Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань пропонують змінити

ДФС України на своєму сайті розмістила проект нового Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків (далі – Проект).

Фактично положення вищезазначеного Проекту, якщо порівнювати з чинним на сьогодні Порядком, приводяться до відповідності з вимогами Податкового кодексу України (далі – ПК України), зокрема щодо скасування повноважень податкових інспекцій приймати відповідні рішення про надання розстрочки/відстрочки. Крім того, Проектом пропонується, що крім керівника (його заступника) контролюючого органу, рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) зможе також приймати відповідна уповноважена таким органом особа.

Окрім того, на відміну від чинної процедури, яка передбачає, що заява про отримання розстрочки (відстрочки) подається лише в письмовому вигляді, Проект передбачає також можливість подати таку заяву в електронній формі.

Крім того, Проектом збільшується перелік документів, які подаються платником разом із заявою про розстрочку/відстрочку. Так, передбачається, якщо сума грошових зобов’язань, заявлена до розстрочення/відстрочення, перевищуватиме 1 мільйон гривень, то платнику разом із заявою необхідно буде подати перелік майна, яке він пропонує для опису у податкову заставу, із визначеною балансовою вартістю або результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Причому з дня укладання договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань вказане платником майно перебуватиме в податковій заставі.

Також змін зазнає процедура прийняття рішення про розстрочку/відстрочку контролюючими органами вищого рівня, а саме: відповідний контролюючий орган за місцем обліку (ДФС в областях, місті Києві, Офіс великих платників податків (далі – ОВПП) протягом 15 днів з дня надходження заяви формуватиме висновок про можливість надання розстрочення/відстрочення (далі – Висновок), який разом з копіями документів відсилатиме до ДФС України. ДФС України, протягом 15 днів з дня отримання такого Висновку, прийматиме рішення про розстрочку/відстрочку. Якщо розстрочка/відстрочка підлягає погодженню з Мінфіном, відповідно до вимог статті 100 ПК України, то проект такого рішення має бути направлений ДФС України не пізніше 20 днів, з дня отримання заяви контролюючим органом. Мінфін протягом 10 днів, з дня отримання проекту рішення, накладає відповідну резолюцію про його погодження або непогодження. Водночас при прийнятті рішення розстрочка/відстрочка грошових зобов’язань за Проектом одночасно не повинна перевищувати граничну дату, визначену законом для сплати податку, збору, платежу, які передбачено розстрочити (відстрочити).

Крім того, у Проекті зазначається, що у разі якщо сума попередньо наданого розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) не була вчасно погашена, то рішення про нове розстрочення/відстрочення прийматиметься за вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника (заступника керівника) Мінфіну.

Якщо ж рішення буде прийняте на користь платника, то договір про розстрочку/відстрочку з таким платником буде укладатися відповідним територіальним органом в області, місті Києві або ОВПП.

Свої пропозиції та зауваження до зазначеного вище Проекту платники можуть надсилати до ДФС України або Державної регуляторної служби України. 

Попередня стаття Наступна стаття