С/г підприємство реалізує цукор, жом та мелясу, які виробляє на давальницьких умовах з власної сировини, – що з бюджетною дотацією?

12 Жовтня 2017 (0) #ПДВ #ДФС #Роз'яснення ДФС
Аа Аа

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 03.10.2017 № 2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо належності до операцій з постачання сільськогосподарської продукції операцій з реалізації цукру, жому та меляси, які було вироблено на давальницьких умовах з власної сировини, та права на отримання за таким видом діяльності бюджетної дотації.

Спершу ДФС роз’яснює про загальний порядок отримання бюджетної дотації та належності до операцій з постачання с/г продукції операцій з реалізації цукру, жому та меляси.

Так, пунктом 16-1.1 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 № 1877-IV (далі – Закон № 1877) встановлено, що сільськогосподарський (далі – с/г) товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання с/г товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості с/г товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – с/г товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 161 Закону № 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку с/г товаровиробників та стимулювання виробництва с/г продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр отримувачів).

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку с/г товаровиробників та стимулювання виробництва с/г продукції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 83 (далі – Порядок № 83). При цьому Порядком № 83 затверджено Таблицю відповідності кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у статті 16-1 Закону № 1877.

Згідно з вимогами Порядку № 83 бюджетна дотація надається с/г виробникам, які провадять види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 161 Закону № 1877.

Відповідно до пункту 2.15 статті 2 Закону № 1877 с/г продукція (с/г товари) – це товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

Форму заяви про внесення с/г товаровиробника до Реєстру отримувачів (форма № 1-РОБД; далі – Заява) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 275.

Пунктом 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, встановлено, що платники ПДВ, включені до Реєстру отримувачів, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.3 статті 161 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2».

Тобто податкові накладні з кодом «2» у другій частині порядкового номера такої податкової накладної можуть складати та реєструвати в ЄРПН лише с/г товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів.

Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21).

Підпунктом 12 пункту 10 розділу III Порядку № 21 передбачено, що додаток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними у статті 16-1 Закону № 1877, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)» додається до декларації, в якій у полі «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» наявна позначка «1» або «2» відповідно до пункту 2 розділу V Порядку № 21.

Давальницькою сировиною вважається сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі (згідно з підпунктом 14.1.41 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України)).

Операція з давальницькою сировиною – операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату (згідно з підпунктом 14.1.134 пункту 14.1 статті 14 ПК України).

Таким чином, контролери доходять висновку, що товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», вироблені с/г товаровиробником на давальницьких умовах із сировини, вирощеної ним на власних або орендованих земельних ділянках (за умови належної реєстрації договорів оренди таких земельних ділянок відповідно до чинного законодавства), з метою застосування статті 16-1 Закону № 1877 вважаються сільськогосподарською продукцією (товарами).

Щодо права на отримання бюджетної дотації за відповідною операцією з реалізації цукру, жому та меляси ДФС зазначає таке.

Обсяги операцій з постачання власновиробленого цукру, жому, меляси, у тому числі вироблених на давальницьких умовах із власної сировини, враховуються у розрахунку питомої ваги вартості с/г товарів та підлягають відображенню у графі 3 таблиці 2 додатка 9 до податкової декларації з ПДВ та у графі 4 розділу 6 Заяви.

Водночас, враховуючи те, що виробництво цукру, жому, меляси, у тому числі на давальницьких умовах з власної сировини, не відноситься до видів діяльності, здійснення яких дає право с/г виробнику на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, то операції з постачання такої продукції не беруть участь в обрахунку суми бюджетної дотації.

Таким чином, у другій частині порядкового номера податкових накладних на операції з постачання цукру, жому, меляси, у тому числі вироблених на давальницьких умовах із власної сировини, код «2» не зазначається. Відповідні обсяги операцій не враховуються у сумах податкових зобов’язань та податкового кредиту, які зазначаються у таблиці 1 додатка 9 до податкової декларації з ПДВ.

Попередня стаття Наступна стаття