Податкова амністія та оподаткування непідтвердженого доходу

25 Травня 2016 #Деофшоризація
Аа Аа

В Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4713 від 23.05.2016 р. про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкової амністії та оподаткування непідтвердженого доходу) (далі – законопроект № 4713).

Законопроект № 4713 передбачає:

1) можливість скористатися податковою амністією, тобто правом фізичної особи розкрити суму одержаних станом на 1 січня 2016 року доходів попередніх податкових періодів, зі сплатою податкових зобов’язань з таких доходів за зменшеною ставкою, у випадку, якщо такі доходи не оподатковувались раніше. Об’єкт оподаткування визначатиметься через доходи, які були витрачені на придбання майна та майнових прав;

2) встановлення особливої процедури оподаткування непідтверджуваного доходу фізичної особи за підвищеною ставкою та методів контролю за таким доходом. Непідтвердженим доходом пропонується називати суму коштів, що становить різницю між сумою витрат платника податку на придбання в Україні та за кордоном товарів, робіт, послуг та інших матеріальних цінностей у податкових періодах, починаючи з 1 січня 2016 року, та сумою доходів платника податку, що був оподаткований або звільнений від оподаткування у порядку, встановленому законодавством, у минулих та поточному податкових періодах.

 Нижче пропонуємо Вам детальніше ознайомитися з окремими положеннями законопроекту № 4713.

Особи, до яких застосовуватиметься амністія

Податковою амністією зможуть скористатися фізичні особи, в тому числі самозайняті особи. Проте, законопроектом передбачена вимога щодо дієздатності таких осіб.

Механізм застосовування амністії

Щоб скористатися податковою амністією, фізичній особі необхідно задекларувати отримані нею в попередні періоди, доходи, включно з тими, що були витрачені на придбання майна та майнових прав. Якщо особа не скористалась правом на податкову амністію, визнається, що вона задекларувала підтверджених доходів на загальну суму в 200000 гривень.  Ця сума буде використовуватись при розрахунку непідтвердженого доходу в майбутньому.

Наступним кроком є перевірка достовірності внесених в разову декларацію даних в частині підтверджених доходів. Така перевірка проводиться в межах повноважень, визначених новим підрозділом 93 Перехідних положень ПК України.

Якщо перевіркою виявлено недостовірність даних, то контролюючий орган надсилає платнику податкове повідомлення-рішення, яке платник податків має право оскаржити.

База оподаткування

Законопроектом чітко визначена база оподаткування для різних видів доходів. Також врегульована проблема повторного оподаткування, коли платник податків декларує грошові кошти, доходи, витрачені на придбання майна та майнових права, отримання яких вже було оподатковано раніше. Передбачено, що оподаткуванню підлягатиме лише різниця між загальною сумою доходів та підтвердженою сумою доходів, які були оподатковані або звільнені від оподаткування, у встановленому законодавством порядку.

Переваги від застосування амністії для платника податків

Даним законопроектом також гарантується незастосування відповідальності за ухилення від оподаткування, неподання та несвоєчасне подання податкової звітності стосовно доходів, визначених в декларації.

Окрім того, передбачена гарантія невикористання декларації, відомостей в ній та інших документів, отриманих податковим органом в порядку застосування податкової амністії, в якості доказів в кримінальних справах щодо уникнення оподаткування, усіх цивільних справах та справах про адміністративні правопорушення. Використання документів в якості доказів передбачено не лише для особи, що скористалась правом на податкову амністію, але і для інших осіб.

Моментом, коли особа буде вважатись такою, яка скористалась правом на податкову амністію, є подача декларації в порядку податкової амністії. Тобто, з моменту подачі декларації до неї застосовуються гарантії щодо уникнення відповідальності. Важливою є заборона подачі уточнюючих розрахунків до такої декларації, а також до річної податкової декларації, поданої за минулий звітний рік, що унеможливлюватиме недобросовісні маніпуляції з мінімізації податкових зобов’язань.

Ставки оподаткування при застосуванні права податкової амністії диференціюються залежно від виду задекларованого доходу:

  • 3 відсотки від задекларованої суми грошових коштів в готівковій та безготівковій формі;
  • 0 відсотків з доходів, за рахунок яких було придбане рухоме та нерухоме майно, акції, частки (паї) у майні юридичних осіб, в тому числі частки (паї) у майні юридичних осіб, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності.
  • 6 відсотків з доходів у формі права вимоги та інших майнових прав (крім майнових прав, що оподатковуються за ставкою 0%)

Контроль за непідтверджуваним доходом платника

Контрагенти фізичних осіб щомісяця надсилатимуть до контролюючого органу інформацію щодо здійснених операцій з придбання товарів, робіт (послуг) та інших матеріальних цінностей на суму, що перевищує встановлений НБУ ліміт для готівкових розрахунків фізичних осіб.

Для отримання  відомостей про наявність непідтвердженого доходу, контролюючий орган робитиме запит на отримання інформації або проводитиме перевірку в разі придбання фізичною особою товарів, робіт, послуг за одну операцію на суму, більшу за встановлений ліміт для готівкових операцій фізичних осіб.

Механізм оподаткування непідтвердженого доходу

Контролюючий орган надсилатиме податкове повідомлення рішення, якщо платник податків не підтвердить перевищення своїх доходів над витратами. У випадку несплати визначеного у ППР податкового зобов’язання, контролюючий орган повинен буде звернутись до суду в обов’язковому порядку, що  даватиме змогу об’єктивно розглянути докази фізичної особи щодо правомірності отримання своїх доходів.

Ставка ПДФО до непідтверджуваного доходу

Якщо податковим органом буде доведено те, що отримані доходи фізичної особи є непідтвердженими, то ставка податку щодо таких доходів буде вище базової, і становитиме 30 %.

 

Висновки

Законопроект № 4713 увібрав у себе риси, притаманні різним уже проведеним податковим амністіям.

  1. Використаний метод «кнута і пряника», який став запорукою успіху податкової амністії Італії. Так, законопроект № 4713 передбачає звільнення осіб, що скористалися амністією, саме від відповідальності за податкові правопорушення. При цьому, збережено за державою її зобов’язання по протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Батогом в цьому випадку є підвищена ставка податку щодо непідтверджених доходів, яка буде застосовуватись після проведення податкової амністії.

  1. За рахунок декларування, під час застосування права на амністію, передбачено поповнення бюджету. Ставка на незадекларовані доходи незначна, що стимулюватиме осіб до виведення капіталів із тіні. Хоча таке наповнення буде успішним лише в разі довіри суспільства до даної процедури.
  2. За рахунок обмеженого скасування відповідальності за валютні правопорушення планується повернення капіталів до України. Політика повернення капіталу з-за кордону активно пропагувалась в тій же Італії.
  3. Важливим є те, що розроблену процедуру амністії можливо вводити в потрібний час, тобто коли суспільство буде готово до неї, коли з’явиться довіра до держави.

Експерт Taxlink

Ігор Бєліцький

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments