ПДВ при реалізації банками набутого внаслідок звернення майна

13 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму Листі від 19.04.2016 року № 8823/6/99-99-19-03-02-15 надала роз’яснення щодо визначення податкового зобов’язання з ПДВ при здійсненні банками операцій з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, та порядку складання податкової накладної при здійсненні банками таких операцій.

Так, під постачанням товарів, яке є об’єктом оподаткування ПДВ, розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Право застави припиняється, зокрема, у разі набуття заставодержателем права власності на предмет застави (стаття 593 ЦК України).

Таким чином, контролюючий дійшов висновку, що для заставодавця операція із передачі банку у власність заставленого майна в рахунок погашення заборгованості перед таким банком є операцією з постачання такого майна. Відповідно, для банківської установи (заставоутримувача) операція з отримання об'єкта застави на баланс (у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом набуття на нього права власності) є операцією з придбання такого майна.

За пунктом 189.15 статті 189 ПК України у разі постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна. Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність. У разі придбання майна у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням ПДВ.

Згідно з пунктом 197.12 статті 197 ПК України операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками ПДВ, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення, звільняються від оподаткування ПДВ. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики).

Крім того, у Листі ДФС було вказано, що зазначені вище норми ПК України набрали чинності з 1 січня 2016 року. А тому, при здійсненні банком після 1 січня 2016 року операцій з постачання майна, набутого ним у власність від платника податку на додану вартість, внаслідок звернення стягнення на таке майно такий банк зобов’язаний:

- до частини вартості майна, за якою таке майно було набуте банком у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики), застосувати режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість на підставі абзацу другого пункту 197.12 статті 197 ПК України та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою звільненою від оподаткування операцією;

- у разі якщо під час придбання банком такого майна суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, – нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПК України, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені цим ПК України для такої реєстрації, зведену податкову накладну;

- нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. При цьому ціна придбання такого майна визначається з урахуванням податку на додану вартість, незалежно від того, включив банк під час придбання такого майна суми ПДВ до складу податкового кредиту чи ні.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments