Результати засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики

16 Червня 2016
Аа Аа

Вчора, 15 червня 2016 року, відбулося чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (далі – Комітет), на якому були прийняті рішення по наступних питаннях:

 

Благодійна допомога

Комітет рекомендував Верховній Раді України (далі – ВРУ) прийняти у другому читанні і в цілому як закон законопроект № 3467 від 12.11.2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень)».

Цим законопроектом передбачається звільнення від оподаткування ПДВ операції оператора телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг в частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі. Таким чином, вся заявлена абонементом телекомунікаційна сума буде перераховуватися на благодійні цілі.

 

Антитерористична операція

Комітетом було рекомендовано ВРУ законопроект № 2144 «Про внесення змін до статті 291 Податкового кодексу України щодо оптимізації можливостей здійснення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування та перебувають у трудових відносинах з працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, на особливий період» прийняти за основу і в цілому як закон.

Згідно з цим проектом працівники, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, не будуть враховуватись у розрахунок кількості осіб, які перебувають з таким платником у трудових правовідносинах. Це положення є важливим для платників податків, які перебувають на другій групі спрощеної системи оподаткування, оскільки відповідно до абзацу 3 статті 119 Кодексу законів про працю, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Таким чином, запропоновані зміни до статті 291 ПК України дозволять платникам оформлювати трудові договори з новими працівниками, які виконуватимуть трудову функцію мобілізованих працівників, залишаючись на другій групі платників єдиного податку.

 

Сільське господарство

Комітетом було рекомендовано ВРУ прийняти за основу законопроект № 2088а «Про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування води, що використовується для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення».

Фактично, цим законопроектом передбачається надання пільги у вигляді звільнення від сплати ренти за спеціальне використання води. Так, за запропонованими змінами не сплачуватиметься рентна плата за воду, що використовується сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами – підприємцями для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в тому числі для поливу зрошуваних  або  зволоження   осушених   земель, а  також  поливу  городів,  садів  і  богарних земель.

Отже, крім того, що метою законопроекту є невиправдане, на нашу думку, надання пільги виробникам сільськогосподарської продукції, в тому числі й великим, вона також може спричини труднощі у правозастосовній практиці. Зокрема, термін «сільськогосподарське підприємство» у ПК України використовується виключно в розділі V ПК України для спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. У всіх інших випадках вживається термін «сільськогосподарський товаровиробник». При чому, навіть цей термін «сільськогосподарський товаровиробник» за підпунктом 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 ПК України встановлюється для цілей сплати єдиного податку.

Відтак, авторам законопроекту варто було б таки уточнити, хто вважатиметься сільськогосподарським підприємством для цілей застосування статті 255 ПК України.

 

РРО

Комітетом було рекомендовано ВРУ прийняти за основу законопроект № 4117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків».

Так, цим законопроектом запропоновано встановити додатковий вид реєстратора розрахункових операцій – розподілену комп’ютерно-касову систему (далі – РККС). РККС за визначенням в законопроекті являтиме собою реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням розподіленого комп'ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об'єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності, та розрахункові документи, фіскальні звітні чеки і контрольна стрічка якого формується у електронній формі і має цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи. Тобто, РККС, фактично має на меті дозволити платникам податків не встановлювати в себе реєстратори розрахункових операцій, а підключатися  зі своїх комп’ютерів, телефонів та інших гаджетів до комп’ютерної програми, адміністратором якої буде ДФС України.

Також Голова Комітету Ніна Южаніна повідомила про те, що на сьогоднішній день німецькими спеціалістами за участю ДФС України розробляється програмне забезпечення, яке дозволить запровадити подібну систему на території України.

 

Бухгалтерський облік

Комітет вирішив рекомендувати включити до порядку денного четвертої сесії ВРУ законопроекти:

- «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"» № 4646;

- «Про внесення змін до Закону України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"» № 4646-1.

Ці законопроекти, фактично, є аналогічними, якими пропонуються наступні зміни:

- доповнити Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) новим терміном «капітал», витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «таксономія фінансової звітності», а інші терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними  стандартами  фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством;

- уточнити визначення поняття «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт і надати визначення таких підприємств;

- уточнити термін «первинний документ» і привести його у відповідність до інших статей діючого Закону;

- визначити, що незначні недоліки, допущені при оформлені первинного документу, не є підставою для невизнання господарської операції;

- надати нове визначення терміну «підприємства, що становлять суспільний інтерес»;

- надати визначення поняття «чистий дохід від реалізації продукції» як основного критерію для визначення розміру підприємств;

- передати від галузевих міністерств до Міністерства фінансів право видання методичних рекомендацій щодо застосування національних стандартів у тій чи іншій галузі;

- уточнити відповідальність власників підприємства за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

- визначити чіткий перелік показників, що підлягає відображенню у формі звіту про платежі на користь держави.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments