Що означає для податкової та бюджетної сфери введення воєнного стану?

27 Листопада 2018
Аа Аа

Введення воєнного стану вносить чимало особливостей до порядку управління на всій території України або її частині. Зокрема, частиною першою статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII (далі – Закон № 389-VIII) передбачено можливість на територіях, де запроваджено воєнний стан, створення тимчасових державних органів – військових адміністрацій. Створення військових адміністрацій здійснюється шляхом прийняття відповідного Указу Президента України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Законом  № 389-VIII визначено детальну процедуру утворення військових адміністрацій, у тому числі частиною шостою статті 4 зазначено, що фінансування діяльності військових адміністрацій з виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів Державного бюджету України.

У визначених законом випадках військові адміністрації виконують функції органів місцевого самоврядування, у тому числі в бюджетній та податкових сферах. Зокрема, частиною другою статті 15 Закону № 389-VIII передбачено, що військові адміністрації населених пунктів на відповідній території встановлюють ставки місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України та приймають рішення щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято (пункти 6 та 7).

У бюджетній сфері військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження зі складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету, а згідно з частиною четвертою статті 15 Закону № 389-VIII начальник військової адміністрації є розпорядником бюджетних коштів.

Крім того, Законом № 389-VIII передбачено можливість створення військовими адміністраціями за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

Також частиною третьою статті 15 Закону № 389-VIII вказано, що районні, обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території, поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій, повноваження із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв’язку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки, також здійснюють повноваження зі складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення.

Таким чином, можна дійти висновку, що у разі створення військових адміністрацій вони будуть виконувати деякі функцій органів місцевого самоврядування в податковій та бюджетній сфері. Зокрема, повноваження у сфері податків стосуються лише місцевих податків, у бюджетній сфері військові адміністрації мають широкі повноваження, проте також на місцевому рівні. 

Оскільки фінансування діяльності військових адміністрацій здійснюватиметься за рахунок місцевого та державного бюджетів, це передбачає відповідне збільшення їхніх видатків. Збільшення видатків бюджету безумовно піднімає питання його наповнення, зокрема, чи є запровадження воєнного стану підставою для звільнення від обов’язку сплати податків. Відповідь однозначна – ні. Проте воєнний стан є форс-мажорною обставиною, а тому відповідно до пп. 101.2.3 п. 101.2 ст. 101 ПК України податковий борг, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є безнадійним. А безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг, підлягають списанню.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments