Податкова реформа і ПДФО

10 Листопада 2016 (0) #Податкова реформа #ПДФО
Аа Аа

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України № 5368 від 07.11.2016 року (далі – проект Закону, законопроект, проект змін).

До Вашої уваги пропонуємо огляд змін, які стосуються податку на доходи фізичних осіб.

 

Оподаткування суми прощеного боргу

Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України пропонується дещо змінити правила сплати податку на доходи фізичних осіб з суми боргу, прощеної кредитором за власним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства.

Так, запропоновано надавати розстрочку зі сплати податкових зобов’язань, якщо кредит, сума якого була прощена, отримувався для придбання житла.

Згідно зі змінами до пункту 164.2.17 статті 164 ПК України, платник податків матиме можливість розстрочити податкові зобов’язання на строк до трьох років. Для цього платнику податків необхідно буде подати податковому органу разом з річною декларацією заяву у довільній формі, яка повинна містити суму прощеного боргу та коротке пояснення обставин, які призвели до необхідності розстрочення податкового зобов’язання. Також до заяви необхідно буде долучити банківські документи, що підтверджують суму анульованого боргу.

Такі зміни сприйматимуться громадськістю позитивно, адже у зв’язку із прощенням боргів за кредитами у платників виникли значні податкові зобов’язання, які можуть сплатити не всі. Проте законопроект в цій частині потребує доопрацювання.

По-перше, змінами передбачено, що «суми розстрочених податкових зобов’язань розраховуються платником податку самостійно згідно з відповідними документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків) та погашаються рівними частками кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня)…». Двадцяте число місяця, наступного за четвертим кварталом, є 20 січня, проте у законопроекті зазначено 20 грудня. Очевидно, що це технічна помилка, проте вона повинна бути виправлена.

По-друге, можливість розстрочення передбачена лише для податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із прощеним боргом за іпотечним кредитом. Кредит є іпотечним при дотриманні двох умов: кредит надано на строк більше 5 років, в заставу прийнято саме те житло, придбання якого здійснювалось за кредитні кошти. Таким чином, якщо строк кредиту на придбання житла менше 5 років та/або він отриманий без застави, або у заставі інше майно, то такий кредит не буде іпотечним у розумінні ПК України, а тому особа втрачає право на розстрочення.

По-третє, не уточнено співвідношення даних змін зі статтею 100 ПК України. Пропоновані зміни посилань на дану норму не містять. Таким чином, залишаються відкритими питання, чи реалізація права на розстрочення має заявочний характер (розстрочка надається за заявою та не потребує прийняття рішення про надання розстрочки контролюючим органом) та чи необхідно укладати договір про розстрочення податкових зобов’язань.

 

Доходи, які не включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу

Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України пропонується розширити коло осіб, надана допомога на лікування яких не включається до оподатковуваного доходу. Так, відповідно до діючого пункту 165.1.19. статті 165 ПК України, не включаються до оподатковуваного доходу  кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування лише платника податків. Не включатимуться до оподатковуваного доходу також кошти, надані на лікування члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку. Однак обов’язковою умовою для такого виключення буде документальне підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги.

Пропоновані зміни також торкнулись включення до оподатковуваного доходу витрат роботодавця на навчання працівника у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. У разі прийняття змін, витрати будь-якої юридичної або фізичної особи на навчання іншої фізичної особи не включатимуться до оподатковуваного доходу останньої. Таким чином, пропонується відмінити обов’язок із виконання фізичною особою трудової функції на підприємстві, яке оплачує навчання, протягом трьох років після закінчення навчання. Більше того, наявність трудових відносин також не вимагатиметься, адже дохід не включатиметься до оподаткованого у випадку сплати за навчання платника податків будь-якою фізичною або юридичною особою. Єдине обмеження, зазначене проектом Закону, – розмір суми, сплаченої за навчання, який становитиме трикратний розмір мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня звітного року, за кожний місяць навчання. Сума, що перевищує вказану, підлягатиме оподаткуванню.

 

Податкова знижка

При застосуванні права на податкову знижку на суму витрат на навчання пропонується зняти наступні обмеження:

  • у випадку прийняття вищезазначених змін податкову знижку можна буде застосовувати на будь-яку суму, що була сплачена за навчання;
  • законопроект передбачає можливість застосування права на податкову знижку незалежно від факту отримання заробітної плати особою, суму, сплачену за навчання якої, використовуватимуть для отримання податкової знижки.

Крім збільшення кола осіб, які зможуть використовувати право на податкову знижку, такі зміни дозволять уникнути проблеми отримання податкової знижки особою, яка платить за своє навчання. Так, чинна редакція статті 166 ПК України передбачає можливість отримати податкову знижку в межах отриманої за звітний рік заробітної плати. В той же час, факт отримання заробітної плати не дає можливості отримати податкову знижку на суму, сплачену за навчання у вищих навчальних закладах. Проект Закону також передбачає встановлення нового обмеження щодо використання сум, сплачених за навчання в цілях отримання податкової знижки: навчальний заклад, навчання в якому оплачується, повинен бути вітчизняним.

 

Порядок сплати ПДФО з доходу, виплаченого готівкою з каси

Пропонується збільшити строк сплати податку з доходу, який надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента до трьох днів.

Нагадуємо, що чинне законодавство передбачає сплату податку у вищезазначеному випадку протягом банківського дня, що настає за днем нарахування (виплати, надання) доходу.

 

Оподаткування благодійної допомоги

Пропонується звільнити від обов’язку використання допомоги у вигляді коштів протягом 12 календарних місяців осіб, які отримали благодійну допомогу на лікування, право на використання якої становить не більше 24 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги.

Також законопроектом надаються повноваження приймати рішення про продовження строку використання благодійної допомоги заступникам керівників контролюючого органу, а також уповноваженим особам.

Щодо оподаткування наданої благодійної допомоги, також плануються зміни до видів цільового призначення благодійної допомоги платникам податку, визначеним абзацами третім - п'ятим підпункту "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПК України. У випадку прийняття змін, до переліку додаватиметься допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностика), що є логічним, адже такі витрати є досить значними при лікуванні.

 

Оподаткування витрат на відрядження

Проект змін до ПК України передбачає наступні зміни до порядку оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого законодавством строку.

1)      Якщо для поїздки у відрядження використовувався електронний квиток, то для підтвердження витрат необхідним буде лише електронний квиток та розрахунковий документ про його придбання. Посадковий талон, у випадку прийняття змін, буде потрібен лише, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту.

2)      Сума добових витрат, які не включатимуться до оподатковуваного доходу, при відрядженнях за кордон становитиме 40 євро на день. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, гранична сума добових витрат, які не включатимуться до оподатковуваного доходу, становить 0,75 мінімальної заробітної плати.

Для визначення суми добових у разі відрядження до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи, необхідно буде підтвердити перебування особи у відрядженні. Документами, які свідчитимуть про перебування особи у відрядженні, можуть бути: відмітки прикордонних служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки на проживання та/або будь-які інших документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні.

 

Зміни до порядку оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна

Передбачається, щоб органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюватиметься укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), а також інших договорів, здійснюватимуть у встановленому законом порядку реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна  та документа про сплату податку сторонами договору, та щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про такі угоди (договори), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку, в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку.

Отже, якщо договір укладатиметься в присутності органів, які реєструють рухоме майно, то обов’язковим буде документ про вартість такого рухомого майна.

Окрім того, обов’язок із звітування про укладені угоди надасть податковим органам додаткову можливість контролю за ринком рухомого майна.

 

Порядок отримання консультації щодо заповнення декларації

Запропоновані законопроектом зміни до пункту 179.10 статті 179 ПК України передбачають надати можливість платнику податку звернутись до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань, які стосуються заповнення його річної податкової декларації, щоб отримати від контролюючого органу безоплатну послугу з надання консультації за таким зверненням, не до 1 березня, а у будь-який час.

Попередня стаття Наступна стаття