Право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку чорнобильцям

14 Липня 2016
Аа Аа

Умови надання пенсій за віком особам, які проживали або працювали на території радіоактивного забруднення регулюються статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зокрема, особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Отже, залежно від встановленого статусу та категорії, право на пенсію за віком зі зменшенням пенсійного віку мають:

1. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

- які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від  кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів,  мають право на зменшення пенсійного віку на 10 років.

-  які працювали у 1987 році у зоні відчуження  не менше 14 календарних днів, мають право на зменшення пенсійного віку на 8 років.       

-  які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році, мають право на зменшення пенсійного віку на 5 років.                                 

   При цьому, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений.

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:

 - які евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році, мають право на зменшення пенсійного віку на 10 років;

- які евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році, мають право на зменшення пенсійного віку на 8 років;   

- особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років, застосовується початкова знижка зменшення пенсійного віку – 4 роки та додатково 1 рік за кожний рік проживання (роботи), але не більше 9 років;        

 - особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років, застосовується початкова знижка зменшення пенсійного віку – 3 роки та додатково 1 рік за 2 роки проживання (роботи), але не більше 6 років;

- особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, застосовується початкова знижка зменшення пенсійного віку – 2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання (роботи), але не більше 5 років.

 - особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, що виконувалися за урядовими завданням, мають право на зменшення пенсійного віку на 2 роки.

Слід зазначити, що початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

При цьому, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 (чоловіки  – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений.

За таких умов, вищевказані особи мають право на пенсію за віком зі зменшенням пенсійного віку.

Проте, реалізовуючи своє право на призначення пенсії за віком зі зменшенням пенсійного віку, вказані категорії осіб можуть зіткнутися із відмовами у призначенні пенсії, оскільки відсутні первинні документи, які підтверджують період роботи у зоні відчуження або факт проживання у даних зонах.

Оскільки, Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року із змінами передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком із зменшенням пенсійного віку додається посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, форма якої затверджена постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях № 122 від 09.03.1988 року, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями).

 Разом з цим, варто зазначити наступне.

Відповідно до частини 3 статті 65 Закону України «Про статус  і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом та іншими актами законодавства.  

Довідки про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження, евакуацію, відселення, самовільне відселення, а також про період роботи, проживання на територіях радіоактивного забруднення є підставою для визначення лише статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документом,  що підтверджує статус громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи» та іншими актами законодавства.           

Зазначені посвідчення видаються на підставі з одного з наступних документів, зокрема: посвідчення про відрядження в зону відчуження; військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження; довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту), а також на підставі інших документів (довідок), виданих уповноваженими на те органами .

Тобто, органам, які видають посвідчення встановленого зразка «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» надаються всі необхідні документи, які є підставою для видачі посвідчення.

Таким чином, факти участі у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження, евакуації, відселення, самовільного відселення, період роботи, проживання на територіях радіоактивного забруднення не потребують доведення, так як вони підтверджуються посвідченнями встановленого зразка «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».

Враховуючи вищевикладене, відмови органів Пенсійного фонду у призначенні пенсії зі зменшенням пенсійного віку відповідно до статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з причин відсутності первинних документів, які підтверджують період роботи у зоні відчуження або період проживання, доцільно оскаржувати у судовому порядку.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments