Робочий план ОЕСР щодо нових правил оподаткування багатонаціональних підприємств

Аа Аа

31 травня 2019 року Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) видала документ «Програма роботи по розробці плану вирішення податкових проблем, що виникають у зв’язку із діджиталізацією економіки» (план роботи).

Цей робочий план передбачає різні підходи до вирішення податкових проблем, пов’язаних з оцифровуванням економіки, який був погоджений 129 юрисдикціями, що брали участь у Рамковій програмі ОЕСР/G20 по боротьбі з розмиванням оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування  (BEPS). Робочий план буде представлений Генеральним секретарем ОЕСР А. Гурріа міністрам фінансів G20 8-9 червня у Японії для його затвердження.

У робочому плані зазначено, що це надзвичайно далекоглядний  графік, адже він зобов’язує переглянути всі аспекти міжнародної податкової системи. Підгрупа ОЕСР, що відповідає за основну роботу у розробці плану, запланувала зустріч у червні-липні для обговорення та розробки схеми рішення. Вже після розробки плану, протягом 2020 року, буде продовжена робота над впровадженням технічних і політичних важелів для його реалізації.

Детальний огляд Робочого плану

Робочий план був розроблений на основі двох наріжних каменів. Перший сфокусований на розподілі прав оподаткування і має на меті провести узгоджений і одночасний перегляд правил розподілу прибутку, а також порядок присвоєння додаткових податкових благ ринковим юрисдикціям.

Другий наріжний камінь цього плану сфокусований на інших проблемах BEPS і має на меті розроблення глобальних пропозицій по боротьбі з розмиванням податкової бази, котрі надали б право юрисдикціям на «повернення податків» у тому разі, якщо інші юрисдикції не виконали свої податкові зобов’язання. 

Зміст Робочого плану:

Глава І – вступ: огляд роботи ОЕСР у цій сфері;

Глава ІІ – перегляд правил взаємозв’язку і розподілу прибутку (перший компонент): описує широкий спектр технічних питань, котрі необхідні для вирішення проблем розподілу прибутку і взаємозв’язків;

Глава ІІІ – глобальні пропозиції по протидії розмиванню бази: описує роботу, котра буде проведена для розробки правил;

Глава IV – економічний аналіз і оцінка взаємозв’язку: робота, яку необхідно виконати для економічного аналізу;

Глава V – організація роботи по реалізації робочої програми і наступні кроки.

Нові правила розподілу прибутку

Планом передбачено три методи: модифікаційний метод розподілення кінцевого прибутку, метод дробного розподілення і метод, заснований на розподіленні.

1. Модифікаційний метод розподілення прибутку має на меті виділити частину прибутку на ринку юрисдикцій через 4 механізми: (1) визначити загальний прибуток, який має бути розподілений; (2) усунути звичайний прибуток (або за допомогою існуючих правил трансферного ціноутворення, або за допомогою спрощених угод); (3) оцінити ту частину нестандартного доходу, яка підпадає під нове правило оподаткування (або за допомогою існуючих правил трансфертного ціноутворення, або спрощених угод); і (4) перерозподілити цей дохід.

2. Метод дробного розподілу не розмежовує звичайний і нестандартний прибуток для розподілення. Згідно із цим методом будуть розроблені 3 етапи: (1) визначити прибуток; (2) обрати відповідний ключ розподілу; (3) застосувати цей ключ для розподілення частини доходу по ринкових юрисдикціях. При визначенні прибутку, який буде розподілятися, може бути використана загальна прибутковість групи або більш традиційний спосіб визначення через механізм трансферного ціноутворення.

3. Метод, заснований на розподіленні, сконцентрований на нових податкових правилах. Згідно з методом немає розмежування між звичайним і нестандартним прибутком. Крім того, розподілений прибуток не пов’язаний із загальною сумою прибутку, який отриманий від певного виду діяльності. Одним із варіантів такого підходу є підтвердження базової дохідної частини, яка може збільшуватись (але не зменшуватися).

Втім у правилах зазначено, що застосування всіх трьох методів призведе до відхилення від принципу витягнутої руки. А обраний спосіб буде застосовуватися тільки до прибутку для перерозподілу. Робочий план стосується прибутку, який (пере)розподіляється в межах юрисдикції ринку, але не визначає, який прибуток буде підпадати до перерозподілу. Прибуток за обсягом може являти собою «прибуток від участі користувачів», «прибуток від продажу нематеріальних активів» або «значний прибуток від економічної присутності». Для прибутку, що виходить за межі порогу суми для перерозподілу, будуть застосовуватись традиційні методології трансфертного ціноутворення. Це піднімає питання про взаємодію між різними правилами, які застосовуються до цих двох типів прибутку.

Щодо боротьби з розмиванням бази оподаткування

Пропозиція ОЕСР щодо цього питання полягала у встановленні двох правил:

  • правило включення доходу, згідно із яким дохід іноземних філіалів або контрольованих осіб буде оподатковуватись за ставкою нижче мінімальної;
  • податок на розмиту базу діятиме за принципом відмови або накладення штрафу на джерело доходу.

Отже, пропозиції ОЕСР, що розглядаються в робочому плані, мають наслідки, що стосуватимуться не тільки до цифрового бізнесу. Ці пропозиції можуть привести до значних змін в загальних міжнародних податкових правилах, відповідно до яких на сьогодні діють багатонаціональні підприємства. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments