Що нового в ПДВ?

09 Серпня 2016
Аа Аа

Міністерством фінансів України (далі – Мінфін) було надано для ознайомлення проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – Законопроект).

Нижче пропонуємо Вам короткий огляд запропонованих Мінфіном змін щодо порядку адміністрування ПДВ.  

Реєстрації платника ПДВ

Законопроектом внесені відповідні зміни до підпункту «г» пункту 184.1 статті 184 ПК України, якими уточнено, що підставою для анулювання реєстрації платника податку є, зокрема, подання декларації (податкового розрахунку), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів та послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту (за діючою редакцією ПК України підставою для анулювання реєстрації платником ПДВ за цим положенням є лише відсутність постачання/придбання товарів).

 

Об’єкт та база оподаткування ПДВ

1) Уточнено, що операції з безоплатної передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) на товари, що передаються на умовах товарного кредиту є об’єктом оподаткування ПДВ.

2) Згідно із Законопроектом, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуватимуться по операціях з ліквідації запасів, у зв’язку із їхнім знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, або коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, відповідно до пункту 9 статті 189 ПК України.

Нагадуємо, що за діючою редакцією ПК України у вищезазначених випадках ПДВ не нараховується при ліквідації лише основних виробничих або невиробничих засобів.

 

Податкові пільги

1) Не вважатимуться об’єктом оподаткування ПДВ операції з переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу до лізингодавця (нового кредитора) від лізингодавця (первинного кредитора), із збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового лізингу, за умови, якщо лізингодавцем (первинним кредитором) при передачі лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу були нараховані та відображені у податковій звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові зобов’язання з податку.

2) На операції, звільнені від оподаткування ПДВ за пунктом 38 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, не поширюватиметься мораторій на проведення позапланових виїзних перевірок контролюючими органами щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з ПДВ, передбаченого пунктом 37 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України.

До вищезазначених операцій відносяться:

- операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

- операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

- операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від МОЗ України, та/або від державних підприємств, створених за наказом МОЗ України, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

3) Уточнено, що для відмови від пільги у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, платнику ПДВ необхідно буде подати відповідну заяву до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації до настання звітного періоду, в якому такий платник не передбачає використання зазначеної пільги.

4) Уточнено, що від ПДВ звільняються усі види освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.

Нагадуємо, що діюча редакція ПК України не відповідає вимогам законодавства, яке регулює правовідносини в освітній сфері, оскільки вищезазначена пільга надається вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, хоча рівні акредитації вищих навчальних закладів скасовані.

 

Податковий кредит

1) Уточнено, що ввезення на митну територію України будь-яких товарів та/або необоротних активів є підставою для формування податкового кредиту.

2) Крім того, Законопроектом передбачається, що при реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ, сума від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного (звітного податкового періоду) платника, що реорганізується, підлягатиме перенесенню до складу податкового кредиту його правонаступника у періоді, наступному після підписання передавального акту.

3) Пропонується скасувати норму, за якою податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, що не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов'язань, все одно є підставою для формування покупцем податкового кредиту.

 

Бюджетне відшкодування

Законопроектом пропонується скасувати діючі на сьогоднішній день дві «черги» платників ПДВ для отримання бюджетного відшкодування та запровадити єдиний публічний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр).

Протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цим Законопроектом (01.01.2017 р.) ДФС України буде зобов’язана сформувати Реєстр у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відповідно до інформації, яка містяться в діючих на сьогоднішній день Реєстрах:

- Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 ПК України, та

- Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 ПК України.

 

Система електронного адміністрування ПДВ (СЕА)

1) Законопроектом пропонується чітко прописати, що платники зможуть безпосередньо із своїх поточних рахунків перераховувати до бюджету ПДВ виключно у випадках передбачених ПК України. В іншому випадку, такі кошти, за Законопроектом, не зараховуватимуться в рахунок сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платника ПДВ, а підлягатимуть поверненню на поточний рахунок як помилково або надміру сплачені.  

Таким чином, Мінфін, має на меті усунути практику, за якою платники податків перераховували кошти в бюджет безпосередньо із свого поточного рахунку, а не з електронного рахунку в СЕА, оскільки діюча реакція ПК України не містить прямої заборони (детальніше про причину такої зміни читайте у матеріалі «Сплата ПДВ в обід СЕА»).

2) Мінфіном пропонується внести зміни до підпункту «г» пункту 200-1.4 статті 200-1 ПК України та уточнити, що на електронний рахунок в СЕА повертаються надміру сплачені грошові зобов’язання лише з ПДВ.

Крім того, на десятий робочий день після набрання цим Законопроектом чинності (01.01.2017р.), зареєстрованим платникам ПДВ буде збільшене значення реєстраційної суми на суму надміру сплачених коштів з ПДВ, повернутих з бюджету платнику в період з 1 січня 2016 року (детальніше про причину такої зміни читайте у матеріалі «Надмірно сплачені податки, повернуті на електронний рахунок платника ПДВ, не відображаються у реєстраційній формулі»). В межах суми такого збільшення платник податку матиме право подати заяву та перерахувати кошти з електронного рахунку в СЕА на свій поточний рахунок.

3) Мінфіном запропоновано, щоб залишок коштів на електронному рахунку в СЕА після перерахування відповідної суми ПДВ до бюджету, підлягав перерахуванню лише на поточний рахунок платника ПДВ.

Нагадуємо, що за положеннями діючого пункту 200-1.6 статті 200-1 ПК України, такий залишок підлягає також, за вибором платника, перерахуванню до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з ПДВ.

 

Податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних

1)  Усі розрахунки коригування до податкових накладних підлягатимуть реєстрації в ЄРПН, крім розрахунків коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) – платника податку, які підлягають реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

2) Законопроектом пропонується, щоб код УКТ ЗЕД у податковій накладній вказувався не лише для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, але й при здійсненні будь-яких оподаткованих ПДВ операціях. При чому, при постачанні товару необхідно буде зазначити лише перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг – перші чотири цифри коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

3) Уточнено, що напис у податковій накладній «Без ПДВ» платнику податків необхідно буде проставляти при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування ПДВ за будь-яким положенням ПК України або міжнародним договором.

Нагадуємо, що відповідно до діючої редакції пункту 201.3 статті 201 ПК України такий напис роблять лише при здійсненні операцій, звільнених від ПДВ за статтею 197 ПК України.

4) Змінено положення абзацу 2 пункту 201.10 статті 201 ПК України, згідно з якими достатньою підставою для формування податкового кредиту є податкова накладна та розрахунок коригування до неї, які складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в ЄРПН.  

5) Змінені строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них, а саме:

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця – до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складе ні.

Таким чином, Законопроектом фактично збільшено строки для реєстрації податкових накладних, оскільки за діючою редакцією такий строк становить 15 календарних днів наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

5) Крім того, Мінфін пропонує чітко встановити крайній термін, протягом якого платник може зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, а саме протягом 365 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

Нагадуємо, що у зв’язку з відсутністю чіткого регулювання нормами ПК України цього питання, у Мінфіну та ДФС України склалася різна позиція стосовно строку, протягом якого платник ПДВ може зареєструвати у ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування. Так, на думку ДФС України, такий строк становить 180 днів, а Мінфіну – 365 (детальніше про це читайте у матеріалі «Строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них»).

 

Скарга на контрагента платника ПДВ

1) Збільшено строк, протягом якого контролюючий орган має право провести податкову перевірку контрагента платника ПДВ, стосовно якого таким платником була подана скарга про відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, з 15 до 90 календарних днів з дня надходження вищезазначеної заяви.

2) За результатами вищезазначеної перевірки контролюючий орган зможе:

- прийняти рішення про донарахування суми податкових зобов'язань з податку та/або про необхідність, складення та реєстрації податкової накладної в ЄРПН або виправлення помилок, допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної,

- вручити контрагенту платника відповідне податкове повідомлення-рішення.

Контрагент платника протягом 10 календарних днів з дня узгодження податкового повідомлення-рішення буде зобов’язаний: скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати в ЄРПН, а у разі виправлення помилок, допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної, скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної та надати його платнику податку – покупцю для реєстрації в ЄРПН, а також скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

 

Податковий період

Для усіх платники ПДВ, за Законопроектом, звітним періодом буде календарний місяць.

Нагадуємо, що діюча стаття 202 ПК України дозволяє певній категорії платників застосувати також квартальний податковий період. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments