Спрощена система оподаткування. Епізод 4.

21 Грудня 2015 #ПДВ
Аа Аа

Представлено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Проект), на підставі якого планується прийняти бюджет країни 2016 року. Спрощена система не зазнає суттєвих змін відповідно до цього Проекту, зміни торкнулись умов перебування для платників третьої групи, а також підвищення ставок податків.

Умови перебування

Перша, друга та четверта група єдиного податку залишається без змін.

Третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Тобто, все ж таки пропонується залишити юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування, але разом з тим зменшити обсяг доходу за рік з нинішніх 20 000 000 грн. до 5 000 000 грн.

Ставки податку

Пропонується підняти ставки податку для третьої групи:

3 % доходу – у разі сплати ПДВ згідно з ПК України (чинна ставка 2 %);

5 % доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку (чинна ставка 4 %).

Для платників четвертої групи, залежно від категорії земель, ставка буде становити від 0,18 % до 6 %:

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,9 % (чинна – 0,45 %);
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0,54 % (чинна – 0,27 %);
  • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,54 % (чинна – 0,27 %);
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0,18 % (чинна – 0,09 %);
  • для земель водного фонду – 2,7 % (чинна – 1,35 %);;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди – 6 % (чинна – 3 %).

Уточнення щодо оподаткування фінансових посередників

Пропонується уточнити абзац «6» підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПК України, а саме те, що не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами та аварійними комісарами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами та аджастерами.

Законодавці уточнили, що у цілях цього підпункту:

а) під терміном «сюрвейєр» розуміється фізична або юридична особа, яка здійснює обстеження об'єкта перед прийняттям його на страхування та після настання страхового випадку, а також з'ясовує причини страхової події;

б) під терміном «аджастер» розуміється фізична або юридична особа, яка бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених претензій страхувальника у зв'язку з настанням страхового випадку, а також здійснює оцінку збитків після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті, виходячи із зобов'язань страховика.

Оподаткування дивідендів

Проектом уточнено норму щодо порядку оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку). Так, як на сьогодні існує певна колізія стосовно цього питання. Чинною нормою передбачено, що дивіденди оподатковуються згідно з розділом ІІІ ПК України, разом з тим, цей розділ не передбачає порядку оподаткування дивідендів. Оподаткування дивідендів передбачено пунктом 57.11 статті 57 ПК України. Відповідно законодавці уточнили, що дивіденди, які виплачуються особами – власниками корпоративних прав (засновниками платників єдиного податку), оподатковується згідно з розділами ІІ і ІV ПК України.

Перехідні положення

У 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень)  базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII ПК України;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII ПК України.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments