Пропозиції щодо скасування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

9 серпня 2016 року у Верховній Раді України (далі – ВРУ) були зареєстровані три законопроекти, метою яких є внесення змін до порядку оплатного користування радіочастотним ресурсом, а саме:

1) Законопроект № 5019, яким вносяться зміни до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – Закон);

2)  Законопроект № 5020, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу України (далі – БК України);

3) Законопроект № 5021, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України (далі – ПК України).

Загалом запропонованими змінами пропонується:

1) скасувати такий вид податку як рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України (далі – рентна плата);

2) натомість пропонується запровадити плату за користування радіочастотним ресурсом  (далі – плата), яка не буде вважатися податком або збором у розумінні ПК України;

3) контроль за сплатою вищезазначеної плати здійснюватимуть не податкові органи, а НКРЗІ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації);

4) порушення порядку справляння плати буде вважатись не порушенням у сфері податкового законодавства, що може тягнути за собою притягнення платника до фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності, а вважатиметься порушенням ліцензійних умов у сфері користування радіочастотним ресурсом. Відповідно, у випадку несплати/несвоєчасної сплати/сплати не у повному розмірі вищезазначеної плати, особа може:

- притягатись до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).;

- також у змінах до Закону пропонується, щоб за вчинення вищезазначеного правопорушення ліцензія або відповідні дозволи особи на експлуатацію анулювалися;

- сплатити пеню. Проте розмір такої пені Законопроектом № 5019 не встановлюється, що фактично унеможливлює таку сплату.

5) розмір і порядок справляння вищезазначеної плати буде встановлюватись не законом, як це було у випадку рентної плати, яка сплачувалась відповідно до вимог ПК України, а затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) за пропозиціями, розробленими НКРЗІ. Такі зміни, на нашу думку, можуть мати негативний вплив, оскільки надають НКРЗІ невиправдано широкі повноваження, а саме: у Законі не будуть закріплені будь-які критерії щодо того, у яких розмірах може встановлюватись вищезазначена плата, чи може її розмір диференціюватись, і від чого залежатиме така диференціація тощо. Відсутність таких критеріїв може бути причиною корупції у сфері користування радіочастотним ресурсом.

6) крім того, у вищезазначених змінах є помилки і у законодавчій техніці. Наприклад, у Законопроекті № 5019, яким вносяться зміни до Закону, встановлюється, що адміністративний збір, який стягується за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (станом на сьогодні такий збір називається платою), зараховується до державного бюджету. Водночас порядок зарахування тих чи інших, податків, адміністративних зборів та інших платежів до відповідного бюджету повинен визначатись не на рівні спеціального закону, а БК України.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments