ПДВ з імпорту безоплатно отриманих товарів

14 Квітня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 23.03.2016 року № 6363/6/99-99-19-02-02-15 надала роз’яснення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з імпорту безоплатно отриманих товарів.

Так, відповідно до пункту 190.1 статті 190 Податкового кодексу України (далі – ПК України) базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

Сплачений ПДВ при розмитненні ввезених на митну територію України товарів у разі їх безоплатного отримання, відповідно до статті 198 ПК України, включається до складу податкового кредиту платника податку на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Разом з тим, ДФС України робить висновок, що при цьому платник податку, згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПК України, зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПК України, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПК України  для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватись в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку.

Такий висновок контролюючого органу, на нашу думку, є не зовсім обґрунтований. Так, дійсно, платник податків при імпорті безоплатно отриманих товарів сплачує ПДВ при ввезенні товару на митну територію України, але не на підставі пункту 198.5 статті 198 ПК України, а на підставі статей 185 та 190 ПК України.

Так, ПК України містить вичерпний перелік, коли застосовується вищезазначений пункт 198.5, а саме:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПК України (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПК України) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПК України, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПК України та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПК України);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Отже, обов’язок щодо нарахування ПДВ з імпорту безоплатно отриманих товарів можливий лише в обмежених випадках, а саме: якщо такий імпорт не оподатковується ПДВ.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments