Оновлений план-графік документальних планових перевірок. А чи законно?

Вчора, 07 лютого 2018 року, на своєму офіційному сайті Державна фіскальна служба України опублікувала оновлений план-графік документальних планових перевірок на 2018 рік.

Були внесені коригування до розділу І плану-графіка «Документальні перевірки платників податків-юридичних осіб» та Розділу ІІ «Документальні планові перевірки     фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів», а саме зменшено кількість запланованих перевірок певних юридичних осіб та фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.

Розглянемо питання законності коригувати затверджений план-графік Державною фіскальної службою України.

Так відповідно до абзацу 2 пункту 1 Розділу І Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» від 02 червня 2015 року № 524 (надалі – Наказ Мінфіну № 524) річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС.

Отже:

1. – річний план-графік складається, починаючи з 2018 року.

2. – ДФСУ на своєму сайті зобов’язане оприлюднити до 25 грудня року, що передує, затверджений план-графік документальних перевірок.

3. – передбачена певна процедура оновлення річного плану-графіку.

Згідно з абзацом 3 пункту 3 Розділу І Наказу Мінфіну № 524 проекти коригування планів-графіків, у разі здійснення такого коригування, формуються територіальними органами ДФС не пізніше 03 числа другого та третього місяця поточного кварталу засобами інформаційних систем ДФС.

Як бачимо законодавством передбачена можливість коригування (оновлення) затвердженого плану-графіку документальних планових перевірок, а тому платникам рекомендуємо уважно спостерігати за інформацією щодо такого оновлення щоб бути обізнаним з інформацією віднесення певної компанії до такого графіку, адже якщо Вашої компанії не було віднесено до такого графіку станом на 25 грудня року, що передує проведенню перевірки, то вона може з’явитися протягом року.

Нагадаємо, що до цього плану-графіку відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Ведучи мову про Наказ Мінфіну № 524 можемо вказати на деякі юридичні помилки в самому Наказі.

В пункті 1 Розділу 1 Наказу № 524 вказується, що цей Порядок розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до  формування щоквартального плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Тобто такий Порядок розроблений з метою формування саме щоквартального плану-графіку документальних перевірок, а не щорічного. Проте далі по тексту вживається лише щорічний план-графік, а отже закладена мета такого Порядку не відповідає юридичної суті даного Наказу.

Попередня стаття Наступна стаття