Податкові перевірки і втрата документів у зоні проведення АТО

25 Квітня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 18.04.2016 року №8709/6/99-99-22-04-02-15 надала роз’яснення щодо проведення перевірки та відновлення первинних документів, втрачених у зв’язку з проведенням Антитерористичної операції (далі – АТО).

Зокрема, було зазначено, що відповідно до статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності у період та на території проведення АТО тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення АТО, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Територія проведення антитерористичної операції – територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому КМУ переліку, де проводилася АТО (звертаємо Вашу увагу, що перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО, затверджений Розпорядженням КМУ від 02.12.2015 року № 1275-р).

Крім того, ДФС України зазначає, що у випадку дії обставин непереборної сили, до яких належить АТО, платник податків не звільняється від обов’язку відновлення документів.

Відповідно до пункту 44.5 статті 44 Податкового кодексу України у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Методики відновлення документів за відсутності регістрів бухгалтерського обліку та порядок дій у разі втрати первинних документів визначено пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.

Водночас, згідно з пунктом 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments