Реорганізація підприємства: чи має право на врахування від’ємного значення з податку на прибуток підприємство-правонаступник?

Фахівці Державної фіскальної служби України в категорії 102.11  загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) розмістили роз’яснення щодо можливості зарахування правонаступником від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток ліквідованого підприємства.

Представники контролюючого органу йдуть від зворотного і  зазначають, що оскільки чинним Податковим кодексом України (далі – ПК України) не передбачено можливості врахування збитків підприємства, то, відповідно, підприємство правонаступник не має права враховувати від’ємне значення об’єкта оподаткування у своїй прибутковій декларації.

Водночас, наведена позиція є неоднозначною. Дійсно, норми чинного ПК України прямо не передбачають можливості врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування правонаступником. Тому, в такому випадку ми повинні враховувати загальні положення щодо реорганізації юридичної особи. Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) припинення юридичної особи тягне за собою перехід майна, прав та обов’язків до правонаступника (стаття 104). Йдеться про всі права та обов’язки підприємства без розмежувань того, чи є це податкове зобов’язання або право враховувати збитки реорганізованого підприємства. 

Також враховуємо, що відповідно до статті 107 ЦК України в порядку припинення юридичної особи шляхом реорганізації, комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які містять положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються. В свою чергу, в передавальному (розподільчому балансі) зазначається, серед іншого, і фінансовий результат до оподаткування підприємства, який може мати позитивне або від’ємне значення.

Окрім того, відповідно до підпункту 131.1.1 пункту 131.1 статті 131 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат, визначений за правилами стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, який скоригований на різниці, які передбачені ПК України.

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», якщо підприємство внаслідок придбання його активів ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає у результаті придбання.

Враховуючи зазначене, можемо припустити, що до платника податків-правонаступника переходять права та обов’язки з урахуванням зобов’язань зі сплати податків та з можливістю врахувати від’ємне значення об’єкта оподаткування реорганізованого підприємства.

Слід враховувати, що позиція податківців з даного питання вже була повторена неодноразово, а тому доцільно отримати від представників контролюючого органу індивідуальну податкову консультацію саме в розрізі вашої ситуації. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини: