Податкові зміни в 2020 році

09 Січня 2020
Аа Аа

1. Нові розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Законом України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX встановлено нові розміри заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць:

прожитковий мінімум: з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.
мінімальна заробітна плата: 4723 гривні.

2. Індексація заробітної плати.

Пунктом 4 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 встановлено, що  індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Таким чином, індексації підлягає заробітна плата працівників:
з 01 грудня 2019 року по 30 червня 2020 року в розмірі 2102 грн;
з 01 липня 2020 року в розмірі 2197 грн;
з 01 грудня 2020 року в розмірі 2270 грн.

3. Судовий збір.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі[1].

Розмір судового збору за подання до суду з 01 грудня 2019 року по 30 червня 2020 року становить:

1) адміністративного позову:

майнового характеру, який подано:

суб'єктом владних повноважень, юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 2102 грн та не більше 21020 грн

фізичною особою або фізичною особою — підприємцем

1 відсоток ціни позову, але не менше 840,8 грн та не більше 10510 грн

немайнового характеру, який подано:

суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

2102 грн

фізичною особою

840,8 грн

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду;
заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

2102 грн

6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

630,6 грн

 

4. Податкова соціальна пільга.

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи[2] (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Отже, розмір податкової соціальної пільги в 2020 році складатиме:  2102 грн. х 50% = 1051 грн.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень[3].

Таким чином, у 2020 році поріг становитиме: 2102 грн. х 1,4 = 2940 грн.[4]

5. Єдиний соціальний внесок.

Розмір мінімального внеску розраховується як добуток мінімальної зарплати та ставки єдиного соціального внеску у розмірі 22% й становить 1039,06 грн (4723,00 грн * 22%).

Максимальна величина доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок, становить 70 845 грн.

6. Ставки єдиного податку.

І група єдиного податку - до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, та складає 210, 20 грн. за місяць;

ІІ група єдиного податку - до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, та складає 944, 60 грн. за місяць;

ІІІ група єдиного податку – у відсотковому співвідношенні до доходу.

7. Нові рахунки для сплати податків, зборів і ЄСВ.

З 3 січня 2020 року розпочнеться зарахування платежів на нові бюджетні рахунки.

8. Нова форма декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481, затверджені зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Декларація доповниться новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг». і відносяться зміни до додатку РІ, ПН, ВП. Д

9. Звіт про суми податкових пільг.

Звіт про суми податкових пільг в 2020 році подавати не потрібно. Детальніше читайте тут.

10. Оновлена декларації з ПДВ та складання ПН за щоденними підсумками.

Оновлено декларацію з ПДВ, яку вперше платники будуть подавати з 01 січня 2020 року, такі зміни були внесені наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року № 488.

З 01 січня 2020 року запрацював оновлений порядок складання ПН за щоденними підсумками. Детальніше читайте тут.

11. Відповідальність за необладнання та/або відсутність реєстрації в ЄДР витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника.  

Відповідно до п.12 та п. 18 підрозділу 5  Перехідних положень Податкового кодексу України вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), та вимоги для таких підприємств щодо щоденного формування даних про добовий фактичний обсяг реалізованого пального, а також відповідальність для таких підприємств за порушення таких вимог застосовуються з 1 січня 2020 року.

Згідно п. 18 розділу 5 Перехідних положень Податкового кодексу України з 01.01.2020 року вводиться в дію відповідальність за не обладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу.

12. Інкотермс 2020.

З 01 січня 2020 року набирає чинності нова редакція правил Інкотермс 2020.

13. Застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

27 грудня 2019 року набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)». Детальніше читайте тут.

14. MLI-конвенція.

01 грудня 2019 року набула чинності MLI, однак вводиться в дію вона у відношенні податків, що утримуються з джерела виплати – з 01 січня 2020 року, а щодо інших податків – з 01 червня 2020 року. Детальніше читайте тут.

15. Зміни  в договорах про уникнення подвійного оподаткування

З початку 2020 року починають застосовуватись нові правила оподаткування договорів про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії та Малайзією, тому нижче окреслено основні з них.

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

З 01.01.2020 року дивіденди, які виплачуються українською компанією резиденту Кіпру, можуть оподатковуватися в Україні за ставкою:

1) 5% від загальної суми дивідендів за умови, що:

  • фактичний власник дивідендів є компанія-нерезидент, яка з 01.01.2020 р. (включно) не може бути Товариством,

  • компанія-нерезидент володіє 20 і більше відсотків капіталу української компанії,

  • сума інвестицій в акції або статутний капітал української компанії становить не менше 100 тис. євро,

2) 10% (до 01.01.2020 р. – 15%) від загальної суми у всіх інших випадках.

Змін зазнали і положення частини 2 статті 11 Конвенції, які стосуються оподаткування процентів. Так, з 01.01.2020 року проценти, які виплачуються українськими компаніями, можуть оподатковуватися в Україні за підвищеною ставкою 5% за умови, що фактичний власник таких процентів є резидентом Республіки Кіпр.

Стаття 13 Конвенції, яка стосується оподаткування доходів від відчуження майна, доповнена наступними положеннями:

- відтепер в Україні можуть оподатковуватись доходи від продажу рухомого майна, яке відноситься до постійної бази, що знаходиться в розпорядженні нерезидента для цілей надання таким нерезидентом незалежних особистих послуг;

- окрім доходів від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави, доходи від продажу річкових суден, які відносяться до внутрішнього водного транспорту, або рухомого майна, що відноситься до експлуатації таких морських, повітряних суден або річкових суден, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі (тобто або в Україні, або у Республіці Кіпр).

- доходи, одержувані резидентом України від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 відсотків їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого на Кіпрі, можуть оподатковуватись на Кіпрі.

Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна

Оподаткування дивідендів, які виплачуються компанією-резидентом України, буде відбуватись за наступними ставками:

  • 5% від загальної суми дивідендів, якщо бенефіціарний власник дивідендів (їх отримувач) безпосередньо або опосередковано володіє 20 і більше відсотками капіталу компанії-резидента України;

  • 15%  від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Проценти, які виплачуються на користь резидента Сполученого Королівства, окрім України також зможуть оподатковуватись і в Сполученому Королівстві, проте якщо бенефіціарним власником процентів є резидент Сполученого Королівства, то в Україні проценти оподатковуватимуться за ставкою не більше 5%.

За таким же принципом як і проценти, оподатковуватимуться роялті. Проте встановлена спеціальна норма для виплати роялті постійними представництвами – вони оподатковують роялті за місцем розташування постійного представництва, якщо таке роялті безпосередньо пов’язане з правом або майном, стосовно яких роялті сплачується, і витрати зі сплати несе таке постійне представництво.

Угода між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Дивіденди, які виплачуються резидентом України, резиденту Малайзії, можуть оподатковуватись у Малайзії. Однак такі дивіденди можуть оподатковуватися й в Україні. Але якщо бенефіціарний власник виплачуваних дивідендів – резидент Малайзії, ставка податку:

  • не перевищує 5% від їх загальної суми, якщо фактичний власник володіє безпосередньо 20% і більше статутного капіталу української компанії,

  • 15% від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Проценти, що виплачуються резидентам України, можуть оподатковуватися в Україні, якщо їх бенефіціарний власник є резидентом Малайзії, а ставка податку в такому разі не перевищує 10% від загальної суми процентів;

Роялті, які виплачуються резидентом України резиденту Малайзії, оподатковуються за ставкою 8% від їх загальної суми.

 


[2] Для певних категорій населення передбачається різний розмір податкової соціальної пільги, виходячи із норм пункту 169.1 статті 169 ПК України.

[3] Підпункт 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПК України.

[4] Поріг для окремих категорії населення встановлюється різний відповідно до положень пункту 169.4 статті 169 ПК України.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments