Порядок зарахування податків, сплачених за межами України

19 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у Листі від 10.05.2016 р. № 4759/П/99-99-13-01-03-14 роз’яснила порядок зарахування податків, сплачених за межами України.

Відповідно до статті 13 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні, у разі наявності міжнародного договору щодо усунення подвійного оподаткування та довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Така довідка видається державним органом, уповноваженим на справляння податків у країні, де отримується такий дохід та підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

В Україні довідка про сплачений нерезидентом податок на прибуток (доходи), форму та порядок видачі якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 р. № 1264, видається державною податковою інспекцією за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Крім того, довідка повинна бути перекладена з мови оригіналу на українську мову, що потребує нотаріального засвідчення правильності такого перекладу.

Відповідно до підпункту 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 ПК України, платник податку, що отримує іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року. Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку на доходи фізичних осіб, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку.

У разі відсутності довідки, оформленої відповідно до статті 13 ПК України, такий платник має право подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Нагадуємо, що згідно із пунктом 164.4 статті 164 ПК України, для визначення бази оподаткування, отримані іноземні доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Ставка оподаткування іноземних доходів, відповідно до статті 167 ПК України, становить 18 %.

Звертаємо також Вашу увагу на декларування таких доходів. Іноземні доходи відображаються у рядку 10.6 декларації про майновий стан та доходи, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859. У такому випадку обов’язково заповнюється додаток Ф3 до декларації, що є її невід’ємною частиною.

У разі наявності довідки, що підтверджує суму сплачених податків за кордоном, у рядку 22 додатку Ф1 вказується така сума податків, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання.

У додатку Ф3 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України, також зазначається сума сплачених податків за кордоном – в графі 6 в іноземній валюті, в графі 7 – у національній валюті.

У графі 9 додатку Ф3 вказується сума військового збору, яка розраховується за ставкою 1,5 %.  

Отже, у разі отримання платником податку – резидентом іноземних доходів, останній зобов’язаний подати річну декларацію про майновий стан та доходи. У разі наявності міжнародного договору між країнами щодо уникнення подвійного оподаткування та довідки щодо сплати податків та зборів за межами України, що оформлена відповідно до закону, платник має право зменшити податкове зобов’язання на суму сплачених за кордоном податків та зборів.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments