Оподаткування ПДФО та ВЗ нецільової благодійної допомоги у негрошовій формі

06 Липня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України у Листі від 24.06.2016 р. № 14009/6/99-99-13-02-03-15 роз’яснила щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) суми нецільової благодійної допомоги, яка надається у негрошовій формі у вигляді речей ВІЛ - інфікованим та хворим на СНІД дітям.

Розділом IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) визначено перелік доходів, що підлягають оподаткуванню. Винятки із цього правила закріплені статтею 165 ПК України.

Так, не оподатковується ПДФО сума виплат (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам.

Для того, щоб такий дохід платника не оподатковувався, він повинен відповідати особливостям, визначеним пунктом 170.7 статті 170 ПК України.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів. У даному Листі контролюючий орган роз’яснює саме порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги.

Не оподатковується сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами – юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу (у 2016 році – 1930 гривень). Як зазначають податківці, сума перевищення утримується податковим агентом за ставкою 18 %.

При цьому, благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги за ознакою доходу «169» (у разі перевищення «127») у податковому розрахунку 1-ДФ, що подається щоквартально. Платник податку подає річну декларацію лише у разі отримання перевищення граничної суми нецільової допомоги.

Якщо ж така допомога надається у негрошовій формі, то до бази оподаткування застосовується натуральний коефіцієнт, відповідно до пункту 164.5 статті 164 ПК України.

Крім того, відповідно до пункту 161 підрозділу 10 Перехідних положень ПК України, нецільова благодійна допомога також є об’єктом оподаткування ВЗ, що утримується податковим агентом за ставкою 1,5 % у порядку, передбаченому для ПДФО.

У даному Листі контролюючий орган підтримав неодноразово висловлену позицію щодо неможливості застосування натурального коефіцієнта при обчисленні суми ВЗ щодо отриманого доходу у негрошовій формі.

На наш погляд, такий підхід є неоднозначним та необґрунтованим. Пунктом 161 підрозділу 10 Перехідних положень ПК України закріплено фактично тотожне дублювання порядку адміністрування ПДФО. Оскільки база оподаткування не визначена для ВЗ, і ПК України чітко не врегульовує дане питання, вважаємо за доцільне застосування принципу «презумпції правомірності рішень платника податку», закріпленого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПК України. Отже, на нашу думку, при обчисленні суми ВЗ з отриманої нецільової благодійної допомоги у негрошовій формі є можливим застосування натурального коефіцієнту.

Отже, сума нецільової благодійної допомоги, яка надається у негрошовій формі у вигляді речей ВІЛ – інфікованим та хворим на СНІД дітям оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 % у разі перевищення суми такої допомоги у 1930 гривень) із можливістю застосування натурального коефіцієнту.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після виникнення податкового боргу, - ДПС

29 Жовтня 2020

Визначення ганичного розміру доходу ФОП, який перейшов на ЄП посеред року: юридичні нюанси

29 Жовтня 2020

Закон №466: будівлі промисловості, що не використовуються у госпдіяльності, оподатковуються податком на нерухоме майно

28 Жовтня 2020

Отримання ліцензії на право зберігання пального та відповідальність за її відсутність, - ДПС інформує

28 Жовтня 2020

У дозволі відсутня інформація щодо ширини смуги радіочастот: як визначити ренту за користування ними?

28 Жовтня 2020

Чи може контролюючий орган відмовити у прийнятті податкової звітності?

28 Жовтня 2020

Вилучення готівки з каси підприємства без згоди керівника: юридичні нюанси

28 Жовтня 2020

З 1 січня 2021 року скоригований прибуток КІК буде вважатися об'єктом оподаткування для контролюючих осіб таких компаній

28 Жовтня 2020