Податкова реформа: оподаткування ФОП на загальній системі та пропозиції щодо спрощеної системи оподаткування

10 Листопада 2016 #Податкова реформа
Аа Аа

7 листопада 2016 року на офіційному сайті Верховної Ради України оприлюднено текст законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» № 5368. Ініціатор законопроекту – Кабінет Міністрів України.

Пропонуємо Вашій увазі огляд запропонованих змін, які стосуються оподаткування доходів, отриманих фізичними особами – підприємцями, які перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування.

На відміну від попереднього варіанту реформи, де пропонувалося оподатковувати доходи осіб, що провадять незалежну професійну діяльність за правилами 177 статті ПК України, у новому ж варіанті податкової реформи від КМУ залишається чіткий поділ регулювання питань оподаткування діяльності фізичних осіб – підприємців на загальній системі та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність.

 

ДОХОДИ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів пропонують не включати до доходу фізичної особи – підприємця.

 

ВИТРАТИ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Розширено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичними особами – підприємцями. До таких витрат пропонують включити:

  • суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно);

  • платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця;  одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Також до складу витрат фізичної особи – підприємця пропонують не включати:

  • витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою – підприємцем;

  • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

  • витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, до яких пропонується віднести:

  • земельні ділянки;

  • об’єкти житлової нерухомості;

  • легкові та вантажні автомобілі;

  • документально непідтверджені витрати.

 

НОВЕЛА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ – АМОРТИЗАЦІЯ ДЛЯ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Фізичним особам – підприємцям на загальній системі пропонують надати право включати до своїх витрат амортизаційні відрахування на придбання основних засобів, нематеріальних активів та витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Відповідно до підпункту 14.1.138 пункту 14.1. статті 14 ПК України, основні засоби –  це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Уряд пропонує розраховувати амортизацію  основних засобів та нематеріальних активів із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації таких активів визначається діленням первісної вартості, яка амортизується, на строк корисного  використання  об'єкта  основних  засобів та нематеріальних активів.

Для об’єктів, що підлягають амортизації, пропонують встановити мінімально допустимі строки їх корисного використання. Для цього пропонується поділити такі об’єкти на 4 групи.

1 групу становлять капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, для якої пропонують встановити мінімальний строк корисного використання 15 років.

До 2 групи включаються будівлі, споруди, передавальні пристрої. Мінімальний строк корисного використання для них пропонують встановити у 10 років.

3 групу, мінімально допустимий строк корисного використання для якої пропонують встановити у 5 років, становлять машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інші основні засоби, щодо яких законодавець не зазначає, але використавши системне тлумачення, можна дійти висновку, що до інших основних засобів відносяться всі основні засоби відповідно до П(С)БО 7, крім тих, заборона на амортизацію яких прямо встановлена у статті 177 ПК України.

4 групу становлять нематеріальні активи, мінімально допустимий строк корисного використання яких пропонують визначати відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

При цьому амортизації не мають підлягати витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів та витрати на ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості). Такі витрати повністю відносяться до складу витрат звітного періоду.

Також важливим є те, що основні засоби подвійного призначення, перелік яких був наведений вище, не підлягають амортизації.

 

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ФОП, ЩО ПРИПИНЯЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Новелою є також регламентація порядку подачі податкової декларації для фізичних осіб – підприємців, які вирішили припинити свою підприємницьку діяльність.

Такі фізичні особи – підприємці подають податкову декларацію за останній базовий податковий період протягом 30 календарних днів із дня припинення підприємницької діяльності. У такій податковій декларації фізичні особи – підприємці відображають виключно доходи. Такий останній базовий податковий період пропонують визначити як період з наступного дня попереднього базового податкового періоду до останнього дня календарного місяця, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

 

ПРОПОЗИЦІЇ КМУ ЩОДО СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

КМУ не наважився цього року радикально змінити спрощену систему оподаткування, як того вимагають від України ключові міжнародні кредитори та іноземні радники, а натомість запропонував внести лише точкові зміни, огляд яких пропонується Вашій увазі.

Уряд запропонував внести багато технічних змін до тексту Податкового кодексу, які залишилися поза увагою законодавців минулого року, а також у зв’язку зі змінами до законодавства, що були прийняті протягом 2016 року.

 

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ВІДТЕПЕР НЕ БУДУТЬ ВРАХОВУВАТИ МОБІЛІЗОВАНИХ НА АТО ПРАЦІВНИКІВ

Від урядовців прийшли пропозиції не враховувати при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою – підприємцем, осіб, що були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Очевидно, мається на увазі період проведення АТО.

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОДАТКОВИЙ БОРГ, НЕ ЗМОЖУТЬ СТАТИ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Також пропонується внести уточнення, що не можуть бути платниками єдиного податку 1-3 групи такі платники, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Раніше це обмеження стосувалось тільки платників податків – суб’єктів господарювання, а наразі стосується і платників податків – фізичних осіб.

 

ВИЗНАЧАЄМО ОСТАННІЙ ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ПО-НОВОМУ

Останнім податковим періодом у разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та діяльності фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку, пропонується вважати період, у якому податковий орган отримав від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Наразі таким періодом є період до подання заяви про відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку із припиненням господарської діяльності.

Відповідно, у разі якщо такий платник припиняє здійснювати господарську діяльність, то податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку пропонується нараховувати включно до останнього дня календарного місяця, в якому реєстрацію платником єдиного податку було анульовано.

Чи виникне тоді взагалі необхідність подавати заяву про відмову від спрощеної системи у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності?

Норма підпункту 298.2.1 ПК України, у якій йдеться про її подачу, та абзацу 7 підпункту 298.3.1 ПК України про зазначення відомості про дату (період) припинення, не зазнали змін. Подання заяви про відмову не нестиме жодних наслідків, оскільки державний реєстратор сам надсилає контролюючому органові повідомлення про припинення.

 

ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ЯКІ ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ЮРОСОБАМ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ

Статтю 297 ПК України пропонується доповнити пунктом 297.4, в якому зазначається, що правила оподаткування дивідендів, що виплачуються платниками єдиного податку 3 групи (юридичними особами) та 4 групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку) встановлюються розділами II і IV ПК України

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

У який термін необхідно повідомити контролюючий орган про здійснення експорту або імпорту за бартерним договором?

23 Вересня 2021

Валютні кошти перераховуються юрособі – платнику єдиного податку третьої групи через Western Union: що з доходом?

23 Вересня 2021

Як виправити помилки в декларації з податку на нерухомість після граничного терміну її подання, якщо невірно вказано загальну площу?

23 Вересня 2021

Рух коштів на єдиному рахунку можливо переглянути в Е-кабінеті, - ДПС

23 Вересня 2021

Який алгоритм подання документації з ТЦУ?

23 Вересня 2021

Надміру сплачені кошти з єдиного рахунка: за яким ідентифікатором форми подається заява на їх повернення?

23 Вересня 2021

Який порядок оподаткування ПДВ факторингових операцій?

23 Вересня 2021

За результатами серпня великий бізнес задекларував до сплати ПДВ на понад 23% більше ніж минулого року, - М. Чмерук

23 Вересня 2021