Податок на майно: чого чекати у 2017 році?

Готовий перелік «розкішних» автомобілів, можливість звіряти дані з контролюючим органом при оподаткуванні землі і не тільки – нардепи погодили зміни у сфері оподаткування майна на 2017 рік, прийнявши законопроект податкової реформи № 5368.

Податок на майно, відмінне від земельної ділянки

Зменшення строків інформаційного забезпечення

Зменшується строк, протягом якого органи місцевого самоврядування повинні повідомляти контролюючі органи стосовно ставок податку та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам – відповідний обов’язок повинен бути виконаним до 25 грудня року, що передує звітному (на сьогодні – до 1 лютого поточного року).

Дане нововведення спрямоване на якнайшвидше інформування контролюючих органів щодо відомостей, необхідних для адміністрування податку, з огляду на їх обов’язок обчислення суми податкового зобов’язання юридичним особам до 20 лютого поточного року. При цьому таке повідомлення повинно здійснюватися за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. До змін вказана норма Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачала довільну форму взаємодії органів місцевого самоврядування та контролюючих органів з даного питання.

Транспортний податок

Готовий перелік об’єктів оподаткування

Зміни передбачають публікацію вже сформованого переліку об’єктів оподаткування на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Проте ідентифікація Міністерством економічного розвитку та торгівлі абсолютно всіх потенційно «розкішних» транспортних засобів у вигляді їх готового списку може мати проблемні аспекти, що зумовить неповноту відповідного переліку та складнощі в адмініструванні податку загалом.

Нагадаємо, на сьогодні у платників є можливість самостійно ідентифікувати об’єкти оподаткування за допомогою відповідної формули, доступної на веб-сайті Мінекономрозвитку.

Підтверджуючі документи при звірці даних

Відповідно до змін оригінали документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля під час звірки даних із контролюючим органом, не враховуються.

Тобто у випадку наявності розбіжностей між даними платника та контролюючих органів щодо розміру середньоринкової вартості автомобіля платник не матиме можливості підтвердити документально коригування розміру вартості автомобіля.

Плата за землю

Застосування пільг у випадку множинності пільгових об’єктів оподаткування

Передбачено можливість платника заявити про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги із земельного податку, згідно зі статтею 281 ПК України, у випадку множинності об’єктів оподаткування.

Оподаткування земельної ділянки, що змінила власника/користувача

Відповідно до прийнятого законопроекту, якщо перехід права власності відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган: (1) надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності, (2) надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення попередньому власнику вважається скасованим (відкликаним).

Звірка даних з контролюючим органом

Надається можливість платникам плати за землю звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

  • розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

  • права на користування пільгою зі сплати податку;

  • розміру ставки податку;

  • нарахованої суми податку.

При цьому за наслідками такої звірки у випадку документального підтвердження платником власних даних, що мають значення для оподаткування, контролюючий орган здійснює перерахунок суми податкового зобов’язання та надсилає нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим (відкликаним).

Мінімальний розмір орендної плати на рівні земельного податку

Мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлюється на рівні не нижче, аніж розмір земельного податку за відповідну категорію земельних ділянок на певній території.

Індекс споживчих цін

Верхня  гранична межа індексу споживчих цін при індексації нормативної грошової оцінки обмежується значенням не більше 115 відсотків.

Таке нововведення обґрунтовується з огляду на нестабільність соціально-економічної ситуації, виступаючи таким чином певним захисним механізмом при визначенні бази оподаткування плати за землю у випадку швидких темпів інфляції. При цьому знімається нижня межа індексу споживчих цін, яка на даний момент становить 100 відсотків (на сьогодні у разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100). Таким чином, при обрахуванні бази оподаткування зможуть враховуватись і дефляційні показники.  

Попередня стаття Наступна стаття