Огляд позицій ВСУ у податкових спорах з 2011 по 2016 рр.

02 Жовтня 2017 (0)
Аа Аа

Експерти TaxLink оновили нашу базу судових рішень та підсумували актуальні позиції Верховного Суду України в податкових спорах з 2011 по 2016 роки. Огляд містить окремі розділи стосовно застосування податкового контролю, погашення податкового боргу, адміністрування окремих податків, зборів, платежів, а також справ щодо застосування права на справедливий суд, повернення надмірно сплачених податків тощо.
Нижче пропонуємо ознайомитись з позиціями ВСУ у наступних справах.

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

I. Застосування податкового контролю

II. Погашення податкового боргу, у тому числі:

  • передачі майна у податкову заставу
  • застосування адміністративного арешту майна
  • стягнення податкового боргу

III. Адміністрування окремих податків, зборів, платежів, у тому числі:

IV. Справи за зверненням контролюючих органів, у тому числі щодо:

V. Справи за зверненням платників податків щодо повернення надміру сплачених податків

VI. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

І. Застосування податкового контролю

Застосування податкового контролю

Реквізити справи

Фабула

Норми неоднакового застосування

Правова позиція

2016

Податкові перевірки

21-2240а16  (ТОВ «Катех-Енерго» до ДПІ)

Товариство звернулося до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень рішень у зв’язку з тим, що висновки зроблені в актів перевірки зроблені з порушенням вимог чинного законодавства.

пп.78.1.11 п.78.1 статті 78, ст. 81, 82 ПК України

Матеріали позапланової перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття податкових повідомлень-рішень лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

№ 21-4341а15

(За позовом ТОВ «Арсенал-Центр» до ДПІ)

Підприємство звернулося до суду з позовом, у якому просило скасувати ППР,  прийняте на підставі акта камеральної перевірки. Внаслідок проведення такої перевірки контролери збільшили позивачу суму грошового зобов’язання з податку на прибуток. Обґрунтовуючи позов, Товариство посилалося на те, що оскаржуване ППР є протиправним внаслідок порушення строків проведення камеральної перевірки, при цьому акцентували увагу на листі контролюючого органу, яким встановлено, що звітність з податку на прибуток повинна бути камерально перевірена до настання термінів подачі наступної за поданою звітністю.

пп.49.18.3 п. 49.18 ст. 49, пп.75.1.1 п. 75.1 ст. 75, п. 76.1 та п.76.2 ст. 76, п. 150.1 ст. 150 ПК України

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів з питань проведення камеральних перевірок, урегульовані ПК України. Так, розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПК України який визначає право податкового органу на проведення камеральних перевірок з питань адміністрування податку на прибуток не містить граничних строків проведення таких перевірок. У свою чергу, таке обмеження випливає з положень статті 102 ПК зі строком у 1095 днів.

Реальність господарських операцій

№ 21-3706а15

(за позовом ПП «Пласт» до ДПІ)

Товариство звернулося до суду із позовом, у якому просило скасувати ППР. Висновки акта перевірки та оскаржуваних рішень  сформовані виходячи із того, що контрагент позивача за спірними операціями є фіктивним підприємством, створеним з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрованим на підставну особу, а формальний керівник не має відношення до діяльності вказаного підприємства.

п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 ПК України

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Здійснення господарської операції і власне її результат підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.

Виникнення у покупця права на формування податкових вигод виникають за наявності сукупності обставин та підстав, однією із яких є наявність ділової мети.

Статус фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю. Господарські операції таких підприємств не можуть бути легалізовані навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку.

№ 21-4953а15

(за позовом ПАТ «МТС Україна» до Міжрегіонального головного управління Міністерства доходів і зборів України)

 

№ 21-4781а15

(за позовом ТОВ «Інбуд-ХХІ» до ДПІ)

 

№ 21-2927а15

Товариство звернулось з оскарженням ППР, якими нараховані податкові зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість. З’ясовується питання щодо реальності здійснених операцій.

п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 ПК України

Надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема про наявність таких обставин:

– неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

– відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв’язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

– облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов’язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

– здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

– відсутність первинних документів обліку.

№ 21-1318а16

(за позовом ТОВ «ФМВ «Фарфор-Фаянс» до ДПІ)

ТОВ звернулось до суду с оскарженням рішення контролюючого органу щодо нарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість. При винесенні такого рішення контролери керувались тим, що податковий кредит та витрати формувались на підставі первинних документів, виданих особою, яка у ході досудового розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, тобто створення суб’єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, повідомила про свою непричетність до створення та діяльності цього товариства.

Ст. 9 Закону № 996-ХIV, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198, п. 201.1, 201.10 ст. 201 ПК України

Первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, видані контрагентом, діяльність якого мала ознаки фіктивного підприємництва, та підписані від імені особи, яка заперечила свою участь у його діяльності, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум до податкового кредиту та визначених пунктом 138.1 статті 138 ПК витрат є безпідставними.

 

На жаль, матеріал, котрий Вас зацікавив, знаходиться в обмеженому доступі і надається підписникам платформи.

Якщо Ви вже є підписником нашої платформи, то для перегляду матеріалу Вам потрібно авторизуватись. Ознайомитися з умовами підключення та оформити підписку Ви можете за посиланням або за телефоном.

(044) 500 7772

Увійти
Зареєструватися
Попередня стаття Наступна стаття