Податкова контролюватиме досягнення ФОП – платниками єдиного податку (2 і 3 групи) обсягу доходів у розмірі 1 млн грн

15 Липня 2016
Аа Аа

13 липня 2016 року Кабінет Міністрів України Постановою № 439 затвердив Порядок здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку (фізичними особами - підприємцями) другої і третьої групи обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (далі – Порядок)

Порядком визначається механізм контролю податковими органами досягнення ФОП – платниками єдиного податку обсягу доходу у розмірі 1 млн грн.

Механізм контролю складається із трьох елементів:

· письмові запити контролюючих органів;

· проведення зустрічних звірок контрагентів платників єдиного податку;

· проведення позапланових документальних та фактичних перевірок платників єдиного податку.

Проаналізуємо кожен з трьох складових механізму контролю над платниками єдиного податку.

Стосовно письмових запитів податкових органів треба зазначити, що підстави для надсилання письмових запитів платників єдиного податку встановлені у пункті 73.3. статті 73 ПК України. Щодо платників єдиного податку відносно мети контролю над обсягами доходів підставами для подання таких запитів контролюючими органами можуть бути:

1. Виявлення фактів за результатами аналізу податкової інформації, що свідчать про порушення платниками єдиного податку податкового, валютного законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

Тут важливо пам’ятати, що в податковому законодавстві поняття податкова інформація розуміється у значенні, визначеному Законом України «Про інформацію». Крім того, податкова інформація, на підставі якої встановлені вищезазначені факти має бути отримана в установленому законом порядку. Це положення є втіленням спеціально-дозвільного принципу здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень, що закріплений в статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Виявлення недостовірних даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

1. У разі проведення зустрічної звірки суб’єктів господарювання;

2. В інших випадках, які визначені ПК України.

Суб'єктами інформаційних відносин, яким контролюючі органи надсилають запит, є фізичні особи (резиденти і нерезиденти України, у тому числі самозайняті особи), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, об'єднання громадян, релігійні організації, суб'єкти владних повноважень, Національний банк, банки та інші фінансові установи, а також міжнародні організації.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Кодексом).

Якщо в запиті міститься посилання на підпункти 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України, то платник податків зобов’язаний надати відповідь на такий запит протягом 10 календарних днів з дня отримання такого запиту.

Водночас, потрібно врахувати, що відповідно до абзацу 5 пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України та пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом», у разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України та пунктів 9, 10 Порядку надання інформації, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Зустрічні звірки платників податків проводяться відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2010 №1232 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» і полягають у співставленні отриманих на запит контролюючих органів даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. За результатами зустрічної звірки платник податку отримує довідку

У пункті 7 Порядку зазначається, що контролюючий орган може проводити також документальні позапланові та фактичні перевірки фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку другої та третьої груп.

Проте необхідно пам’ятати, що пунктом 28 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень встановлено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments