Пропозиції урядовців у сфері оподаткування майна

Кабінет Міністрів України представив свій варіант реформування податку на майно у законопроекті № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (надалі ­– законопроект).

 

Податок на майно, відмінне від земельної ділянки

Зменшення строків інформаційного забезпечення

Пропонується зменшити строк, протягом якого органи місцевого самоврядування повинні повідомляти контролюючі органи стосовно ставок податку та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам – відповідний обов’язок повинен бути виконаним до 25 грудня року, що передує звітному (на сьогодні – до 1 лютого поточного року).

Це нововведення спрямоване на якнайшвидше інформування контролюючих органів щодо відомостей, необхідних для адміністрування податку, з огляду на їх обов’язок обчислення суми податкового зобов’язання юридичним особам до 20 лютого поточного року. При цьому таке повідомлення відповідно до пропонованих змін повинно здійснюватись за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. На сьогодні вказана норма Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачає довільну форму взаємодії органів місцевого самоврядування та контролюючих органів з даного питання.

Загалом автори законопроекту не запропонували шляхів вирішення важливих проблемних аспектів адміністрування податку, що існують в чинній редакції податкового закону.

 

Транспортний податок

Готовий перелік об’єктів оподаткування

Автори законопроекту висловили пропозицію щодо публікації вже сформованого переліку об’єктів оподаткування на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Ідентифікація Міністерством економічного розвитку та торгівлі абсолютно усіх потенційно «розкішних» транспортних засобів може мати проблемні аспекти, що зумовить неповноту відповідного списку та складнощі в адмініструванні податку загалом. Доцільно поряд із такими нововведеннями залишити платникам можливість самостійної ідентифікації об’єктів оподаткування за допомогою відповідної формули, що на сьогодні є доступною на веб-сайті Мінекономрозвитку.

Підтверджуючі документи при звірці даних

Пропонується не враховувати оригінали документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля під час звірки даних із контролюючим органом

У випадку наявності розбіжностей між даними платника та контролюючих органів щодо розміру середньоринкової вартості платник відповідно до вказаних змін не буде мати можливості підтвердити документально коригування розміру вартості автомобіля. На противагу пропонованому підходу доцільніше передбачити конкретний перелік відповідних документів, що значно спростить механізм реалізації даної норми.

 

Плата за землю

Застосування пільг у випадку множинності пільгових об’єктів оподаткування

Законопроектом передбачена можливість платника заявити про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги із земельного податку, передбаченої статтею 281 ПК України, у випадку множинності об’єктів оподаткування. При цьому передбачається надавати відповідну можливість лише щодо ділянок, які перебувають на праві власності. Дана пропозиція обмежує коло платників, не включаючи до них постійних користувачів, що порушує принцип рівності оподаткування.

Оподаткування земельної ділянки, що змінила власника/користувача

Відповідно до пропозицій, якщо перехід права власності відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган: (1) надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності, (2) надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення попередньому власнику вважається скасованим (відкликаним).

Звірка даних з контролюючим органом

Пропонується надати можливість платникам плати за землю звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

  • розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

  • права на користування пільгою із сплати податку;

  • розміру ставки податку;

  • нарахованої суми податку.

При цьому за наслідками такої звірки у випадку документального підтвердження платником власних даних, що мають значення для оподаткування, контролюючий орган здійснює перерахунок суми податкового зобов’язання та надсилає нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим (відкликаним).

Мінімальний розмір орендної плати

Законопроект передбачає встановлення мінімального розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності не нижче, аніж розмір земельного податку за відповідну категорію земельних ділянок на відповідній території.

Індекс споживчих цін

Пропонується врахування верхньої граничної межі індексу споживчих цін при індексації нормативної грошової оцінки. Дана пропозиція обґрунтовується з огляду на нестабільність соціально-економічної ситуації, виступаючи таким чином певним захисним механізмом при визначенні бази оподаткування плати за землю у випадку швидких темпів інфляції. При цьому пропонується прибрати нижню межу індексу споживчих цін, яка на даний момент становить 100 відсотків (на сьогодні, якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100). Таким чином при обрахуванні бази оподаткування зможуть враховуватись і дефляційні показники.  

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

У який термін необхідно повідомити контролюючий орган про здійснення експорту або імпорту за бартерним договором?

23 Вересня 2021

Валютні кошти перераховуються юрособі – платнику єдиного податку третьої групи через Western Union: що з доходом?

23 Вересня 2021

Як виправити помилки в декларації з податку на нерухомість після граничного терміну її подання, якщо невірно вказано загальну площу?

23 Вересня 2021

Рух коштів на єдиному рахунку можливо переглянути в Е-кабінеті, - ДПС

23 Вересня 2021

Який алгоритм подання документації з ТЦУ?

23 Вересня 2021

Надміру сплачені кошти з єдиного рахунка: за яким ідентифікатором форми подається заява на їх повернення?

23 Вересня 2021

Який порядок оподаткування ПДВ факторингових операцій?

23 Вересня 2021

За результатами серпня великий бізнес задекларував до сплати ПДВ на понад 23% більше ніж минулого року, - М. Чмерук

23 Вересня 2021