Пенсії колишніх співробітників органів внутрішніх справ підлягають перерахунку

29 Липня 2016
Аа Аа

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей" від 23.12.2015, № 900-VIII внесені зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зокрема доповнено новою частиною статтю 63 Закону, якою регламентовано порядок перерахунку пенсій та визначено, що перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.

В частині 4 статті 63 Закону передбачено, що усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Таким документом є Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45. В пункті 1 вказаного Порядку визначено, що перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Зміна грошового забезпечення для вказаної категорії військовослужбовців відбулась з прийняттям Кабінетом Міністрів Постанови «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11 листопада 2015 року № 988, яка набула чинності 02.12.2015, відповідно до якої затверджено нові схеми посадових окладів, окладів поліцейських за спеціальними званнями та надбавки за стаж служби, а також визначено розміри інших складових грошового забезпечення.

За таких умов, пенсії колишніх міліціонерів підлягають перерахунку. Тим паче, що згідно положень частини 18 статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначено, що у разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.

Разом з тим, на сьогодні склалась відмовна практика з боку органів Пенсійного фонду в здійсненні перерахунку пенсії колишніх співробітників органів внутрішніх справ. Органи Пенсійного фонду відмову мотивують тим, що в Постанові Кабінету Міністрів від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» не передбачено перерахунку пенсій для пенсіонерів, котрі належать до колишніх співробітників органів внутрішніх справ.

Проте, з огляду загальної судової практики вбачається, що судові органи стають на сторону  пенсіонерів та ухвалюють позитивні рішення. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments