ПДВ у Новому 2016 році.

30 Грудня 2015
Аа Аа

Про ПДВ у 2016 році

24 грудня 2015 року народні депутати прийняли проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

Більшість норм цього законопроекту вступили в силу разом із Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік», тобто з 1 січня 2016 року. Одночасно із ним набирали чинності інші закони, які вносять зміни до Податкового кодексу України.

Отже, пропонуємо Вам ознайомитися з оглядом змін щодо адміністрування ПДВ, які почали діяти із 1 січня 2016 року, що підготовлений експертами юридичної платформи Taxlink.

Платники податку

Отож, що прямо стосується питання статусу платників ПДВ, то внесені зміни до підстав анулювання реєстрації платником податку. Відтепер, контролюючі органи не зможуть анулювати реєстрацію платника ПДВ за так званим «станом 9», тобто при наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

 • запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або;
 • запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Нагадуємо, що ці зміни передбачалися у всіх паралельних законопроектах податкової реформи, як однієї з найбільших причин свавілля та корупційної діяльності фіскальних органів.

Детальніше про питання, що стосуються анулювання реєстрації платника ПДВ, читайте на платформі Taxlink за наступними посиланнями:

Касовий метод

Касовий метод, додатково, буде застосовуватися платниками ПДВ, які здійснюють наступні операції:

 • розподілу природного газу;
 • до 1 липня 2017 року постачання (у тому числі оптове), передача, розподілу електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

База оподаткування

Від тепер, суми акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не будуть враховуватися при визначенні бази оподаткування ПДВ з постачання товарів/послуг.

База постачання самостійно виготовлених товарів не зможе бути нижче рівня звичайних цін. Нагадуємо, що попередня редакція ПК України передбачала, що база щодо таких операцій не може бути нижче їх собівартості, що створювало проблеми в адмініструванні ПДВ для:

 • сільськогосподарських підприємств, які можуть визначити собівартість продукції лише по результатах року;
 • виробників товарів, оскільки поставало питання за якою собівартістю – загальновиробничою чи собівартістю конкретного товару, необхідно визначати базу ПДВ.

Визначення звичайної ціни у ПК України не змінилося, а це означає, що база оподаткування ПДВ при постачанні самостійно виготовленого товару не зможе бути нижче ринкових цін. 

Детальніше про звичайну ціну Ви можете ознайомитися на платформі Taxlink.

Також встановлено спрощення в адмініструванні ПДВ для банків та інших фінансових установ, які здійснюють операції  з  постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Так, база ПДВ за такими операціями буде визначатися за позитивною різницею між ціною постачання та ціною придбання такого майна.

При чому, якщо майно придбане в іншого платника ПДВ, то ціна придбання визначатиметься з урахуванням ПДВ. У разі, якщо за таким майном суми податку були включені до складу податкового кредиту банка, іншої фінансової установи, то вони будуть зобов’язані нарахувати податкові зобов'язання по цих операціях та скласти і зареєструвати зведену податкову накладну за таким майном.

А база оподаткування операцій з постачання послуг з перевезення (переміщення, транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територією України в митному режимі транзиту), що виконуються (надаються) Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», тепер визначається, виходячи із договірної (контрактної) вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Зміни торкнулися і питання коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту. Так, скасовано норму, відповідно до якої постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкових зобов’язань у разі зменшення бази оподаткування, лише після реєстрації розрахунку коригування отримувачем послуг в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Проте, ці зміни є суто технічними, оскільки залишаються в силі інші положення ПК України, за якими платник визначає податкове зобов’язання лише по зареєстрованих накладних/розрахунках коригування до податкових накладних.

Детально про те, протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на проведення коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту, читайте на платформі Taxlink.

Податковий кредит

Господарська діяльність

Додано норму, відповідно до якої, якщо на момент перевірки платника податку контролюючим органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації буде виявлено нестачу придбаних платником податків товарів (за винятком випадку, коли така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства), то такі  товари вважатимуться такими, що використані в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Проте, на нашу думку, законодавець даремно не передбачив інші випадки втрати товару поза волею платника (наприклад, крадіжка) як підстави звільнення від застосування вищезазначеної норми.

Суми сплаченого податку за накладними, з порушеними термінами реєстрації

Скасовано норму, відповідно до якої банківські установи за операціями із заставним майном могли віднести до податкового кредиту суми ПДВ по податкових накладних, зареєстрованих з порушенням терміну реєстрації, за звітний період, в якому зареєстровано таку накладну, але не пізніше, ніж при одержанні ними права власності на заставне майно.

Таким чином, буде діяти загальна норма ПК України, а саме суми податку можна буде включити до податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Детально про те, чи виникає у платника податків право на податковий кредит у випадку реєстрації податкової накладної із запізненням, читаєте на платформі Taxlink.

Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

Нині, не будуть додатково застосовуватися вимоги статті 199 ПК України щодо пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту за наступними операціями:

 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України;
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України;
 • ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу»;
 • ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
 • постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
 • операції з постачання програмної продукції.

Зведена податкова накладна

Зміни передбачили розширення переліку підстав для нарахування податкових зобов’язань та складення зведеної податкової накладної за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), якщо вони призначаються для використання або починають використовуватися:

 • за операціями, місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
 • в операціях із:
  • постачання товарів/послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги;
  • постачання товарів/послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги;
  • ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу». 

Проте, зазначені вимоги з нарахування податкового зобов’язання та складання зведеної податкової накладної не поширюються на наступні операції:

 • ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
 • постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України;
 • постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги (пільга почне застосовуватися з 1 січня 2016 року);
 • операції з постачання програмної продукції.

Суми, які не відносяться до податкового кредиту

Також, відповідні зміни чітко встановили, що до податкового кредиту не будуть відноситися суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг по зареєстрованим в ЄРПН податковим накладним/розрахункам коригування до таких податкових накладних з визначеними сумами податку за операціями, що не є об’єктом оподаткування ПДВ або що звільнені від оподаткування ПДВ та податковим накладним/розрахункам коригування до таких податкових накладних з неправильно вказаним податковим номером платника податку покупця та/або продавця.

Уточнено норму, згідно з якою суми ПДВ по незареєстрованим розрахункам коригування до податкових накладних не відноситимуться до податкового кредиту.

Операції, звільнені від оподаткування

Прийнятим Законопроектом до операцій, що звільняються від оподаткування додатково додано:

 • постачання товарів/послуг на митній території України як міжнародної технічної допомоги та постачання товарів/послуг на митній території України;
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України;
 • операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, але лише частині вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики);
 • до 1 січня 2017 року продовжується термін пільги у вигляді звільнення від ПДВ  операцій з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України.
 • до 1 січня 2020 року, операції платника податку – боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації/санації;
 • до 1 липня 2017 року, операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. Платник податків зможе відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви до контролюючих органів за місцем реєстрації. Відмова від пільги застосовуватиметься з першого числа звітного (податкового) періоду, в якому подано заяву.

При цьому, у 2016 році пільга, у вигляді звільнення від ПДВ, припиняє свою дію щодо таких операцій:

 • постачання послуг, що виконуються (надаються) для забезпечення переміщення (транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територією України в митному режимі транзиту;
 • операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД.

Детальніше про те, в чому полягає різниця між оподаткуванням ПДВ операцій за нульовою ставкою, операціями, що не є об'єктом оподаткування ПДВ та операціями, звільненими від оподаткування ПДВ, читайте на платформі Taxlink.

Бюджетне відшкодування

Способи відшкодування сум від’ємного значення

Суми від’ємного значення ПДВ, окрім повернення платнику у формі бюджетного відшкодування або врахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, за заявою платника податку зможуть бути зараховані у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших  платежів, що сплачуються до Державного бюджету України. Крім того, у разі наявності у платника податку податкового боргу, бюджетному відшкодуванню буде підлягати заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу. Якщо платник захоче змінити напрямок узгодженого бюджетного відшкодування, йому необхідно буде подати до контролюючого органу відповідну заяву, яка протягом 5 робочих днів з дня її отримання задовольняється таким контролюючим органом.

Проте, бюджетне відшкодування, задеклароване до відшкодування до 1 липня 2015 року здійснюватиметься у порядку, визначеному статтею 200 ПК України у редакції, що діяла станом на 1 липня 2015 року.

Детально про загальний порядок отримання суми бюджетного відшкодування читайте на платформі Taxlink.

Особи, які не мають права на бюджетне відшкодування

Скасовано положення, відповідно до якого право на отримання бюджетного відшкодування не мали особи, які:

 • були зареєстровані як платники ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
 • мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Нагадаємо, що застосування цієї норми ускланювалося тим, що на думку контролюючих органів основним критерієм віднесення матеріальних цінностей (будинків, споруд, машин, устаткування, витрат на поліпшення, модернізацію цих об'єктів) до основних фондів в контексті положень статті 200 ПК України було введення їх в експлуатацію та  відображення у бухгалтерському обліку  на  рахунку 10 «Основні засоби». Крім того, з цього питання існувала неоднакова судова практика: суди в одних справах підтримували позицію контролюючого органу, в інших – виходили з того, що в пункті 200.5 статті 200 ПК України відсутня умова, що на момент заявлення бюджетного відшкодування основні фонди повинні визнаватись активом (відображатись на рахунку 10). А тому, скасування цієї норми усуне в майбутньому вищезазначені суперечності.

Документальна перевірка

Нова редакція ПК України тепер має чітко встановлені випадки, коли контролюючий орган може провести документальну перевірку у разі заявлення платником бюджетного відшкодування, а саме – у  разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок  від’ємного значення, сформованого за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками.

Також скасовано норму, яка встановлювала строк, протягом якого така перевірка мала бути проведена контролюючими органами (за діючою редакцією вона становить 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки), що може призвести до зловживань з боку фіскальної служби та затягування процесу здійснення бюджетного відшкодування.

Узгодження суми бюджетного відшкодування

Уточнено, що у разі неузгодження контролюючим органом суми податку, заявленої до відшкодування, або її частини зобов’язання з бюджетного відшкодування податку в частині неузгодженої суми виникає з дня закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, за результатами якої прийнято рішення на користь платника податків.

Таким чином, ПК України чітко встановлює з якої дати у держави виникає зобов’язання по бюджетному відшкодуванні, а отже – з якої дати нараховуватиметься пеня, у випадку прострочення його виплати платнику.

Реєстри бюджетного відшкодування

За початковим текстом Законопроекту передбачалося, що бюджетне відшкодування здійснюватиметься автоматично в хронологічному порядку, для чого створювався єдиний реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Проте у день голосування, було внесено зміни до тексту Законопроекту, за якими передбачаються два реєстри: для тих, кому бюджетне відшкодування відшкодовуватиметься автоматично і для всіх інших (в загальному порядку).

До якого реєстру вноситься платник зазнаватиметься ним в заяві про бюджетне відшкодування, залежно від того, чи відповідає він критеріям для автоматичного відшкодування ПДВ. Контролюючий орган  буде зобов’язаний здійснити перевірку, чи відповідає платник таким критеріям. При чому, у разі невідповідності цим критеріям контролюючий орган буде зобов'язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності направити платнику податку рішення про таку невідповідність та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. Відповідне рішення можна буде оскаржити. Якщо контролюючий орган у встановлений термін не надішле платнику податку зазначеного рішення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для автоматичного бюджетного відшкодування.

Отже, незважаючи на задекларовані прагнення внести прозорість у механізм відшкодування ПДВ, на виході маємо ситуацію, коли бюджетне відшкодування здійснюватиметься у дві черги, що зробить можливим ситуацію у якій лише «правильним» платникам буде відшкодований податок.

Автоматичне бюджетне відшкодування

Одночасно із цим, змінено критерії для автоматичного бюджетного відшкодування, а саме:

 • скасовано такий критерій як здійснення платником податків інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців;
 • здійснення платниками експортних операцій (за діючою редакцією ПК України – за операціями, до яких застосовується 0 % ПДВ), питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становитиме не менше 40 % загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів).

Залишився незмінним такий критерій як відсутність платника за місцезнаходженням (місцем проживання). Не секрет, що контролюючі органи можуть «встановити» таку відсутність і без виїзду за адресою платника. А беручи до уваги те, що бюджетне відшкодування здійснюватиметься за двома чергами (реєстрами), то фіскальні органи зможуть, м’яко кажучи, зловживати своїми владними повноваженнями.

Детально про питання, що стосуються автоматичного бюджетного відшкодування читайте на платформі Taxlink, а саме:

Залишки від’ємних значень до 1 лютого 2015 року

Також, із вступом в силу відповідного Законопроекту, у разі якщо платник податків вибрав, що непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, підлягають бюджетному відшкодуванню, то таке відшкодування буде здійснюватися за нормами статті 200 ПК України, станом на 31 грудня 2014 року (а не 31 січня 2014 року, як за раніше діючою редакцією ПК України).

Система електронного адміністрування ПДВ

Рахунки сільськогосподарських підприємств

В проекті змін до ПК України не могли не передбачити нововведень до системи електронного адміністрування ПДВ.

Таким чином, сільськогосподарським підприємствам відкрилися окремі рахунки для перерахунку коштів до бюджету і на спеціальні рахунки платника, залежно від виду його діяльності:

 1. для здійснення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва);
 2. для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур;
 3. для здійснення операцій з постачання продукції тваринництва.

При цьому сільгосппідприємствам, які використовують спеціальний режим, кошти із рахунків СЕА будуть перераховуватися до бюджету протягом операційного дня, а не в загальному порядку.

Про те, яка система оподаткування вигідніша для здійснення сільськогосподарської діяльності, читайте на платформі Taxlink.

Реєстраційна формула

Стосовно реєстраційної формули, то вона доповнилася наступним елементом ΣОвердрафт – сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати в бюджет та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником – сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування (тобто, фактично було просто перенесено відповідну норму Перехідних положень, яка враховувала такий показник, до статті 2001 Податкового кодексу України).

Такий показник підлягає щоквартальному автоматичному перерахунку, до якого також будуть враховуватися суми, які були перераховані на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, який застосовував  спеціальний режим.

Особам, які станом на 1 січня 2016 року зареєстровані платниками ПДВ менш як 12 звітних (податкових) місяців, а також особам, зареєстрованим платниками ПДВ після 1 січня 2016 року, – таке збільшення здійснюватиметься протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців.

Таким чином, реєстраційна формула виглядатиме так:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ΣОвердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ

Новим є і те, що на рахунок у СЕА можна буде зарахувати кошти з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ.

Не будуть враховуватися в обрахунку показника ∑ПопРах суми, зараховані на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку для сільгосппідприємств.

Платники, які застосовують касовий метод за пунктом 187.10 статті 187 ПК України, у в обрахунку суми ΣНакл враховуватимуть суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, по яким право на включення таких сум до податкового кредиту виникло після 1 липня 2015 року.

Також, уточнено, що перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка не призведе до формування від’ємного значення суми податку (ΣНакл).

Додано норму, відповідно до якої у разі проведення розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» в рахунок погашення заборгованості з податку, в поповнення рахунка в СЕА враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, термін сплати по яким настав, що обліковується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до виконання в повному обсязі, за коригуючими реєстрами.

На платформі Taxlink Ви можете ознайомитися із оглядом судових спорів у 2015 році, що пов’язані із застосуванням системи електронного адміністрування в ПДВ.

Податкова накладна

Нововведеннями до питань пов’язаних із податковою накладною є, по-перше, те, що не будуть підставою для скасування податкового кредиту формальні помилки в податковій накладній, а саме: реквізити (окрім коду товару), які дозволяють ідентифікувати операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов’язань, а також ті, що не призводять до заниження/завищення реєстраційної суми в СЕА.

А, по-друге, це те, що контролюючий орган буде зобов’язаний провести документальну позапланову виїзну перевірку протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви контрагента зі скаргою на продавця товару/послуги, якщо ним було допущено помилки  при зазначенні  обов’язкових реквізитів податкової накладної, та/або порушено граничні терміни реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Нагадуємо, що за раніше діючою редакцією ПК України, така скарга була підставою для перевірки, але не передбачалося строку, протягом якого вона має бути проведена.

Попри те, незмінним залишилось положення, відповідно до якого вищезазначена скарга не надає право контрагенту на формування податкового кредиту за такими операціями.

Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств

Незважаючи на всі дебати, які точилися стосовно доцільності існування спеціального режиму для сільськогосподарських підприємств, цей режим до січня 2017 року продовжує діяти. Проте,  якщо за раніше діючою редакцією ПК України на спеціальні рахунки платника перераховувалося 100 % суми ПДВ, то за запропонованими змінами сільськогосподарські підприємства будуть перераховувати ПДВ у таких процентних відношеннях:

 1. за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва):
  • до державного бюджету – 50 %;
  • на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств – 50 %;
 2. за операціями із зерновими (товарні позиції 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД) і технічними (товарні позиції 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД) культурами:
  • до державного бюджету – 85 %;
  • на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств – 15 %;
 3. за операціями з продукцією тваринництва (товарні позиції 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД):
  • до державного бюджету – 20 %;
  • на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств – 80 %.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, будуть використовуватися сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або  частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для  інших сільськогосподарських товарів/послуг,  сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподілятиметься виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур та продукції тваринництва, у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Суми ПДВ, що підлягають перерахуванню на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, повністю залишаються в розпорядженні такого платника для використання у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.

Детально про те, що стосується спрощеної системи оподаткування сільгосппідприємств, читайте на платформі Taxlink, а саме:

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

У який термін необхідно повідомити контролюючий орган про здійснення експорту або імпорту за бартерним договором?

23 Вересня 2021

Валютні кошти перераховуються юрособі – платнику єдиного податку третьої групи через Western Union: що з доходом?

23 Вересня 2021

Як виправити помилки в декларації з податку на нерухомість після граничного терміну її подання, якщо невірно вказано загальну площу?

23 Вересня 2021

Рух коштів на єдиному рахунку можливо переглянути в Е-кабінеті, - ДПС

23 Вересня 2021

Який алгоритм подання документації з ТЦУ?

23 Вересня 2021

Надміру сплачені кошти з єдиного рахунка: за яким ідентифікатором форми подається заява на їх повернення?

23 Вересня 2021

Який порядок оподаткування ПДВ факторингових операцій?

23 Вересня 2021

За результатами серпня великий бізнес задекларував до сплати ПДВ на понад 23% більше ніж минулого року, - М. Чмерук

23 Вересня 2021