Оподаткування ПДФО страхових виплат за договором довгострокового страхування

26 Липня 2016 #ПДФО
Аа Аа

Державна фіскальна служба Україна у Листі від 14.07.2016 р. № 15269/6/99-99-13-02-03-15 роз’яснила порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) страхових виплат за договором довгострокового страхування.

Визначення договору страхування міститься в Законі України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Контролюючий орган зазначив, що страхові виплати за договором страхування бувають двох видів: одноразові та регулярні (послідовні), тобто ануїтети.

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ДФС України зупинилось саме на роз’ясненні оподаткування страхових виплат за договором довгострокового страхування. Визначення даного договору міститься в підпункті 14.1.52 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, а серед його ознак можна виділити наступні:

  • строк укладення на п’ять і більше років
  • виплати одноразові/ануїтетом
  • виплати здійснюються, якщо особа дожила до встановлено договором віку або до закінчення терміну дії договору.
  • часткові виплати протягом перших п’яти років – не передбачені, крім випадків, що пов’язані із смертю, хворобою чи нещасним випадком, що призвело до інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності неповнолітній особі.
  • роботодавець не може бути вигодонабувачем за таким договорам.

Такі страхові виплати вважаються доходом застрахованої особи, оподаткування яких регламентовано розділом IV ПК України.

Так, відповідно до підпункту 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 ПК України, вищезазначені виплати є базою оподаткування ПДФО, детальна регламентація якої визначена пунктом 170.8 статті 170 ПК України. Обов’язок утримання ПДФО покладено на страховика, відповідно до статті 168 ПК України.

Як зазначає контролюючий орган, податковий агент утримує 60 відсотків суми страхових виплат за ставкою 18% у двох випадках:

  • одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору.

Порядок оподаткування саме такого виду виплат також залежить від того, хто є кінцевим вигодонабувачем за договором. Якщо це страхувальник (а не третя особа), то оподатковується лише величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів. У такому випадку оподаткування здійснюється за правилами, передбаченими для доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках.

  • регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у пп. "а" пп. 170.8.3 цього пункту.

Підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 ПК України передбачено випадок звільнення від оподаткування ПДФО. Із сум регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих та/або виплачених платнику податку - резиденту, який не досяг повноліття або має вік не менше ніж 70 років не утримується ПДФО.

Вважаємо, що доцільно зазначити, що норми, щодо визначення базою оподаткування ПДФО у розмірі 60% стразових виплат поширюється також на такі випадки, що не було зазначено контролюючим органом в роз’ясненні:

  • викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя;
  • суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення.

Отже, оподаткування страхових виплат залежить від того, хто є вигодонабувачем за договором довгострокового страхування та умов самого договору. Особливістю оподаткування страхових виплат є також випадки, коли базою оподаткування виступає не вся сума, а лише 60% таких виплат, що утримується страховиком за ставкою 18%.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Спрощенці, яким дозволено здійснювати діяльність в сфері страхування, - ДПС інформує

21 Жовтня 2020

«Адреса реєстрації» та «адреса фактичного місця проживання» в заявах за ф. № 1-ДР або № 5-ДР при заповненні іноземцем

21 Жовтня 2020

Видача недійсного фіскального чека при придбанні товарів чи наданні послуг: які дії споживачів?

21 Жовтня 2020

Право внутрішньо переміщеної особи на податкову знижку за витратами на оренду житла, - ДПС інформує

21 Жовтня 2020

Повідомлення про прийняття працівника на роботу можливо подавати за допомогою програмного забезпечення, - ДПС

21 Жовтня 2020

Одиниці обліку пального та спирту етилового: що використовується в CЕАРП та СЕ?

21 Жовтня 2020

Припинення ФОП – платника екоподатку: подання ліквідаційної декларації

21 Жовтня 2020

Обслуговування вантажного авто: чи включати до витрат підприємця на загальній системі?

21 Жовтня 2020