ПДВ з погашення кредиторської заборгованості перед акціонерами

13 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 19.04.2016 року № 8817/6/99-99-19-03-02-15 надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з погашення кредиторської заборгованості перед акціонерами.

Так, контролюючим органом було зазначено, що за підпунктом 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПК України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Крім того, відповідно до підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПК України не є об’єктом оподаткування операції з виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Таким чином, ДФС України дійшла висновку, що погашення кредиторської заборгованості платника ПДВ перед акціонерами за оплачені, але не випущені в обіг (не емітовані) акції, та за не виплачені дивіденди не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments