Податкова забере ваші гроші без дозволу суду, або Зміни в адмініструванні 2017 року

Вночі 21 грудня 2016 року українським парламентом було підтримано зміни до Податкового кодексу України (далі – ПК України) у другому читанні. Від часу реєстрації законопроекту у Верховній Раді змін чи доповнень у частині адміністрування податків було не дуже багато, але певні з них (наприклад, епопея з інформаційними базами даних) викликали широкий суспільний резонанс. Пропонуємо Вашій увазі стислий огляд новацій, які чекають на платників у 2017 році у сфері адміністрування податків.

 СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ДІЮТЬ У СФЕРІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Закон суттєво змінить обсяг функцій та повноважень основних державних органів у сфері оподаткування – Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) та Державної фіскальної служби (далі – ДФС України). В ПК України внесена стаття, яка окремо визначає функції Міністерства фінансів у податкових правовідносинах. Серед іншого, на Мінфін покладаються функції із:

 • здійснення координації діяльності контролюючих органів;

 • затвердження інструкцій, форм декларацій, розрахунків, прийняття інших підзаконних нормативно-правових актів, що їх раніше видавав фіскальний орган;

 • узагальнення практики застосування законодавства з питань оподаткування;

 • видає узагальнюючі податкові консультації.

Варто зазначити, що у порівнянні з першою редакцією список функцій цього відомства було дещо звужено. Наприклад, всі функції, що стосуються інформаційних баз (детальніше про це  – нижче).

Однак не тільки Мінфін може похизуватись збільшенням повноважень. ДФС України за законом буде надано дещо тривожні для платників нові права:

 • дізнаватись у платника та у фінустанов про наявність індивідуального банківського сейфу;

 • у передбачених випадках в особі податкового керуючого безпосередньо мати доступ до державних реєстрів, баз даних та конфіденційної інформації, яка може в них міститись.

Зауважимо, що контроверсійна норма, яка надавала право ДФС застосовувати привід платника податків, з тексту, на щастя для останніх, зникла.

ДФС структурно не зміниться – закон передбачає збереження існуючої триланкової системи «державні податкові інспекції – ГУ ДФС в областях та м. Києві – центральний апарат ДФС». Водночас функції у цих ланок будуть різні. Так, у пояснювальній записці до законопроекту вказується, що «перевірочна робота [проводиться] на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції».  З огляду на це, звертаємо Вашу увагу, що  окремо закріплюються повноваження державних податкових інспекцій. На них покладається низка функцій, основна з яких – сервісне обслуговування платників податків. На жаль, розкриттю поняття «сервісне обслуговування платників податків» у законі присвячено лише одне речення.

Крім цього, впроваджується ідея персональної відповідальності посадових осіб контролюючих органів. За прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові або грошові зобов’язання платнику податків, посадова  особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а також безпосередній керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом. На жаль, яким саме законом — не конкретизовано. Якщо ж посадова особа прийме неправомірне рішення ще раз протягом року, то на неї чекає дисциплінарне стягнення.

Варто зазначити, що деякі норми, присвячені функціям та правам контролюючих органів, виписані некоректно. Так, зазначено, що контролюючі органи вправі здійснювати щоденну обробку даних та інформації електронного кабінету, необхідне для виконання покладених на них функцій з адміністрування податкового та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що включає, але не виключно, прийняття, обробку та аналіз документів та даних платників податків, здійснення повноважень, передбачених законом, та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку.

  ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

На рівні ПК України закріплюється нова форма взаємодії платників податку та контролюючого органу (хоча в тестовому режимі вона вже певний час працює)  – сервіс електронного кабінету платника податків. Електронний кабінет – система взаємовідносин між платником та податковою, яка дозволить платнику швидко та просто виконувати свої обов'язки щодо обрахування, декларування та сплати податків і зборів, отримувати необхідну інформацію та документи від контролюючого органу.

  Які ж можливості пропонує електронний кабінет для платника? Ось лише найцікавіші, з нашої точки зору:

 • перегляд інформації, яка стосується платника податків та використовується контролюючими органами у зв'язку з обліком та адмініструванням податків, зокрема дані особових карток, СЕА ПДВ, СЕАРП;

 • формування та подання звітності;

 • реєстрація податкових та акцизних накладних в ЄРПН та ЄРАН;

 • інформування платників податків щодо призначення, ходу та результатів перевірок;

 • забезпечення можливості адміністративного оскарження будь-яких рішень контролюючих органів, в тому числі ППР;

 • взяття на облік, внесення змін до облікових даних, перехід на спеціальні режими оподаткування;

 • отримання будь-якого документу, який може бути виданий платнику контролюючим органом.

Стати користувачем електронного кабінету платник зможе, пройшовши процедуру електронної ідентифікації за допомогою електронного підпису та зазначивши про вибір способу спілкування з податковою. Характерно, що платник може відмовитись від використання електронного кабінету та повернутись на звичайну форму взаємодії.

Крім того, законом детально описаний алгоритм дій платника податків у разі виникнення помилок у роботі електронного кабінету. Помилка технічного чи методологічного характеру в електронному кабінеті (за умови визнання такої помилки адміністратором/методологом сервісу/судом) звільняє платника від відповідальності та сплати штрафних санкцій.

З роботою електронного кабінету пов'язані і зміни до положення Кодексу, які стосуються листування з платником податків. Передбачається, що з платниками податків, які подають звітність у електронній формі та/або пройшли ідентифікацію в електронному кабінеті, листування контролюючих органів здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі, при цьому документи направляються в електронний кабінет, а інформацію про факт надсилання документів в кабінет — на електронну адресу платника.

Електронний кабінет детально регламентований на рівні закону, хоча доцільність такої деталізації може викликати певні питання.

Розробка та запровадження інноваційного сервісу повинні бути здійснені протягом 6 місяців з дня набрання чинності Закону № 5368.

 ПОВЕРНЕННЯ ПОМИЛКОВО ТА/АБО НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

На жаль, у цьому варіанті тексту прибрали норму, що була у жовтневому пункт 43.7 законопроекту передбачав право платника на пеню у разі, якщо йому невчасно повернули помилково або надміру сплачені кошти. Суми таких коштів вважаються заборгованістю бюджету і на таку заборгованість могла б нараховуватись пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

Наразі право платника на пеню існує лише щодо випадків, коли державою невчасно відшкодовується податок на додану вартість.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Визначення податкової декларації було дещо доповнено: вона, поміж іншого, може відображати «обсяги операції (операцій), доходів (прибутків) щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору». Через застосування сполучника «та» у словосполученні «податковим та митним законодавством», можна зробити висновок, що підстави звільнення повинні бути передбачені одночасно і одним, і іншим видами законодавства, хоча на практиці приклад одночасного звільнення знайти досить важко.

Уточнено необхідність подання податкової звітності професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями. Так, звітувати вони повинні у разі невідповідності встановленим пунктом 133.4 ПК України вимогам. Це доповнення, на нашу думку, не несе сутнісного навантаження, оскільки всі неприбуткові організації, що не відповідають вимогам, встановленим цим пунктом, повинні подавати звітність. Фактично відбувся дубляж нормативного матеріалу.

Відтепер всі платники, що подають податкову звітність в електронній формі, повинні подавати в цій же формі і додатки. Це, безсумнівно, позитивна зміна, оскільки раніше подавати доповнення в електронній формі теоретично могли тільки платники, для яких ПК України встановлював обов’язок звітувати електронно.

Наступним нововведенням стало те, що у своїй декларації неприбуткові організації повинні будуть додатково відображати: дату та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; ознаку неприбутковості організації; повне найменування нерезидента; місцезнаходження нерезидента; назву та код держави резиденції нерезидента.

Ще у першому читанні було включено новелу щодо єдиної підстави для відмови у прийнятті податкової декларації, поданої засобами електронного зв’язку: нею є винятково недійсність електронного цифрового підпису.

Важливо! До цієї норми було додано імперативну заборону контролюючим органам в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів, що також є кроком вперед у регулюванні відносин платників та контролерів.

 ВИМОГИ ДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ, ВИЗНАЧЕНИХ У ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Законом пропонується встановити строк не менш як 2555 днів для зберігання документів, пов'язаних з контрольованими операціями.

  ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

У тексті нормативно-правового акту передбачено суттєве розширення норм, які врегульовують надання податкових консультацій. Представимо характеристику видів консультацій у таблиці:

 

Індивідуальні податкові консультації

Узагальнюючі податкові консультації

Усні

Письмові

Надаються Міністерством фінансів України на підставі:

а) періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій;

б) аналізу обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм закону

Надаються ДПІ та контролюючими органами

 

Надаються ДФС на рівні області чи центрального апарату

Підлягають реєстрації у реєстрі індивідуальних податкових консультацій, який є  відкритим та безоплатним для всіх

У разі наявності суперечностей між індивідуальною та узагальнюючою консультацією застосуванню підлягає остання

Фактично не мають правових наслідків

Використання консультації, яка зареєстрована у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, звільняє платника від відповідальності

Використання узагальнюючої консультації звільняє платника від відповідальності

Можна оскаржити в суді

Можна оскаржити в суді наказ про затвердження консультації

 

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ ТА ПОДАТКОВИЙ БОРГ

Законом передбачено новий реквізит податкового повідомлення-рішення – попередження про необхідність складення та реєстрації в ЄРПН податкової накладної або про необхідність виправлення помилок, допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної.

Що ж до податкової вимоги, то вона не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні умовою ненадсилання податкової вимоги є борг не більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також запроваджується нова процедура – оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Зобразимо її у вигляді таблиці:

 

Що оскаржується?

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Куди подається скарга?

Центральний апарат ДФС

Хто розглядає скаргу?

Комісія, утворена в центральному апараті ДФС за участі представника Мінфіну. Порядок розгляду повинен визначити Кабінет Міністрів України

Який строк розгляду скарги?

10 днів з моменту отримання скарги без можливості продовжити строк

А якщо відповідь на скаргу не надали?

Якщо протягом 10 днів платнику не надсилається вмотивоване рішення по скарзі, остання вважається задоволеною на користь платника.

 

 ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформація, яка збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків та вноситься до інформаційних баз Міністерства фінансів України. Технічне адміністрування таких баз здійснюватиме державне підприємство при цьому органі.

Перелік цих баз має визначити Мінфін.

Самі ж бази залишаються при Державній фіскальній службі України. Кабмін України повинен до першого липня 2017 року:

 • забезпечити проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючими органами;

 • визначити порядок контролю за тим, як ДФС адмініструє бази даних та інформаційні ресурси,  що використовуються у сфері податків.

Нагадаємо, що раніше планувалось повністю передати такі інформаційні бази до Міністерства фінансів України. Думку нардепа Андрія Журжія з приводу цього можна почитати тут.

 ЗАПИТИ

Пропонується надати уповноваженим особам відповідного контролюючого органу право  підписувати запити про надання інформації та її документального підтвердження. Така зміна надасть можливість оптимізувати роботу контролюючого органу, насамперед керівнику та заступнику керівника такого органу.

Законом скорочено строк надання відповіді на запит про надання інформації та її документальне підтвердження до 15 робочих днів (зараз – місяць) з дня, наступного за днем отримання такого запиту.

Проте у разі проведення зустрічної звірки відповідь на запит платник має надати протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання такого запиту.

На нашу думку, таке скорочення строків нестимуть негативні наслідки для самого платника податків, який має надати відповідь на запит, адже контролюючі органи можуть витребовувати великий масив копій документів, тому платник змушений буде в короткі строки зробити копії документів, проаналізувати сам запит та його законність і надати відповідь.

 ПОДАТКОВИЙ БОРГ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ

У свіжоприйнятому законі зазначено, що не можуть бути джерелами сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу суми помилково/надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Крім того, якщо стягнення коштів не призвело до погашення боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість такого платника і укладає з ним договір про переведення права вимоги такої заборгованості, а якщо платник не хоче укладати такий договір – звертається до суду, який може зобов'язати платника укласти вищезазначений договір.

Щодо права податкової застави, то законодавці пропонують збільшити межу, з якої у фіскального органу виникає таке право – з нинішніх 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також вводиться «нова» підстава для адміністративного арешту майна платника – якщо платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки). Власне, ця норма була в Кодексі і раніше, але у статті, яка стосувалась прав контролюючих органів. Перенесення її до профільної глави свідчить про певну увагу розробників закону до деталей законодавчої техніки (і це не єдиний приклад).

Контролюючому органу надається можливість погашення податкового боргу платника шляхом стягнення коштів у вигляді готівки та/або з рахунків без попереднього звернення до суду. Водночас це буде можливо у випадках, коли податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень, не сплачується протягом 90 календарних днів та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

Новели щодо рішень розстрочення/відстрочення зобов'язань або перенесення строків їх сплати представлені у табличці нижче:

Особливості зобов'язань/боргу, які платник має на меті розстрочити/відстрочити/перенести строки сплати

Орган, який приймає рішення

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років

Керівник (його заступник або уповноважена особа) центрального апарату ДФС з обов'язковим повідомленням Мінфіну

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років у разі, коли  сума, заявлена до розстрочення (відстрочення),  становить 1  мільйон гривень та більше.

Уповноважена особа центрального апарату ДФС з обов'язковим погодженням Мінфіну

 

Крім того, якщо сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення (відстрочення), становить 1 мільйон гривень і більше, розстрочення або відстрочення надається лише за умови передачі у податкову заставу майна платника, балансова вартість якого дорівнює чи перевищує заявлену суму.

ДФС веде реєстр заяв про розстрочення та щодня оновлює його на своєму сайті з указуванням інформації про платників, які звернулись з такими заявами.

СТРОКИ ДАВНОСТІ

!!! Потенційні нововведення передбачають, що строки давності – 1095 днів (а щодо проведення перевірки контрольованої операції – 2555 днів) – будуть поширювати свою дію і на право контролюючого органу проводити перевірки.

 ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Народні обранці відмовились від спроби на рівні закону закріпити суб'єктивну сторону складу податкового правопорушення. У ранній версії законопроекту вони пропонували закріпити ознаку «винності» у визначенні податкового правопорушення. Такий підхід (зміна лише одного визначення без комплексного перегляду складів податкових правопорушень) призвів би до нестабільності у податкових правовідносинах, тому відмову варто оцінювати позитивно.

Зміни очікують і на пункт 120 1.1, в якому зазначається, що у разі, коли платник реєструє ПН/РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог ПК з питань своєчасності реєстрації, штрафні санкції, передбачені пунктом 1201.2 цієї статті, не застосовуються.  Останній, в свою чергу, передбачає відповідальність за  відсутність реєстрації протягом граничного строку ПН/РК, що зазначена у ППР, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, протягом граничного строку. Якщо протягом 10 днів з дня отримання ППР ПН/РК вони реєструються, то до платника  не застосовуються санкції, передбачені  пунктом 1201.1 цієї статті.

Крім того, у пункті 120 1.3 встановлюється обмеження максимального розміру санкцій за допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, виявлених у результаті перевірки за заявою покупця. Спочатку до платника застосовується штраф у сумі 170 гривень та надсилається попередження про необхідність виправлення помилок. Якщо платник не реагує на таке попередження, то максимальний розмір штрафу для нього становитиме 100 %  у разі невиправлення помилок після спливу 181 календарного дня.

Детальніше про ПН/РК та все інше, що пов'язане з ПДВ у наступному році, Ви можете почитати тут.

Також значно деталізовано санкцію пункту 120.3 статті 120 ПК України, який передбачає відповідальність за неподання документації з трансфертного ціноутворення.

 ПЕНЯ

Зміни щодо особливостей нарахування пені представлені у таблиці нижче:

Особливості юридичних фактів, які зумовили нарахування пені

Особливості часу, з якого починається нарахування пені

Ставка

Пеня нараховується на суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки

Починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку, коли податкове зобов’язання повинно було бути виконане, платником податків (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження)

Із розрахунку 120 % облікової ставки НБУ, діючої за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення

Пеня нараховується  на суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних із проведенням податкових перевірок

Починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження)

Із розрахунку 120 % облікової ставки НБУ, діючої за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення

Пеня нараховується на  суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом

Після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання

Із розрахунку  100 % річних облікової ставки НБУ, діючої за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення

 

 

 

Попередня стаття Наступна стаття