Податкові перевірки по-новому

21 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) № 5368.

Пропонуємо Вашій увазі стислий огляд змін стосовно проведення податкових перевірок.

Тепер податкові перевірки проводитимуться без будь-якого спеціального рішення не тільки керівника, але і його заступника або уповноваженої особи. Також акцентуємо Вашу увагу на тому, що перевірки з наступного року матимуть право проводити органи Державної фіскальної служби на рівні не нижче головних управлінь областей та м. Києва. Державні податкові інспекції — найнижча ланка в системі податкової — такого повноваження буде позбавлена. Вони будуть здійснювати сервісне обслуговування платників податків.

Камеральні перевірки

Розширено предмет камеральної перевірки

Відтепер камеральною перевіркою перевіряється також:

  • своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків);

  • своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН;

  • своєчасність реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у ЄРАН;

  • виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

Обмежено строки проведення камеральних перевірок

Податкові декларації або уточнюючі розрахунки перевіряються протягом 30 календарних днів, які обчислюються, починаючи від останнього дня граничного строку їх подання, або за днем їх фактичного подання у разі, якщо такі документи були надані пізніше.

Камеральні перевірки з інших питань проводяться протягом 1095 днів з моменту граничного строку подання податкової декларації, а щодо уточнюючого розрахунку – протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Врегулювання цього питання шляхом обмеження строків проведення камеральних перевірок дозволить значно зменшити кількість судових спорів, тим самим зменшуючи надмірний тиск на платників податків.

Документальні перевірки

Відтепер план-графік перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитись такі перевірки. Є теж однією з позитивних змін, які пропонуються Міністерством фінансів України. Адже платник податків завчасно зможе дізнаватися про час та дату проведення планової документальної перевірки. Наразі платники дізнаються про планову перевірку, отримавши наказ та повідомлення про проведення такої перевірки, крім того, податкові органи часто зловживають своїми правами – наказ та повідомлення про проведення перевірки платник отримує уже в день проведення самої перевірки, що є незаконним та порушує права та законні інтереси платника.

Був розширений і предмет документальної планової перевірки, до якого тепер входить і перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам.

Зменшено строк для надання відповіді на запит про надання інформації та її документальне підтвердження з одного місяця з моменту отримання запиту до 15 днів. Такі зміни узгоджуються з пунктом 73.3 статті 73 ПК України, що передбачає надсилання запитів та надання інформації на них. Також пропонується встановити загальний строк для відповіді на такі запити.

Під час розгляду заперечення до акта перевірки або під час проведення процедури адміністративного оскарження, якщо платник податків у своїй скарзі або запереченні посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки або їх розгляд неможливий без проведення перевірки, наказ про проведення документальної позапланової перевірки приймається:

  • контролюючим органом, який призначив перевірку – у разі розгляду заперечення до акта перевірки;

  • контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків – під час проведення процедури адміністративного оскарження.

Додано підстави проведення позапланової документальної перевірки:

  • якщо платник податків не надав для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, що зазначені у запиті контролюючого органу.

Виключається обставина, яка давала право проводити позапланові перевірки на підставі постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора.

Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки, за місцем перевірки складається акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого відразу після його складання вручається під підпис платнику податків та/або його уповноваженій особі.

При цьому представник платника податків або особа, яка фактично проводить розрахункові операції, має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акту.

Крім того, платнику податків надано право самостійного складання акту, який засвідчує факт відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки у разі, якщо посадові особи такого органу самі не склали такий акт або не надали його платнику податків, з обов'язком протягом 1 робочого дня надіслати примірник такого акту контролюючому органу, який призначив проведення перевірки.

Надання платником податків документів під час перевірки

Великі платники податків зобов’язані за запитом контролюючого органу надати первинні документи в електронній формі посадовим особам контролюючого органу протягом двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту.

Розгляд заперечень на акт перевірки

Пропонується збільшити строк розгляду заперечень на акт перевірки контролюючим органом з 5 до 7 робочих днів, що настають за днем отримання заперечення на акт перевірки.

 

Попередня стаття Наступна стаття