Реформа ПДВ за проектом закону № 3630

Аа Аа

У Верховній Раді України 11 грудня 2015 року було зареєстровано проект Закону «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» № 3630. Цей законопроект став наслідком застосування компромісу між запропонованими проектами податкової реформи Міністерства фінансів України та профільного комітету Верховної Ради України. Пропонуємо ознайомитися  детальніше з оглядом досягнутих домовленостей щодо податку на додану вартість.

Платники податку

Реєстрація платником ПДВ

1. Пропонується додати як підставу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ перевищення протягом одного звітного податкового періоду (1 місяць) суму для обов’язкової реєстрації платником ПДВ (2 мільйони гривень) у разі укладення особою договорів щодо здійснення оподаткованих ПДВ операцій. Така особа повинна буде зареєструватися платником ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) не пізніше ніж за три робочих днів (попереднім Законопроектом Міністерства фінансів України передбачався строк у 5 робочих днів) до дати здійснення операції. При чому, в реєстраційній заяві можна буде вказати бажану дату реєстрації платником ПДВ, яка має передувати даті здійснення операції з постачання товарів/послуг, що стала підставою для такої реєстрації.

2. Перереєстрація платника податків, у якого змінюється найменування (прізвище, ім’я та по батькові), що не пов’язано із ліквідацією або реорганізацією платника податку, буде здійснюватися без подання відповідної заяви таким платником.

База оподаткування

Зміна бази оподаткування

Постачальник товарів/послуг матиме право зменшити суму податкових зобов’язань у разі зміни бази оподаткування, незалежно від факту реєстрації за розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

Постачання газу

Уточнено, що база оподаткування операцій з постачання послуг з перевезення (переміщення, транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територією України в митному режимі транзиту), що виконуються (надаються) Публічним акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, буде визначаться, виходячи із договірної (контрактної) вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Податковий кредит

Операції, що надають права на формування податкового кредиту

Змінено переліку операцій, які дають право на формування податкового кредиту, а саме: до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

 • придбання товарів (необоротних активів)/послуг, в тому числі, як внесок до статутного фонду або при їх отриманні на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності;
 • придбання послуг, наданих нерезидентом, місцем постачання яких є митна територія України;
 • ввезення товарів (необоротних активів) на митну територію України, в тому числі за договорами, що не передбачають переходу права власності на такі товари (необоротні активи), включаючи ввезення необоротних активів за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Порушення строку реєстрації податкових накладних

Законопроектом передбачено, що суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, не можуть бути віднесені до податкового кредиту раніше ніж в звітному податковому періоді,  в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН.

Чинним ПК України передбачено граничні строки для реєстрації податкової накладної в ЄРПН, а саме не пізніше:

 • ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;
 • для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
 • для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

Проект Закону містить граничні строки для реєстрації податкової накладної лише платниками податків, які застосовують касовий метод, а саме - не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Коригування податкового кредиту

Правила пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту передбачатимуть здійснення нарахування податкових зобов’язань та складання і реєстрацію податкових накладних в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в неоподаткованих операціях, лише стосовно придбаних товарів/послуг, необоротних активів, що частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково – ні. При цьому встановлена умова, що податковий кредит за такими товарами/послугами, необоротними активами має бути відображений у податковій декларації.

Правила також передбачатимуть визначення частки використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях, а не в оподатковуваних, як передбачає діюча норма.

Також пропонується розширити перелік випадків, до яких така норма не застосовується:

 • проведення не частіше одного разу на календарний рік операцій з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами тощо та операцій з торгівлі борговими зобов’язаннями, якщо об’єктом боргу є грошові кошти та/або цінні папери;
 • проведення операцій з постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги;
 • проведення операції оператора телекомунікацій зі здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента з метою надання благодійної допомоги благодійним організаціям.

Бюджетне відшкодування

Автоматичне відшкодування

Бюджетне відшкодування буде здійснюватися автоматично, в хронологічному порядку відповідно до черговості декларування сум бюджетного відшкодування та їх підтвердження. З цією метою створюється Реєстр сум бюджетного відшкодування, порядок ведення, оприлюднення та форма якого буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

Документальна перевірка

Встановлюється перелік підстав для призначення позапланової документальної перевірки при заявлені платником суми від’ємного значення ПДВ до бюджетного відшкодування. Так, контролюючий орган матиме право провести документальну перевірку платника за наявності хоча б однієї з таких підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок:

1) від’ємного значення, сформованого за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;

2) операцій з придбання товарів у сільськогосподарських підприємств, що на дату здійснення операції з придбання перебували на спеціальному режимі оподаткування ПДВ;

3) інших підстав, які дають право на таку перевірку, встановлених Податковим кодексом України.

Рішення про проведення таких перевірок приймається не пізніше 15 робочого дня з граничного терміну подання податкової декларації (за діючою редакцією Податкового кодексу України – строк становить 30 робочих днів).

Операції, звільнені від ПДВ

Тимчасово до 1 січня 2017 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

 • операції з ввезення на митну територію України апаратури передавальної для радіомовлення або телебачення, яка використовується з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у мирний час, під час воєнного стану, в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, якщо аналогічна апаратура не виробляється в Україні. Порядок та обсяги ввезення зазначеної апаратури з визначенням її кодів згідно з УКТЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 • передача, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701; 2702; 2703 00 00 00; 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Спеціальний режим оподаткування

Перехідними положеннями Кодексу в пропонованій законопроектом редакції передбачається, що спеціальний режим оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства буде тимчасово застосовуватися до 1 січня 2017 року

Попередня стаття Наступна стаття