Податок на нерухомість у столиці: ставку понижуємо двічі?

У 2017 році на території м. Києва до ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються одразу два понижувальні коефіцієнти.

До вказаного висновку прийшла Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) в індивідуальній податковій консультації від 21.09.2017 № 2008/6/99-99-12-02-03-15/ІПК.

Нормативними підставами застосування понижувальних коефіцієнтів представники контролюючого органу визначили:

1) коефіцієнт 0,75 застосовується до розміру ставок податку на нерухомість у м. Києві у 2017 році відповідно до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 в редакції від 22.12.2016 № 791/1795 (далі – Рішення);

2) коефіцієнт 0,5 застосовується до ставок податку на нерухомість у 2017 році згідно з пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" (далі – Закон про внесення змін). При цьому такий коефіцієнт застосовується з 01 січня 2017 року і до прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік.

Фіскали зазначили, що оскільки Київська міська рада не прийняла рішення щодо встановлення ставок податку на нерухомість на 2017 рік, то дія норми Закону про внесення змін щодо застосування коефіцієнта 0,5 продовжується одночасно з дією коефіцієнта 0,75 до моменту прийняття рішення ради щодо встановлення ставок податку на 2017 рік.

Варто вказати, що незважаючи на позитивний для платників податку висновок ДФС, його правомірність повинна бути ретельно дослідженою, оскільки в індивідуальній податковій консультації фіскали не навели обґрунтування застосування відповідних норм законодавства.

По-перше, проаналізувавши положення пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про внесення змін, яким запроваджується коефіцієнт 0,5, постає питання про коло випадків, на які цей пункт поширює свою дію. Дослівно норма передбачає «що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки… застосовуються з коефіцієнтом 0,5».

Зазначене положення закріплювалось у Законі про внесення змін для того, щоб до моменту приведення місцевими радами розмірів ставок податку на нерухомість на 2017 рік до розмірів, передбачених цим законом (Закон про внесення змін передбачав двократне зменшення в ПК України розміру ставок, зважаючи на синхронне збільшення розміру мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) щодо якої вони застосовувались), такі ставки автоматично зменшувались із застосуванням коефіцієнта 0,5 та відповідно не суперечили новим положенням Податкового кодексу України (далі – ПК України). Очевидно, мова йде про узгодження у рішеннях органів місцевого самоврядування та в ПК України верхніх граничних ставок податку, які Законом були змінені з 3 % від МЗП до 1,5 %.

Вказане вище наводить на висновок, що у випадку закріплення місцевими радами ставок податку на нерухомість на 2017 рік розміром до 1,5 % до внесення змін у ПК України з набуттям чинності Закону про внесення змін такі ставки не потребують приведення до розмірів відповідно до цього закону. Тобто постає закономірне питання про коло випадків, на які поширюється пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про внесення змін: на всі рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку на 2017 рік, прийнятих у 2016 році , чи лише на ту їх частину, де встановлені місцевою радою ставки з набуттям чинності Закону про внесення змін почали суперечити зменшеним ставкам за ПК України.  

До слова, Рішення Київської міської ради про встановлення місцевих податків та зборів до моменту вступу в силу Закону та внесення змін в ПК України передбачало максимальне значення розміру ставки податку на нерухомість на рівні 1 %.

По-друге, варто звернути увагу на специфіку встановлення ставок місцевих податків та зборів Київською міською радою. На території м. Києва в аспекті адміністрування місцевих податків та зборів діє рішення Київської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» від 23 червня 2011 року № 242/5629, до якого періодично на виконання законів України про внесення змін до ПК України вносяться відповідні зміни, у тому числі і щодо ставок податку на нерухомість. Тобто Київська міська рада не приймає щорічно окремі самостійні рішення про визначення ставок місцевих податків та зборів, а вносить релевантні зміни у так зване «первинне рішення» про їх встановлення.

До вказаного хочеться додати, що з 2018 року правила встановлення ставок місцевих податків та зборів унормовано. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» органи місцевого самоврядування відповідні елементи податків визначатимуть рішенням уніфікованої форми.

Однак існуюча на цей момент практика встановлення місцевих податків та зборів ускладнює можливість ідентифікації конкретного рішення місцевої ради про визначення ставок податку на нерухомість на відповідний рік з метою настання визначених у законі правових наслідків.

Зважаючи на всі викладені вище положення, застосування коефіцієнта 0,5 Київською міською радою у 2017 році фактично має безумовний характер.

Таким чином, одночасне застосування двох понижувальних коефіцієнтів на території м. Києва у 2017 році, хоча і випливає з буквального тлумачення приписів чинного податкового законодавства, проте є наслідком недосконалої нормотворчої техніки законодавця і органу місцевого самоврядування.

Як можна помітити, визначеності та однозначності з описаного питання немає. Проте платники податку на нерухомість можуть узгодити з контролюючими органами позицію з питань визначення розміру ставок податку на нерухомість у м. Києві на 2017 рік та застосування понижувальних коефіцієнтів, звернувшись до контролюючих органів за звіркою даних відповідно до підпункту 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 ПК України.

Попередня стаття Наступна стаття