Польща публікує офіційні податкові рекомендації до Обов’язкових правил розкриття податкової інформації

1 січня 2019 року Польський податковий кодекс був доповнений главою 11а – правилами обов'язкового розкриття інформації (далі – MDR), які імплементують Директиву Європейського Союзу (ЄС) 2018/822 від 25 травня 2018 року щодо обов'язкового розкриття та автоматичного обміну транскордонними податковими механізмами (далі – Директива), а також запроваджують додаткові вимоги до звітності.

Уже 31 січня 2019 року Міністерство фінансів Польщі опублікувало «Офіційні податкові рекомендації» щодо тлумачення MDR. Ці рекомендації пояснюють деякі складнощі польського законодавства і встановлюють, яким чином польські податкові органи матимуть доступ до процесу звітування.

Пропонуємо розглянути детальніше положення польських правил  MDR.

Як відомо, вимоги польських правил MDR є значно ширшими, аніж вимоги Директиви.

 1. Правила зобов'язують як польських, так і непольських посередників та відповідних платників податків повідомляти Національну податкову адміністрацію Польщі про укладення податкових угод.
 2. Строки звітності у Польщі починаються значно раніше (з січня 2019 р.), ніж строки подання звітності за Директивою.
 3. Польські правила MDR має значно ширший діапазон податкових угод, що підлягають звітуванню.
 4. Польські правила, крім тих податків, на які поширюється Директива, розширює перелік податків включаючи, зокрема, податок на додану вартість.
 5. Поняття "домовленість" за Директивою включає в себе транскордонні податкові механізми, а за польськими правилами, це також і не транскордонні податкові механізми.
 6. Зобов'язання звітувати щодо податкових механізмів може застосовуватися до суб'єктів, які виступають як посередники, бенефіціари або постачальники послуг, включаючи ті організації, які не є резидентами, створені або управляються на території Польщі.

Загальний огляд змісту Офіційних податкових рекомендацій MDR:

 • загальна інформація про сферу застосування і основні цілі MDR;
 • роз’яснення про те, як потрібно тлумачити і розуміти концепції діяльності посередників, бенефіціарів і постачальників послуг;
 • роз’яснення про те, як потрібно тлумачити і розуміти поняття податкових угод, ринкових податкових угод і транскордонних угод;
 • строки надання інформації про податкові угоди;
 • інтерпретація і приклади загальних, специфічних і інших ознак податкових угод тощо.

Основна мета Офіційних податкових рекомендацій – роз’яснити теоретичні та практичні питання для посередників та відповідних платників податків, котрі є обов’язковими суб’єктами подання звітності. 

Відповідно до Податкового кодексу Польщі платникам податків, які діють відповідно до офіційних податкових принципів у розрахунковому періоді, має бути наданий той самий рівень захисту, який застосовується у випадку отримання податкового рішення (повний захист).

Щодо строків подання звітності

Офіційні податкові рекомендації дозволяють зменшити встановлені законом строки звітності на початковий період. Згідно з рекомендаціями будь-які затримки у дотриманні встановлених законом строків звітності для зобов'язань з MDR не призведуть до негативних наслідків для зобов'язаних суб'єктів, за умови, що ці зобов'язання будуть виконані належним чином до 28 лютого 2019 року.

Якщо затримані зобов'язання щодо звітності не будуть виконані у встановлені законом строки або до 28 лютого 2019 року, а будуть виконані в період з 1 березня 2019 по 30 квітня 2019 року, таке прострочення буде розглядатися як незначне правопорушення правил, а суб’єкт повинен буде сплатити штраф до бюджету Польщі.

Отже, через масштаб і значення вже прийнятих польських правил MDR польські і непольські посередники та платники податків, які мають польський зв'язок або операції в Польщі, повинні переглянути свою політику та стратегії ідентифікації та звітування про податкові механізми у встановлені законом строки.

 

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини: