Огляд податкового законодавства за 30 вересня – 06 жовтня 2019 року

Проекти нормативно-правових актів:

 

Протягом 30 вересня  – 06 жовтня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано такі законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо справедливості справляння єдиного соціального внеску) від 30.09.2019 №2190.

Метою даного законопроекту є припинення несправедливої сплати самозайнятими особами  та фізичними особами - підприємцями єдиного соціального внеску та штрафних санкцій за несплату єдиного соціального внеску, що спричинена постійними змінами законодавства України та неналежного доведення до відома платників єдиного соціального внеску про наслідки змін, які вступають в силу.

Досягнення вищевказаної мети є можливим завдяки наданню самозайнятим особам (фізичним особам-підприємцям на загальній системі оподаткування та особам, які провадять незалежну професійну діяльність) періоду в 30 календарних днів, що настають з дня набрання законної сили проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо справедливості справляння єдиного соціального внеску) для проведення необхідних реєстраційних дій по припиненню підприємницької діяльності чи  зняття  з  обліку як самозайнятих осіб.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність від 02.10.2019 №2200.

На думку авторів законопроекту, чинні положення Податкового кодексу України не узгоджуються з конституційними принципам, а в суспільстві існує певна дискримінація між фізичними особами-підприємцями та особами які провадять незалежну професійну діяльність щодо обрання системи оподаткування.

Реалізація проекту Закону має на меті створити справедливу систему оподаткування осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та зареєстровані у контролюючих органах, та які мають на меті зареєструватися у контролюючих органах.

Усунення дискримінації між фізичними особами-підприємцями та самозайнятими особами, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо оподаткування, а також суперечностей у трактуванні понять «фізична особа-підприємець» та «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність», які відповідно до підпункту 14.1.226. пункту 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України зазначені як єдине поняття – «самозайнята особа».

Законопроектом пропонується встановити особам які провадять незалежну професійну діяльність можливість обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в межах визначених Податковим кодексом України доходів та їх складу.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту від 03.10.2019 №2208.

Проектом Закону пропонується запровадити загальнодержавний збір на розвиток спорту для створення додаткових джерел фінансування розвитку спорту да забезпечити дієвий контроль за сплатою цього збору.

Також передбачено встановлення відповідальності платників збору за здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі без видачі розрахункових документів.

На думку авторів законопроекту, завдяки реалізації норм проекту Закону буде досягнуто таких позитивних результатів:

  • буде забезпечено дієву систему адміністрування загальнодержавного збору на розвиток спорту;
  • будуть створені додаткові джерела фінансування розвитку спорту;
  • для громадян України будуть створені більш доступні умови для зайняття спортом внаслідок збільшення фінансування галузі за рахунок бюджету.

 

4. Проект Закону про внесення змін до статей 294 та 298 Податкового кодексу України (щодо спрощення започаткування підприємницької діяльності фізичними особами, які планують здійснювати таку діяльність як платники єдиного податку першої або другої групи) від 03.10.2019 №2209.

Законопроект має на меті зробити більш привабливим започаткування дрібного бізнесу в Україні шляхом суттєвого спрощення, пришвидшення та здешевлення цього процесу. До того ж, це пропонується зробити у спосіб, що не тільки не зменшує надходження до державного та місцевих бюджетів, а ще й дозволяє зменшити витрати державного бюджету. 

Завдання законопроекту – дозволити новоствореним фізичним особам-підприємцям з першого дня реєстрації працювати на умовах спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (у випадках, коли люди планують зареєструватися як підприємці та працювати як платники єдиного податку першої або другої групи). З огляду на вищевикладені обставини, йдеться не тільки про те, що людям непотрібно буде чекати до місяця з моменту реєстрації підприємцем для того, аби отримати право розпочати підприємницьку діяльність (як платник єдиного податку першої або другої групи). Йдеться також про значне послаблення бюрократичних бар’єрів та здешевлення для людей процедури започаткування такого дрібного підприємництва.

Законопроектом передбачено, що зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації (а не з першого числа наступного місяця, що передбачено чинними зараз нормами).

Крім того, особи звільняються від обов’язку сплати єдиного податку за місяць в якому відбулась державна реєстрація ФОП.

 

Роз’яснення Державної податкової служби України

Податок на прибуток підприємств

Інститути спільного інвестування є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до положень пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу за базовою (основною) ставкою податку на прибуток підприємств. При цьому Кодексом передбачається звільнення від оподаткування коштів, залучених від учасників інституту спільного інвестування, або доходів, нарахованих за активами інституту спільного інвестування, та доходів, отриманих від діяльності інституту спільного інвестування, зокрема у вигляді роялті, а не звільнення інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток підприємств.

Таким чином, у разі нарахування юридичною особою - платником податку на прибуток підприємств витрат по роялті на користь інституту спільного інвестування у такого платника податку відсутні правові підстави для коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 6 пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 01.10.2019 р. № 481/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Крім того, Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 01.10.2019 р. № 518/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Доходи (прибутки) благодійного фонду у статусі неприбуткової організації, утвореної згідно із Законом N 5073, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності, без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Тому, здійснення благодійним фондом оплати послуг на користь фізичної особи - підприємця (у тому числі платника єдиного податку), пов’язаних з реалізацією статутної діяльності такого фонду, не є порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 02.10.2019 р. № 549/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

При коригуванні фінансового результату до оподаткування на суму резерву створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності платник податку на прибуток у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2019 року:

збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму визнаних у І кварталі 2019 року витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (р. 2.1.2 додатку РІ до рядка 03 РІ);

зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості, списаної у І кварталі 2019 року за рахунок створеного резерву сумнівних боргів за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (р. 2.2.3 додатку РІ до рядка 03 РІ) та на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у І кварталі 2019 року (р. 2.2.2 додатку РІ до рядка 03 РІ).

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 02.10.2019 р. № 550/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

 

Оподаткування доходів нерезидентів

Сума поверненої нерезиденту інвестиції внаслідок зменшення статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями не підлягає оподаткуванню відповідно до вимог п. 141.4 ст. 141 Кодексу за умови, що сума повернення не перевищує суму інвестиції такого нерезидента в корпоративні права резидента.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 01.10.2019 р. № 521/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

 

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments