизного податку з пального зменшується на суму акцизного податку з сировини на дату реалізації пального. Якщо внаслідок віднімання сума від’ємна, переплата не відшкодовується.

До 30 червня 2016 року для зменшення суми акцизного податку на кінцевий продукт платнику необхідно:

  • отримати від виробника або імпортера довідку щодо обсягу поставленої підакцизної сировини;
  • отримати підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету. Таке підтвердження  надається виробнику або імпортеру підакцизної сировини контролюючим органом за його місцезнаходженням протягом 1 робочого дня з моменту звернення шляхом надання відповідної довідки.

Режим акцизного складу

Законопроектом пропонується залишити і розширити режим акцизного складу для приміщень, де пальне виробляється, обробляється (переробляється), змішується, навантажується-розвантажується, а також зберігається (окрім навантаження-розвантаження та зберігання для власних потреб). Тобто режим акцизного складу поширюватиметься у тому числі на АЗС. Проте, постійний контроль представника контролюючого органу на об’єктах, де є пальне, не передбачений. Такі правила будуть діяти з 1 липня 2016 року.

З 1 січня 2017 року для акцизних складів з пальним обов’язково передбачено лічильники, які визначатимуть обсяг витраченого пального та рівень пального в резервуарах реалізаторів пального. Відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників буде заборонено.

Контроль за обігом пального

Проектом встановлено нових платників акцизного податку – суб’єктів, які реалізують пальне. Такий суб’єкт сплачує акцизний податок за ставкою 4,2 євроценти за 1 літр з обсягів пального, які перевищують обсяги його отримання за відповідним кодом УКТ ЗЕД.

З метою обліку пального передбачена Електронна система контролю за обігом підакцизних товарів (продукції). На підставі даних електронних акцизних накладних, а також митних декларацій, за якими це пальне випущено у вільний обіг, обліковується кількість отриманого та реалізованого пального кожним суб’єктом господарювання. Таким чином, оподатковується перевищення обсягів реалізованого пального над обсягом отриманого пального згідно з документованими обсягами.

При цьому, облік здійснюється за кожним кодом УКТ ЗЕД, що спрямовано на запобігання несанкціонованого змішування пального зі спиртовими та іншими добавками.

Акцизні накладні для пального

Акцизна накладна складається при реалізації пального. Для АЗС акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

У разі реалізації пального кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку) за готівку через касу, РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій за кожним кодом УКТ ЗЕД без заповнення інформації про отримувача пального.

Передбачено також можливість складення зведених акцизних накладних – у разі забезпечення безперервного постачання пального, проте не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця. При цьому, безперервним постачанням вважається забезпечення особою, що реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Акцизні накладні формуються також у випадку втрати, псування, знищення пального, як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального. У тому числі є можливість складення акцизної накладної не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального протягом такого місяця за кожним кодом УКТ ЗЕД.

У випадку часткового або повного повернення пального, складається розрахунок коригування.

Якщо постачальник не надає накладну, отримувач пального формує скаргу та подає разом з первинними документами до контролюючого органу. Такі документи є підтвердженням отримання пального та є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеної особи, що реалізує пальне.

Право складення накладної надається тільки зареєстрованим платникам. Право реєстрації – тільки на обсяг отриманого пального, а у випадку недостачі – платник має внести відповідну суму акцизного податку (розрахунок здійснюється за спеціальною формулою). Тільки тоді він зможе зареєструвати таку акцизну накладну. Строк реєстрації – 15 днів.

З 1 липня до 1 вересня 2016 року – перехідний етап, протягом якого реєстрація акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів.

Платники зобов’язані провести інвентаризацію залишків пального на 1 липня 2016 року, які враховуються в формулі розрахунку обсягу пального, на яку можна скласти акцизні накладні.

Овердрафт передбачений для виробників пального, які задекларували та сплатили акцизний податок з реалізації пального з вересня 2015 року по серпень 2016 року. Сума овердрафту – середньомісячний розмір сум податку, які за серпень 2015 року – липень 2016 року були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments