Огляд практики Європейського суду справедливості з податкових спорів за IV квартал 2017 року

Представляємо Вашій увазі вже традиційний огляд податкової судової практики Європейського суду справедливості, відомого також як Суд Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union). Основною функцією цього Суду є перевірка законності актів органів ЄС та інтерпретація права ЄС на прохання національних судів і трибуналів.

Варто звернути увагу, що відповідно до статті 264 Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС встановлено, що сторони домовились застосовувати правила щодо надання державної допомоги та питання її сумісності з Угодою про Асоціацію з використанням як джерела тлумачення критеріїв сумісної з внутрішнім ринком ЄС державної допомоги, зокрема відповідну судову практику Суду ЄС, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Союзу.

Відповідно до статті 322 Угоди про асоціацію у разі виникнення питання щодо тлумачення положення права ЄС арбітражна група Комітету асоціації з питань торгівлі не повинна вирішувати це питання власноруч, але повинна подавати до Суду ЄС прохання винести рішення з цього питання. Ця ухвала Суду ЄС є обов’язковою для арбітражної групи. Таким чином, Україна має враховувати судову практику Суду справедливості при тлумаченні Угоди, а також Директиви та іншого законодавства ЄС, які Україна зобов’язана імплементувати.

 

Витрати на транспортування товару під час імпорту, який звільнений від оподаткування ПДВ, не можуть оподатковуватися ПДВ окремо від операції з імпорту

04 жовтня 2017 року Суд Справедливості ЄС ухвалив рішення у справі C-273/16 Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc. Предметом спору було питання відповідності Директиві ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість норми законодавства Італії щодо звільнення від оподаткування ПДВ витрат на транспортування товарів під час здійснення операцій з імпорту товарів або послуг, звільнених від оподаткування ПДВ. Це питання виникло у Верховного суду Італії під час вирішення спору між податковим органом Італії та компанією «Federal Express Europe», а тому Верховний суд направив запит до Суду Справедливості для розгляду цього питання за преюдиційною процедурою.

Питання, поставлені Верховним судом Італії, стосувалися того, чи можуть бути звільненими від оподаткування ПДВ допоміжні витрати, зокрема витрати на транспортування під час здійснення операцій з імпорту, що звільнений від оподаткування ПДВ. При цьому слід взяти до уваги, що відповідно до законодавства Італії для цього мають бути задоволені одночасно дві вимоги:

  1. вартість таких витрат була включена до договірної вартості під час імпорту;

  2. ПДВ було фактично сплачено за допоміжні послуги під час імпорту.

Суд Справедливості зі свого боку зазначив, що відповідно до статті 144 Директиви 2006/112/ЄС, держави-члени мають звільняти від оподаткування ПДВ постачання послуг, що пов’язані з імпортом товарів, якщо вартість таких послуг включена у договірну вартість операцій з імпорту товарів, як цього вимагає стаття 86 (1) (b) Директиви 2006/112/ЄС.

Разом з тим Суд дійшов висновку, що вимоги, поставлені законодавством Італії щодо звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ, є дискримінаційними, адже призводять фактично до подвійного оподаткування ПДВ – під час включення витрат до договірної вартості операції, а також сплати ПДВ під час імпорту окремо від основної транзакції.

Суд зазначив, що за загальним правилом відповідно до статті 1 (2) Директиви 2006/112/ЄС кожна транзакція має окремо оподатковуватися ПДВ. Разом з тим відповідно до усталеної практики Суду у разі, якщо декілька операцій з постачання є нерозривно пов’язаними між собою, вони повинні оподатковуватися або бути звільненими від оподаткування так, якби це була одна операція (Рішення ЄСС від 16 липня 2015 року у справі C-584/13 Mapfre asistencia and Mapfre warranty).

Таким чином, Суд ЄС вирішив, що транспортні витрати на здійснення імпорту товарів, звільненого від оподаткування ПДВ, мають бути також звільненими від оподаткування ПДВ.

 

Незалежна група осіб є самостійним платником ПДВ, окремим від своїх членів, а тому її члени не можуть вираховувати

04 травня 2017 року Суд Справедливості ЄС ухвалив рішення у справі C-274/15 European Commission v. Luxembourg. Предметом спору було питання щодо відповідності Директиві ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість норми законодавства Люксембургу щодо можливості звільнення від оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання послуг незалежною групою осіб (Independent Group of Persons -“IGP”) своїм членам у Люксембурзі.

Independent Group of Persons (“IGP”) може бути створена у формі корпорації або у формі угоди між різними корпораціями для того, щоб розподіляти між собою витрати на допоміжні послуги для окремих членів такої групи осіб. Такі допоміжні послуги звільнені від оподаткування відповідно до законодавства Люксембургу.

Відповідно до статті 132(1)(f) Директиви ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість, держави-члени звільняють від оподаткування операції з постачання послуг незалежними групами осіб, котрі проводять діяльність, звільнену від ПДВ, або діяльність, відносно якої вони не є платниками податку, в цілях надання своїм членам послуг, безпосередньо необхідних для проведення такої діяльності, якщо ці групи вимагають від своїх членів лише точного відшкодування відповідної частки спільних витрат, якщо таке звільнення навряд чи призведе до викривлення конкуренції.

Здійснення операцій з постачання послуг незалежною групою осіб своїм членам, зокрема, банкам, страховим компаніям, лікарням, неприбутковим організаціям, які здійснюють операції, звільнені від оподаткування ПДВ, допомагають таким особам ефективно використовувати свої ресурси. Наприклад, група лікарень може спільно закуповувати медичне обладнання або група банків може централізовано закуповувати IT-послуги.

Зі свого боку, як зазначив Суд Справедливості, у разі постачання членами незалежної групи послуг, що оподатковуються ПДВ, послуги, які такі члени отримують від IGP, також оподатковуються ПДВ. Законодавство Люксембургу суперечить Директиві ЄС у частині права членам незалежної групи осіб не оподатковувати ПДВ всі послуги, які постачаються такими незалежними групами осіб.

Також Суд ЄС додав, що незалежна група осіб є самостійним платником ПДВ, окремим від своїх членів. А тому відповідно до загального принципу нейтральності оподаткування ПДВ члени незалежної групи осіб не можуть вираховувати ПДВ за сплачені такій незалежній групі послуги.


Звільнення від оподаткування роботодавців, які забезпечують працівників безкоштовним харчуванням, суперечить праву ЄС

23 лютого 2016 року Суд Справедливості ЄС ухвалив рішення у справі С-179/14 Commission v. Hungary.

Справа пов’язана з тим, що в Угорщині роботодавці, що забезпечують працівників ваучерами або картами для отримання продуктів і послуг від третіх осіб без зустрічної оплати, мають право на податкові пільги. Але законом обумовлено, що пільги надаються лише при використанні картки SZEP (щодо житла, дозвілля та послуг харчування) і ваучера Erzsebet (щодо покупки готової до вживання їжі).

Єврокомісія заявила, що надання податкових пільг у цьому випадку порушує свободу заснування і свободу надання послуг, оскільки податкові пільги надаються лише у разі використання картки і ваучера. Крім того, умови їх видачі є надмірно суворими.

Суд Справедливості зазначив, що деякі аспекти регулювання суперечать законодавству ЄС. По-перше, угорські відділення копаній, засновані в інших державах - членах Євросоюзу, не мають можливості випускати карту SZEP. А це порушує Директиву від 12.12.2006 № 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку, оскільки працівники не повинні бути обмежені державами-членами від вибору форми і місця роботи. По-друге, законодавство Угорщини при деяких обставинах вимагає, щоб емітенти цієї карти були створені у вигляді компанії з обмеженою відповідальністю, зареєстрованої за угорськими законами, або вони повинні прийняти форму філії компанії, створеної відповідно до угорського законодавства, і офіси цих компаній повинні перебувати в Угорщині. Суд визнав ці положення порушенням Директиви, оскільки працівники не повинні бути дискриміновані за місцем розташування їхнього офісу. Згідно з Директивою послуги можуть надаватися працівникам, тільки якщо це не є дискримінацією щодо місця розташування зареєстрованого офісу працівника. У цьому випадку Суд ЄС визнав факт дискримінації.

Крім цього, в законодавстві Угорщини є умова, за яким компанія-емітент повинна мати зареєстрований офіс, відкритий для клієнтів, в кожному муніципалітеті з населенням вище 35 тисяч осіб. Суд Справедливості вважає, що ця умова порушує Директиву про послуги, оскільки вона позбавляє працівників, чиї зареєстровані офіси знаходяться в інших державах-членах, права на отримання міжнародних послуг.

Суд ЄС дійшов висновку, що право роботодавця надати працівникам готову до вживання їжу в обмін на податкову пільгу належить до економічної діяльності в рамах угод між державами-членами, а монополія, фактично надана одній особі (Угорському національному фонду відпочинку), має наслідком порушення свободи заснування і свободи надання послуг. Створення такої монополії не може бути виправдано тільки тим, що отриманий прибуток використовується для фінансування громадських заходів та добробуту населення.

 

Пільгова ставка ПДВ стосовно постачання та встановлення енергозберігаючих матеріалів

04 червня 2015 року Суд ЄС прийняв рішення у справі С-161/14 Commission v. United Kingdom.

Єврокомісія подала скаргу на Великобританію, яка запровадила низьку ставку ПДВ на операції з постачання і установки енергозберігаючих матеріалів в житлових будинках. На думку Єврокомісії, пільгова ставка податку може бути застосована тільки до поставок товарів і послуг, зазначених в Додатку III до Директиви ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. До цього переліку входять «надання, будівництво, реконструкція і зміна житла як частина соціальної політики» і «реконструкція та відновлення приватного житла». Постачання і установка енергозберігаючих матеріалів не потрапляють в жодну з цих категорій. Але навіть якщо віднести їх до другої категорії, пільгова ставка, як вказала Комісія, не може бути застосована, якщо матеріали становлять значну частину вартості наданих послуг.

Раніше Суд зазначав, посилаючись на статтю 110 Директиви ЄС 2006/112/ЄС, що держави-члени ЄС можуть запроваджувати пільгову ставку з ПДВ, аргументуючи такий крок «соціальною значимістю» товарів або послуг. Разом з тим така «соціальна значимість» товарів та послуг має бути належно обґрунтована.

Суд погодився з Єврокомісією в питанні визначення категорії послуг - «реконструкція та відновлення приватного житла», незважаючи на заяву Великобританії, що запровадження пільгової ставки ПДВ є частиною житлової політики і це відповідає ознаці «соціальна значимість».

На думку Суду, з цього слідує, що застосування пільгової ставки до постачання та встановлення енергозберігаючих матеріалів в будинках не може бути обґрунтоване інтересами суспільства.
 

Справа «Marks&Spenser»: обмеження можливості звільнення збитків від оподаткування всередині групи компаній суперечить свободі заснування

13 грудня 2005 року Суд ЄС ухвалив рішення у справі C-446/03 Marks & Spencer plc v David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), яке увійшло у класику європейського податкового права.

 Справа пов’язана з тим, що компанія «Marks&Spenser» заявила про закриття своїх магазинів у ФРН, Франції і Бельгії у зв’язку з їх збитковістю, після чого подала прохання до Міністерства фінансів Великобританії про зменшення оподатковуваної базі всередині країни з урахуванням збитків. Податкове законодавство Великобританії не передбачало можливості списання збитків за кордоном з бази оподаткування на території королівства, а тому Міністерство відхилило звернення компанії. «Marks&Spenser» звернулася до Високого суду Великобританії, вказавши на невідповідність британського податкового законодавства стандартам ЄС, а саме його головних принципів – відкритості кордонів та заохочення ведення бізнесу на всій території ЄС. Високий суд відмовив компанії у задоволенні її вимог і передав справу до Суду Справедливості.

Суд ЄС зазначив, що компанія може зменшити базу оподаткування за рахунок збитків, понесених за кордоном, за умови, якщо «всі можливості вичерпані». Суд підтримав позицію компанії, що у зв’язку із закриттям магазинів «Marks&Spenser» за кордоном не було можливості списати збитки компанії у країнах, де компанія закрила магазини.

Суд також додав, що зменшення бази оподаткування за рахунок збитків у цьому випадку є податковою перевагою для компанії і обмеження цієї переваги є обмеженням свободи заснування, оскільки ставить у нерівне становище дочірню компанію-резидента і дочірню компанію-нерезидента. Таке обмеження допустиме тільки для захисту публічного інтересу або для досягнення цілей Договору про ЄС, чого не було в аналізованій справі.

Суд Справедливості пояснив, що транскордонне списання збитків всередині групи є допустимим за наявності двох умов:

  1. дочірня компанія – нерезидент використала всі можливі в країні її реєстрації способи врахування збитків, в тому числі за допомогою передачі збитків третій стороні;

  2. збитки дочірньої компанії в іншій державі не можуть бути враховані в країні її реєстрації у майбутніх податкових періодах ні самою компанією, ні третьою стороною.

Попередня стаття Наступна стаття