Списання продукції, постачання якої тимчасово звільнено від ПДВ: що з "компенсаційними" податками?

10 Листопада 2017 (0) #ДФС #продукція #списання
Аа Аа

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 30.10.2017 № 2440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснила щодо застосування норм пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) при здійсненні операцій зі списання нестач та/або псуванні готової продукції, що належить до товарних позицій, зазначених у пункті 45 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПК України платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в установлені терміни зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПК України).

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

а) придбаними для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;

б) придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Пункт 189.1 статті 189 ПК України передбачає, що у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК України база оподаткування за необоротними активами визначається, виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи зі звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX ПК України (далі – пункт 45 ПК України) тимчасово, до 01 січня 2019 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому фіскали вказують, що у разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 ПК України не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Таким чином, відповідно до пункту 45 ПК України норми статті 198.5 статті 198 ПК України не застосовуються при здійсненні звільнених від оподаткування ПДВ операцій з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Взявши до уваги, що придбання товарів/послуг здійснювалося платником податку з ПДВ, ДФС дійшла такого висновку.

У разі якщо підприємством здійснюється списання нестач та/або псування готової продукції (у тому числі, яка належить до товарних позицій, зазначених у пункті 45 ПК України), у зв’язку з чим така продукція не може бути реалізована покупцям та визнається такою, яка не може бути використана в межах господарської діяльності платника ПДВ, та до такої продукції норми пункту 198.5 статті 198 ПК України не були застосовані під час придбання, то на підставі цієї норми платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

На суму таких податкових зобов’язань платник повинен скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду та зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за правилами пункту 11 Порядку складання податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307.

Отже, якщо придбання товарів/послуг здійснювалося з ПДВ, то у період застосування підприємством пільгового режиму оподаткування ПДВ відповідно до пункту 45 ПК України податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 ПК України, можуть бути нараховані або у разі, якщо придбані платником ПДВ товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися у звільнених від оподаткування ПДВ операціях відповідно до пункту 45 ПК України, або у разі списання нестач та/або псування такої продукції.

Попередня стаття Наступна стаття