Податкові новації: застосування «виробничого» методу для визначення податкової амортизації

Законом України від 16.01.2020 № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до п.п. 138.3.1 ст. 138 та п. 52 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (набули чинності 23 травня 2020 року), згідно якого дозволено застосування «виробничого» методу для визначення податкової амортизації.

Так, розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 ст. 14 розділу I ПКУ, п.п. 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Платники можуть  прийняти  рішення про застосування  з ІІ – IV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів,  амортизацію яких розпочато за іншим методом.

Такі платники податку зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу. 

Оскільки, відповідно до п. 49.19 ст. 49 ПКУ для цілей податку на прибуток «базовим звітним (податковим) періодом» є календарний квартал, то платники, які  прийняти  рішення  про  застосування з ІІ кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування податкової амортизації до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом, зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів станом на 01 квітня 2020 року.

Якщо загальна балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку станом на 01.04.2020 року менша, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до розділу ІІІ ПКУ, різниця, що виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт основних засобів із застосуванням «прямолінійного» методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів та зменшує фінансовий результат до оподаткування за відповідний податковий (звітний) період. Така амортизація вперше буде відображена у додатку АМ до декларації з податку на прибуток за півріччя 2020 року.

Якщо балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до розділу ІІІ ПКУ - застосовується балансова (залишкова) вартість основних, розрахована відповідно до норм ПКУ.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments