Податкова реформа Міністерства фінансів і ПДВ. Яких змін очікувати платникам?

Значна кількість змін у проекті податкової реформи від Міністерства фінансів України стосується податку на додану вартість.

Платники податку

Реєстрація платником ПДВ

1. Підвищено показник загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, при перевищенні якої особа зобов’язана зареєструватися платником ПДВ, із 1 мільйона до 2 мільйонів гривень.

Крім того, було уточнено, що вищезазначена сума визначається з урахуванням положень, якими  регулюється дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, а також до неї не включаються операції, звільнені від оподаткування.

2. Додано положення, відповідно до якого, передбачається обов’язок реєстрації платником ПДВ для особи, яка укладає договори щодо здійснення операцій, які оподатковуються ПДВ, в обсягах, що перевищать протягом одного звітного податкового періоду (1 місяць) суму для обов’язкової реєстрації платником ПДВ (2 мільйони гривень). Така особа повинна зареєструватися платником ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати здійснення операції. При чому, в реєстраційній заяві можна буде вказати бажану дату реєстрації платником ПДВ, яка має передувати даті здійснення операції з постачання товарів/послуг, що стала підставою для такої реєстрації.

3. Зазначені вище положення щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ не будуть поширюватися на суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування.

4. Виключено норму, відповідно до якої платник єдиного податку був зобов’язаний подати реєстраційну заяву про реєстрацію платником ПДВ протягом 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, оскільки відповідно до Законопроекту скасовується сплата ПДВ для платників єдиного податку.

Особа, відповідальна за нарахування та сплату ПДВ при постачанні послуг нерезидентами

Отримувач послуг буде вважатися особою відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх представництвами, не зареєстрованими як платники податку. На сьогодні отримувач послуг є відповідальним за сплату ПДВ при постачанні послуг нерезидентами та їх постійними представництвами, незареєстрованими платниками. Незважаючи на той факт, що поняття постійне представництво є набагато ширшим, ніж поняття представництво нерезидента, зміст цієї норми фактично не змінився.

Анулювання реєстрації платником ПДВ

1. Внесено наступні зміни до переліку підстав анулювання реєстрації платником ПДВ:

1.1. будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, зможе подати заяву про анулювання реєстрації, за умови сплати суми податкових зобов'язань, і якщо загальна вартість оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, що здійснюються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ (2 мільйони гривень), за виключенням:

- операцій, визначених в пункті 191.4 статті 191 цього ПК України (операції за товарами/послугами, необоротними активами, податковий кредит за якими був відображений у податковій декларації, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися: в операціях, місце постачання яких розташоване за межами митної території України; звільнених від оподаткування; в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку).

- нарахувань податкових зобов’язань відповідно до статті 192 ПК України (пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту).

1.2. підставою для анулювання реєстрації буде вважатися неподання платником ПДВ протягом 6 (а не 12 – як за діючою редакцією) послідовних податкових місяців контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або неподання такої декларації (податкового розрахунку), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

1.3. виключено (як підставу для анулювання реєстрації наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

2. У випадку анулювання реєстрації платником ПДВ (крім анулювання реєстрації у зв’язку з реорганізацією), такий платник зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по товарах/послугах, необоротних активах, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, виходячи з ціни придбання товарів/послуг чи балансової вартості необоротних активів (а не виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів – як за діючою редакцією). За відсутності обліку таких товарів/послуг, необоротних активів  – базою оподаткування буде вважатися їх ринкова ціна.

3. Платник ПДВ, реєстрація якого анулюється внаслідок його реорганізації, і який має залишок заявленої та/або незаявленої до бюджетного відшкодування суми від’ємного значення податку, зможе передати такий залишок своїм правонаступникам, пропорційно частці за розподільчим балансом (передавальним актом).

При чому:

- залишок незаявленої до бюджетного відшкодування суми від’ємного значення буде передаватися, якщо правонаступники теж будуть платниками ПДВ (якщо один з правонаступників не буде платником ПДВ, залишок розподілятиметься між іншими особами – правонаступниками, що є платниками цього податку, пропорційно часткам отриманого ними майна, без урахування майна, наданого правонаступникам, що не є платниками цього податку);

- право на отримання заявленого бюджетного відшкодування, не залежить від того, чи є правонаступники платниками ПДВ, чи ні.

Таке ж правило буде застосовуватися і при виділі юридичної особи.

 

Місце постачання послуг

Загальне правило

Загальне правило визначення місця постачання послуг змінилося наступним чином:

Винятки із загального правила

Послуги

Діюча норма до змін

Зміни

Постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном

Місце постачання визначається за місцем фактичного їх постачання

Місце постачання  буде визначатися за загальним правилом

Постачання послуг, пов'язаних з нерухомим майном

 

До таких послуг належать:

 • послуги агентств нерухомості;
 • послуги з підготовки та проведення будівельних робіт;
 • інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується;

Цей перелік буде доповнено:

 • послугами експертів з нерухомості;
 • послугами архітекторів та інших суб’єктів господарювання, що надаються на місці будівництва;
 • послугами з надання проживання в готелях або послугами з надання проживання в інших місцях, таких як табори відпочинку або інших місцях, спеціально створених для надання послуг з надання проживання;
 • надання права на користування нерухомим майном.

Послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів

ПК України не конкретизує, які операції належать до таких послуг

Законопроектом встановлюється чіткий перелік операцій, які належать до таких послуг, а саме:

 • послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг;
 • послуги з проведення заходів (у тому числі надання права відвідування заходів) у зазначених сферах;
 • послуги організаторів діяльності в зазначених сферах;
 • допоміжні послуги, що надаються для влаштування виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів

NB! У разі якщо зазначені в цьому пункті послуги надаються з використанням засобів електронного зв’язку – місце їх постачання буде визначатися за загальним правилом

Такі послуги як:

 • надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами;
 • надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
 • рекламні послуги;
 • консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні послуги;
 • послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;
 • надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
 • надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
 • телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов'язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;
 • послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
 • надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
 • надання транспортно-експедиторських послуг

Місце постачання визначалося за місцем реєстрації одержувача послуг суб'єктом господарювання або — у разі відсутності такого місця — місцем постійного або переважного його проживання

 

Місце постачання  буде визначатися за загальним правилом

Такі послуги як:

 • міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;
 • послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом;
 • послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.

Місце їх постачання визначається за загальним правилом

Місце їх постачання визначається за місцем реєстрації постачальника

Дата виникнення податкових зобов’язань

1. Правило «першої події» буде визначатися не за датою відвантаження товару, а за датою постачання товарів. Це, в свою чергу, спростить застосування цієї норми щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань, оскільки дата відвантаження товару і дата його постачання часто не співпадають.

2. Виключено правило, відповідно до якого, датою збільшення податкових зобов'язань при постачанні товарів/послуг, що здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

 

База оподаткування

Суми, які не враховуватимуться до бази

До існуючого переліку сум, які не враховуються до бази ПДВ, додаються:

1. Суми акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

2. Роялті, що були додані до ціни товарів для цілей визначення митної вартості;

3. Суми податкових зобов'язань оператора телекомунікацій, в разі використання ним коштів, отриманих від абонента як передплати за телекомунікаційні послуги, у якості благодійної допомоги за дорученням абонента шляхом здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення, що звільняється від оподаткуванням.

Договори комісії

Змінюються правила щодо визначення бази оподаткування операцій, що здійснюються в межах договору доручення, іншого агентського договору, відповідно до якого повірений (агент) діє від імені та за рахунок довірителя (особи, яку представляє агент). Так, базою оподаткування для таких договорів буде комісія (винагорода) повіреного (агента) за здійснення цих операцій (на сьогоднішній день база вираховується із вартості постачання цих товарів).

Договори транспортного експедирування

Базою оподаткування при здійсненні операцій за договором транспортного експедирування буде:

а) винагорода експедитора;

б) вартість товарів/послуг, що придбані експедитором в інтересах клієнта, які передаються клієнту з компенсацією їх вартості згідно із договором транспортного експедирування.

Ринкові ціни

База оподаткування буде визначатися за ринковими цінами, а не за звичайними (як за діючою редакцією ПК України) для наступних операцій:

1. з необоротними активами, якщо їхній облік відсутній;

2. з продажу вживаного транспортного засобу визначатиметься, виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче ринкових цін;

3. для основних виробничих або невиробничих засобів, які ліквідуються за самостійним рішенням платника податку (але не нижче балансової вартості на момент ліквідації);

4. безоплатно отриманих послуг від нерезидентів.

Інші зміни:

1. Додано норму, відповідно до якої, якщо не можна буде визначити ціну придбання товарів або послуг, то база оподаткування операцій з постачання таких товарів/послуг визначатиметься за собівартістю їх реалізації.

2. Скасовується положення, відповідно до якого розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу, що складені до 1 лютого 2015 року, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних таким платником податку.

3. Базою оподаткування при здійсненні постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, отриманого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, буде позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна.

4. Встановлюється норма, відповідно до якої зменшення суми податкових зобов’язань та збільшення суми податкового кредиту за розрахунком коригування, зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, можна буде здійснити у звітному (податковому) періоді, в якому зареєстровано розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Ставка податку

Скасовується пільгова 7 % ставка податку. Таким чином, постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання буде оподатковуватися за основною ставкою – 20 %.

 

Операції, звільнені від ПДВ

Операції, що не є об’єктами оподаткування:

Скасовано норму, яка встановлювала перелік операцій, що не є об’єктами оподаткування ПДВ, водночас такі операції в основному переносяться у норму, яка встановлює перелік звільнених від ПДВ операцій, крім:

 • передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
 • повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в концесію або лізинг (оренду) концесієдавцю або лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;
 • нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу;
 • передачі майна в заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або в забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;
 • грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованого іпотечного боргу, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такого консолідованого іпотечного боргу, відповідно до закону, резидентом або на його користь;
 • оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі, відповідно до закону, зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету;
 • виплати у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом. Очевидно, що такі операції,  незалежно від змін, не будуть оподатковуватися ПДВ, оскільки відсутній сам об’єкт оподаткування ПДВ – додана вартість.

Операції, що звільнені від оподаткування:

ДОДАНО

СКАСОВАНО

ЗМІНЕНО

Звільнятимуться від ПДВ постачання товарів та послуг на митній території України, товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Звільнення від ПДВ орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів

Послуги з організації мовних курсів звільнятимуться від ПДВ (у діючій редакцій лише щодо організації мовних літніх курсів)

Звільнятимуться від ПДВ постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку

Звільнення від оподаткування операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному режимі експорту таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.

Перелік постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначенняа також перелік постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, які звільняються від ПДВ, буде  визначатися Кабінетом Міністрів України, а не ПК України.

Звільнятимуться від ПДВ операції банків та інших фінансових установ з: постачання майна, отриманого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було отримано у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики).

Норми цього пункту не будуть застосовуватися до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції будуть оподатковуватися ПДВ у порядку, встановленому ПК України.

 

Безкоштовні передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям, або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності, звільнятимуться від ПДВ у випадку:

- виробничої потреби у зв'язку з єдиним технологічним процесом;

- розподілу рухомого складу у зв'язку з реструктуризацією галузі та ліквідацією окремих підрозділів.

Звільнятимуться від ПДВ операції оператора телекомунікацій із здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента з метою надання благодійної допомоги благодійним організаціям.

 

Звільнення від оподаткування, не поширюється на операції з постачання послуг, транспортування, що виконуються (надаються) для забезпечення переміщення природного газу транскордонними газопроводами.

До 31 грудня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення  товарних позицій 2701; 2702; 2703; 2704 згідно з УКТ ЗЕД. Платник податків зможе відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів, на підставі заяви.

 

Звільнення від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин, племінних (генетичних) ресурсів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин або племінних (генетичних) ресурсів оподатковуються у загальному порядку, встановленому цим Кодексом (за діючою редакцією це правило поширюється на сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим).

До 1 січня 2017 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України апаратури передавальної для радіомовлення або телебачення, яка використовується з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у мирний час, під час воєнного стану, в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, якщо аналогічна апаратура не виробляється в Україні.

 

Від оподаткування звільняться операції за договором факторингу (а не лише факторингові операції, об'єктом боргу яких є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи).

До 1 січня 2020 року звільняються від сплати ПДВ операції платника податку-боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із Законом України «Про фінансову реструктуризацію», або плану санації, затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про фінансову реструктуризацію».

 

 

До 31 грудня 2016 року звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у володіння і користування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших військових формувань, їх з'єднань, військових частин та підрозділів транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 та 8704 згідно з УКТ ЗЕД конфіскованих, знайдених, визнаних безхазяйними, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та таких, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави, які обліковуються станом на 1 січня 2015 року.

 

 

До 31 грудня 2016 року звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у володіння і користування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших військових формувань, їх з'єднань, військових частин та підрозділів вилучених за рішенням суду, яке набрало чинності, в дохід держави (конфіскованих), визнаних безхазяйними, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та таких, що на інших законних підставах перейшли у власність держави, тютюнових виробів, які обліковуються станом на 1 січня 2015 року.

 

 

 

Податковий кредит

До податкового кредиту не будуть відноситись

До діючого переліку сум, які не включаються до податкового кредиту, додаються:

 1. Суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України.
 2. Суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг також, якщо розрахунки коригування податкових накладних не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 3. Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, не зможуть бути віднесені до податкового кредиту раніше ніж в звітному податковому періоді,  в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних. Водночас виключено норму, відповідно до якої платник має право на формування податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної. Проте, встановлюється, що максимальний термін, протягом якого можна буде здійснити реєстрацію податкових накладних та/або розрахунку коригування становитиме 180 днів з дати виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування. Отже, фактично, платник податків не зможе віднести до податкового кредиту суми сплаченого податку, якщо протягом 180 днів з дати виникнення податкових зобов’язань, податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних не були зареєстровані.

До податкового кредиту будуть відноситись

До діючого переліку сум, які включаються до податкового кредиту, додаються:

 1. Суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання товарів (необоротних активів)/послуг як внесок до статутного фонду або при їх отриманні на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності.
 2. Суми податку, сплаченого з ввезення товарів (необоротних активів) на митну територію України, в тому числі за договорами, що не передбачають переходу права власності на такі товари (необоротні активи), включаючи ввезення необоротних активів за договорами оперативного або фінансового лізингу. При чому, нарахування податкового кредиту буде здійснюватися незалежно від того, чи такі товари/послуги та необоротні активи почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
 3. Суми сплаченого податку, підтверджені податковими накладними, у яких наявні формальні помилки.

Касовий метод

Платники податку, що застосовують касовий метод, протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника, зможуть віднести до податкового кредиту  лише ті суми податку, які були сплачені у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Бюджетне відшкодування

Надання бюджетного відшкодування

Крім перерахування суми бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника, таку суму, за заявою платника податку, можна буде зарахувати у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу цього платника податку з інших  платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.

Фінансова гарантія

1. Кабінетом Міністрів України буде затверджуватися перелік банків, а також порядок випуску, погашення, подовження терміну та інші питання щодо фінансової гарантії для отримання автоматичного бюджетного відшкодування.

2. Фінансова гарантія повинна буде відповідати наступним критеріям:

 • бути безвідкличним зобов’язанням гаранта, що видається у вигляді документа;
 • строк її дії повинен закінчуватися не раніше ніж через один рік з дня граничного строку подання податкової декларації за звітний (податковий) період, за який заявлена сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню;
 • видаватися на суму не меншої заявленого платником бюджетного відшкодування.

3. У разі порушення гарантом строку перерахування до бюджету суми податкового боргу платника податку відповідно до вимоги контролюючого органу, забезпеченого фінансовою гарантією, така сума коштів буде вважатися боргом гаранта та стягуватиметься у порядку, встановленому для стягнення податкового боргу.

 

Система електронного адміністрування ПДВ  

Формула для обчислення суми, на яку платник податків може зареєструвати податкову накладну

1. Формула не змінилася:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ

Проте, в поясненнях до формули додано новий елемент – ∑Ліміт, що визначається як сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені. Така сума щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені).

Оскільки, фактично, не зазначено, чи така сума зменшує чи збільшує реєстраційну суму, на нашу думку, ця технічна помилка буде виправлена до прийняття закону.  

2.   Додано норму, відповідно до якої, якщо при поданні податкової декларації платник податку вкаже податкові зобов'язання з ПДВ, не підтверджені відповідними податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та  індивідуальні податкові номери покупців, яким було поставлено відповідні товари/послуги, та якщо такі податкові зобов'язання були сплачені до бюджету, такий платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідні податкові накладні, на ∑Перевищ без зміни значення показника ∑Накл.

3.   Уточнено, що перерахування коштів на поточний рахунок платника можна буде здійснити, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка (ΣПопРах) не призведе до формування від’ємного значення суми податку (ΣНакл).

 

Податкова накладна

Зведена податкова накладна

Платник податку буде зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, податковий кредит за якими був відображений у податковій декларації, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

 • в операціях, місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
 • в операціях, звільнених від оподаткування;
 • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Випадки, коли податкова накладна не складатиметься

Податкова накладна не буде складатися, якщо здійснення операцій з постачання товарів/послуг не призводить до виникнення (нарахування) податкових зобов’язань з цього податку, в тому числі:

а) при здійсненні постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування;

б) при здійсненні постачання товарів/послуг, місце постачання яких знаходиться за межами митної території України;

в) при здійсненні постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 0 %.

Строк реєстрації податкової накладної

Встановлюється, що максимальний термін, протягом якого можна буде здійснити реєстрацію податкових накладних та/або розрахунку коригування становитиме 180 днів з дати виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

 

Спеціальний режим оподаткування

Спеціальний режим оподаткування для сільськогосподарських підприємств за Законопроектом – скасовується.

Кошти на спеціальних рахунках

 1. Залишок невикористаних станом на 31 грудня 2015 року коштів, що надійшли на спеціальний рахунок платника – сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, буде перерахований протягом перших 10 робочих днів січня 2016 року на поточний рахунок такого сільськогосподарського підприємства, відкритий в банківській установі на підставі платіжного доручення, наданого таким платником, а сам спеціальний рахунок закривається.
 2. Сума податку, задекларована таким платником податку в податковій декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за останній звітний період 2015 року, та як така, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок, не перераховується на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначений для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установі банку та/або органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, а повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей.

Суми від’ємного значення

Якщо за останній звітний період 2015 року таким платником податку була задекларована сума від’ємного значення податку, така сума від’ємного значення переноситься до загальної податкової декларації, яка подається до контролюючого органу за перший звітний період 2016 року.

 

Касовий метод

До 1 липня 2017 року платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701; 2702; 2703 00 00 00; 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД визначатимуть дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments