Податок на прибуток у 2016

Пропонуємо Вашій увазі перелік основних змін до Податкового Кодексу України за чинною редакцією та за проектом Закону № 3688 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», що наберуть чинності з 1 січня 2016 року.

Платники податку

Для набуття статусу неприбуткової організації для об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків скасовується вимога, за якої установчі документи мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Сплата авансових внесків

Місячні авансові внески з  01.01.2016р. не сплачуються, АЛЕ:

!!! N.B. Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Авансові внески з дивідендів залишилися у діючій редакції.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

Звітний період

Платники податку

квартал

півріччя

три квартали

рік

Подання декларації наростаючим підсумком!!!

Платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за попередній річний звітний (податковий) період,  перевищує 20 мільйонів гривень.

рік

а) платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені);

б) виробники сільськогосподарської продукції;

в)  платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за попередній річний звітний (податковий) період, не  перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

 

Скасовано норму, що платники податків зобов'язані подавати декларацію до 1 червня звітного року, а отже за результатами 2015 року і наступні роки податкова декларація буде подаватися протягом загальних строків, встановлених пунктом 49.18 статті 49 ПК України.

Виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період з 1 липня по 30 червня, при зміні звітного періоду зобов'язані додатково подати декларацію з податку на прибуток за період з 1 січня по 30 червня або з 1 липня по 31 грудня звітного року – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного періоду.

Коригування фінансового результату на податкові різниці

Передбачено збільшення фінансового результату на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Трансфертне ціноутворення

Проектом Закону взагалі не передбачено змін до статі 39 ПК України.

Інші зміни

Сума отриманої поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою на 01 січня 2015 року, від осіб, які не були  платниками податку на прибуток (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мали пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 136.1 статті 136 ПК України, зменшує фінансовий результат до оподаткування того податкового періоду, в якому платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала.

Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за податковий (звітний) період 2015 року здійснюється з урахуванням таких вимог:

а) фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму використання створеного забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати, сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності до 1 січня 2015 року, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

б) платники податку на прибуток, що не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за 2015 звітний рік збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на ремонт і модернізацію основних засобів, здійснених до 1 січня 2015 року та відображених у складі витрат звітного періоду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ ПК України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, за умови, що у бухгалтерському обліку ці витрати збільшили вартість основних засобів, що продовжують амортизуватися після 1 січня 2015 року;

в) у разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, введеного в експлуатацію до 01 січня 2015 року в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 ПК України, то для розрахунку амортизації починаючи з періодів після 01 січня 2015 року використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку, в частині строку, що залишився.

При цьому не проводиться перерахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих до 01 січня 2015 року;

г) у разі, коли амортизація об’єкта основних засобів нараховувалась виробничим методом згідно з підпунктом 145.1.5. пункту 145.1 статті 145 ПК України в редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, то у 2015 році застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПК України, при цьому строк корисного використання такого об’єкта встановлюється відповідно до норм підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 ПК України, з урахуванням терміну фактичної експлуатації такого об’єкта основних засобів;

ґ) норматив для основних засобів, визначений у підпункті 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 ПК України, встановлюється в розмірі 2500 гривень;

д) фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списання дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України, за рахунок суми резерву сумнівних боргів, що був сформований до 01 січня 2015 року.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

У який термін необхідно повідомити контролюючий орган про здійснення експорту або імпорту за бартерним договором?

23 Вересня 2021

Валютні кошти перераховуються юрособі – платнику єдиного податку третьої групи через Western Union: що з доходом?

23 Вересня 2021

Як виправити помилки в декларації з податку на нерухомість після граничного терміну її подання, якщо невірно вказано загальну площу?

23 Вересня 2021

Рух коштів на єдиному рахунку можливо переглянути в Е-кабінеті, - ДПС

23 Вересня 2021

Який алгоритм подання документації з ТЦУ?

23 Вересня 2021

Надміру сплачені кошти з єдиного рахунка: за яким ідентифікатором форми подається заява на їх повернення?

23 Вересня 2021

Який порядок оподаткування ПДВ факторингових операцій?

23 Вересня 2021

За результатами серпня великий бізнес задекларував до сплати ПДВ на понад 23% більше ніж минулого року, - М. Чмерук

23 Вересня 2021