«Податкова підтримка» літакобудівної галузі

13 Листопада 2015 (0) #ПДВ #Літакобудування
Аа Аа

Літакобудування на законодавчому рівні визнано пріоритетною галуззю економіки держави. За науково-технічним потенціалом літакобудівної промисловості Україна входить до сімки авіаційних держав світу.

Літакобудування як одна з найбільш високотехнологічних галузей промисловості, не може існувати та розвиватися без державної підтримки. Світовий досвід показує, що держава здійснює стосовно авіаційної промисловості протекційні заходи шляхом державного замовлення авіаційної техніки, а також наданням державних гарантій, здешевленням кредитів, страхуванням експортних та кредитних ризиків, сприянням лізингових операцій.

На жаль, більшість вітчизняних авіаційних підприємств не забезпечені в достатній мірі обіговими коштами і працюють недостатню ефективно. Розробка літаків, підготовка виробництва до їх серійного випуску потребує довгострокового часового циклу та викликає залучення довгострокових фінансових ресурсів.

Досить цікавим є той факт, що середній термін розробки нових літаків становить 5–7 років, а термін підготовки та оснащення серійного виробництва – 3–4 роки. У цей період підприємства мають найвище фінансове навантаження. Тому заходи підтримки повинні бути відповідними. Нестача у підприємств обігових коштів, висока вартість кредитних ресурсів, що веде до відсутності реальних джерел поповнення обігових коштів привели до падіння обсягів виробництва.

У зв'язку з цим, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 3457 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо підтримки літакобудівної галузі)».

Законопроектом пропонується надати суб’єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», податкові пільги для налагодження повномасштабного серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків та покращення фінансового стану з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва нових літаків.

Тому, пропонується тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»:

1) звільнити від сплати ПДВ операції з:

  • імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості;
  • постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;

2) операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковувати ПДВ за нульовою ставкою;

3) звільнити від оподаткування прибуток підприємств літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.

Водночас, такі суми податку, які у зв’язку з цим не сплачуватимуться до бюджету та залишатимуться у розпорядженні платника податку, він матиме можливість використовувати лише для цілей, пов'язаних з діяльністю платника, зокрема, на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій тощо. За нецільове використання таких коштів встановлюватиметься відповідальність.

4) звільнити від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

Таким чином, продовження строку звільнення від сплати ПДВ деяких операцій, пов'язаних з літакобудуванням; встановлення нульової ставки ПДВ для операцій з продажу такої продукції; звільнення від сплати податку на прибуток та земельного податку вищезазначених підприємств, має призвести до розвитку такої галузі економіки, що в подальшому спричинить активізацію інвестиційної й зовнішньоекономічної діяльності, збільшення обсягів виробництва й експорту конкурентоспроможних літаків, двигунів і авіаційного устаткування.

Фото: http://24tv.ua/fantastichni_fakti_pro_ukrayinu_v_chomu_ukrayintsi_pershi_u_sviti_n601391

Попередня стаття Наступна стаття