Пропозиції щодо оподаткування на території АТО

Автори проекту податкової реформи від Міністерства фінансів України звернули увагу на неврегульовані проблеми адміністрування податків та зборів, що виникли у зв’язку із проведенням на території нашої держави антитерористичної операції, та запропонували свій варіант їх вирішення. Проектом Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається встановлення особливостей справляння податків та зборів такими платниками податків:

  • місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія проведення АТО;
  • які здійснюють діяльність на території проведення АТО;
  • які мають нерухомість на території проведення АТО.

Відповідно до законопроекту, територія України поділяється на територію проведення АТО та іншу територію. В свою чергу, територія проведення АТО складається з тимчасово окупованої території та окремих територій проведення АТО, відмінних від тимчасово окупованої. Перелік районів, що складають ту чи іншу територію встановлюється Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

 

Особливості справляння податків платниками податків, зареєстрованими на території проведення АТО:

В проекті передбачено, що якщо місцезнаходження або місце проживання платника знаходилось на тимчасово окупованій території станом на 14 квітня 2014 року та до набрання чинності законопроектом, то щодо такого платника діють такі спеціальні положення (до дати реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання на території, яка не є тимчасово окупованою):

  • зупинення нарахування штрафних (фінансових) санкцій та/або пені;
  • зупинення дії норм щодо надсилання та відкликання податкових вимог та погашення податкового боргу;
  • збереження контролюючими органами інформації про податковий борг в окремому позабалансовому порядку;
  • зупинення відліку строків давності, передбачених статтею 102 ПК України.

Застосування цих положень передбачено також до платників податків – самозайнятих фізичних осіб, що мобілізовані на військову службу або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадою, на весь строк їх служби.

Щодо філій, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб:

Варіант 1. Відокремлений підрозділ знаходиться на тимчасово окупованій території, а юридична особа – на іншій території, ніж окупована. В цьому випадку, відокремлений підрозділ буде перебувати на обліку, сплачувати податки, подавати звітність тощо за основним місцем обліку юридичної особи.

Варіант 2. Відокремлений підрозділ знаходиться на іншій території, ніж окупована, а юридична особа – на тимчасово окупованій території. Такі відокремлені підрозділи перебуватимуть на обліку як окремі платники податків та зборів і сплачуватимуть податки в загальному порядку.

 

Особливості справляння податку на додану вартість:

  • не здійснюватиметься реєстрація платниками ПДВ (як добровільна, так і обов’язкова) осіб, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія;
  • окрім загальних підстав, буде передбачено анулювання реєстрації платниками ПДВ за заявою платника ПДВ або за рішенням контролюючих органів також за будь-якою з двох умов:

неподання контролюючому органу декларації з ПДВ або подання декларації, яка свідчить про відсутність здійснення операцій з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту

реєстрації платником ПДВ податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо за такий період у строки, визначені статтею 203 ПК України, таким платником не було подано податкової декларації з податку на додану вартість та/або не було проведено розрахунків з бюджетом з цього податку

для платників, зареєстрованих на тимчасово окупованій території – протягом одного податкового місяця

для платників податків, зареєстрованих на окремих територіях проведення АТО інших, ніж тимчасово окупована, – протягом трьох податкових місяців

Такі податкові накладні не зможуть бути також використанні для формування на їх підставі податкового кредиту покупцями. Сформований податковий кредит покупцем зменшуватиметься на суму податку в цих накладних на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.

  • Бюджетне відшкодування ПДВ, повернення заборгованості з бюджетного відшкодування, повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам податку, місцем знаходженням, місцем проживання або здійснення господарської діяльності яких є територія проведення АТО (не лише тимчасово окупована), здійснюватись не буде. Суми бюджетного відшкодування будуть відшкодовані після закінчення АТО в заявлених розмірах, узгоджених контролюючими органами за результатами перевірки. Помилково або надміру сплачені платежі – після закінчення АТО в загальному порядку.

 

Особливості справляння акцизного податку:

Платники податків, зареєстровані та/або які здійснюють виробництво (імпорт) алкогольних напоїв і тютюнових виробів на тимчасово окупованій території, не зможуть замовляти марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вироблених на цій території.

Окрім того, такі платники податку не зможуть скористатись положеннями пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 (операції, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком), статей 225 та 229 ПК України (які передбачають використання механізму звільнення від оподаткування із застосуванням податкових векселів).

Заборонятиметься ввезення вироблених на тимчасового окупованій території алкогольних напоїв та тютюнових виробів на іншу територію України.

 

Особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

Передбачається, що не будуть об’єктом оподаткування:

 

Територія розташування

Умови та особливості звільнення

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості

Тимчасово окупована територія

Звільнення передбачене у звітних періодах з 1 січня 2016 року до 31 грудня року, в якому буде закінчено проведення АТО

Територія проведення АТО, відмінна від тимчасово окупованої території

1) Об’єкти, які постраждали внаслідок бойових дій;

2) Об’єкти, непридатні для використання;

3) Наявне відповідне рішення органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.

Нараховані та сплачені за період 2016 року щодо таких об’єктів суми податку визнаватимуться переплатою та зараховуватимуся в рахунок майбутніх платежів по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Особливості справляння плати за землю:

А) земельний податок

Земельний податок не буде нараховуватись та сплачуватись у звітному періоді з 1 січня 2017 року до 31 грудня року, в якому буде закінчено проведення АТО, за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території.

Б) Орендна плата

Передбачається звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розташовані на тимчасово окупованій території, на період проведення АТО.

Також від справляння плати за землю будуть звільнені земельні ділянки, що розташовані на окремих територіях проведення АТО, відмінних від тимчасово окупованої території, та які постраждали внаслідок бойових дій і непридатні для використання, визнані такими згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.

 

Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб:

Пропонується, щоб юридичні та самозайняті особи утримували ПДФО при виплаті доходу самозайнятим особам, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, незалежно від обраної останніми системи оподаткування.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments