Податок на прибуток підприємств у спільному проекті податкової реформи від Міністерства фінансів України та депутатів профільного комітету

Взявши за основу проект податкової реформи від Міністерства фінансів України, залишивши незмінними положення щодо надбавки до податку на прибуток, об’єкта оподаткування, коригування фінансового результату, парламентарі та Мінфін домовились про ряд компромісних позицій щодо податку на прибуток підприємств.

Ставка податку

Базова ставка

17% (з 1 січня 2017 року)

Надбавка до податку на прибуток

15%

Ставка податку на дохід від провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино та азартних ігор з використанням гральних автоматів)

17% (з 1 січня 2017 року)

Сплата авансових внесків

Авансові внески скасовано

При цьому, авансові внески з податку на прибуток розраховані у податковій декларації за 2014 рік, не сплачуються з 1 січня 2016 року.¶

Але наостанок, один авансовий внесок у 2016 році вирішили все-таки стягнути. Платники податку на прибуток підприємств повинні будуть сплатити до 31 грудня 2016 року авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску повинен подаватися платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

Звітний період

Платники податку

квартал

півріччя

три квартали

рік

 

Подання декларації наростаючим підсумком!!!

 

Платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за попередній річний звітний (податковий) період,  перевищує 20 мільйонів гривень.

рік

а) платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені);

б) виробники сільськогосподарської продукції;

в) неприбуткові установи (організацій), крім неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток;

г) платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за попередній річний звітний (податковий) період, не  перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Декларація подаватиметься платником податку на прибуток протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, а не до 1 червня, як це встановлено в чинній редакції.

Виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період з 1 липня по 30 червня, при зміні звітного періоду зобов'язані додатково подати декларацію з податку на прибуток за період з 1 січня по 30 червня або з 1 липня по 31 грудня грудня звітного року – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного періоду.

Вирішення питання переплат

Автори законопроекту вирішили спробувати вирішити проблему з переплатами, які сформувалися у платників податків. Суми надміру сплачених сум податку на прибуток (у тому числі за рахунок сплати авансових внесків) які виникли станом на 31 грудня 2015 року можуть бути:

а) використані в рахунок зменшення грошових зобов’язань з податку на прибуток майбутніх звітних періодів;

б) використані в рахунок зменшення грошових зобов’язань з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів;

в) повернуті як помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання в порядку, визначеному цим Кодексом.

За межі передбачених чинною редакцією механізмів вирішення проблеми автори не вийшли і нічого нового не запропонували.

Інвестиційний податковий кредит

Проектом запропоновано запровадити так званий «інвестиційний податковий кредит». Скористатися таким кредитом матимуть право платники податку на прибуток, які в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року здійснювали капітальні інвестиції.

Для того, щоб скористатися податковим кредитом, платник повинен здійснити інвестицію, що відповідає наступним критеріям:

а) інвестиції здійснюються шляхом придбання або створення матеріальних активів, що підлягають амортизації згідно ПК

б) мінімальний строк корисного використання таких матеріальних активів повинен бути не меншим 4 років

в) такі матеріальні активи були введені в експлуатацію платником податків з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року.

У разі відповідності здійснених інвестицій таким вимогам, платник зможе зменшити податкове зобов’язання з податку на прибуток за податковий період, в якому були виконані всі вимоги щодо інвестиції на суму, що дорівнює 30 відсоткам від балансової вартості окремого матеріального активу або їх сукупності, щодо яких були здійснені відповідні інвестиції, але не більше 50 відсотків від розміру податкових зобов’язань за окремий звітний період.

Звільнення від оподаткування

Звільняються від оподаткування кошти інститутів спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Особливості оподаткування окремих видів діяльності

Відтепер оператори, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино та азартних ігор з використанням гральних автоматів), оподатковуватимуть дохід від здійснення такої діяльності, зменшений на суму виплачених виплат гравцям.

Також суб'єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино та азартних ігор з використанням гральних автоматів), що сплачують одночасно з податком на прибуток податок на дохід від здійснення такої діяльності, матимуть змогу зменшити фінансовий результат, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток, на суму нарахованого податку на дохід від здійснення букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments