Огляд податкового законодавства за 29 травня – 04 червня 2017 року

Законопроекти

Щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій

01 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу України (щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій) № 6534.

Законопроектом пропонується не застосовувати до недержавних пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду такі вимоги, встановлені у статті 133 ПК України:

  • вимогу щодо наявності в установчих документах неприбуткової організації заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

  • вимогу щодо наявності в установчих документах неприбуткової організації щодо передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Також пропонується доповнити пункт 133.1 статті 133 ПК України, зазначивши про необхідність використання доходів (прибутків) недержавних пенсійних фондів та Накопичувального пенсійного фонду в порядку, передбаченому Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Підзаконні нормативно-правові акти

01 червня 2017 року був опублікований Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон”.

Проектом постанови пропонується встановити, що у разі коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого розташований порт, не подано в установленому порядку інформацію, про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, вивантаження товарів з судна закордонного плавання заборонено.

При цьому після надання інформації в електронному вигляді про товари, прийняті до перевезення у контейнерах, їх вивантаження пропонується дозволити через 24 години.

На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить вдосконалити порядок здійснення митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, зокрема скоротити час проведення контрольних процедур в морських портах, зменшити витрати часу на проведення посадовими особами митниць ДФС митних формальностей, мінімізувати людський фактору під час прийняття рішень посадовими особами митниць ДФС, і, як наслідок, мінімізувати можливості для корупційних проявів.

 

31 травня 2017 року був опублікований також Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку»

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку. Передбачається створити багатофункціональну систему контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального за рахунок встановлення приладів обліку пального на акцизних складах, відстеження в режимі он-лайн наявності пального, перерахунку його залишків, встановлення динамічних відхилень залишків пального та інших параметрів його отримання та  відпуску.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно

Зміст

Назва

Оподаткування ПДФО

Податкова нагадала, що відповідно до змін, внесених Законом України від 23 березня 2017 року № 1989-VIII, з 1 січня 2017 року дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб'єктом господарювання - платником єдиного податку за період 2016 року, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9 відсотків

Індивідуальна податкова консультація  ДФСУ № 401/6/99-99-13-02-03-15/ІПК - № 404/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 29 травня 2017 року щодо застосування ставки податку на доходи фізичних осіб до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 році за період 2016 року

Сплати єдиного податку

Контролюючий орган нагадав платникам податків, що ФОП, яка надає побутові послуги населенню, може обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та здійснювати таку діяльність на першій групі за умови дотримання таких критеріїв, як:

- невикористання праці найманих осіб;

- здійснення виключно роздрібного продажу товарів з торговельних місць на ринках та/або провадження господарської діяльності з надання побутових послуг населенню;

- неперевищення обсягу доходу протягом календарного року у 300 000 гривень.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 407/М/99-99-13-01-02-14/ІПК від 29 травня 2017 року щодо платників єдиного податку

Оподаткування податком на прибуток

ДФС роз’яснила порядок оподаткування податком на прибуток для платників, які з 01 січня 2017 року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему і річний дохід яких за 2016 рік не перевищив 20 млн. грн. і які не прийняли рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування. Податкова зазначила, що такі платники мають збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриману у 2017 році за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 413/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 30 травня 2017 року щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою - суб’єктом господарювання, яка у 2017 році перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування

Контролюючий орган роз’яснив, що резидент України мав право на включення витрат з нарахування роялті, які виплачувались на користь резидента США відповідно до ліцензійної угоди про надання виключної ліцензії на отримання та використання майнових прав щодо технічної інформації, торгових марок та товарних знаків у зв’язку з продажем та реалізацією продукції компанії, до складу витрат, що враховувались при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом звітних (податкових) періодів до 1 січня 2015 року, згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 п. 140 ст.140 ПК України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 414/6/99-99-01-02-02-15/ІПК від 30 травня 2017 року щодо порядку застосування положень податкового законодавства, чинного у період до 1 січня 2015 року, для цілей визначення об’єкта оподаткування резидента України - платника податку на прибуток, який згідно з ліцензійною угодою сплачує роялті на користь резидента США

Сплати рентної плати для користувачів радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

В опублікованій 27 січня 2017 року редакції тексту Закону від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII у рядку 5 таблиці ставок Рентної плати для платників Рентної плати для користувачів радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів зазначена ставка у розмірі 26,21 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць та наявна примітка у вигляді позначки у рядку 5 таблиці ставок рентної плати, ставку для платників рентної плати зазначено у розмірі 26,211 грн. за 1МГц смуги радіочастот на місяць та без примітки.

Податкова роз’яснила, що поки ця редакційна помилка не буде виправлена, платники рентної плати мають право застосовувати примітку 1 (понижувальний коефіцієнт 0,75) до ставок рентної плати для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати.

Лист ДФСУ № 13556/7/99-99-12-03-04-17 від 29 травня 2017 року «Про коригуючі коефіцієнти»

Проведення податкових перевірок

Податкова нагадала, що на сьогодні досить поширеною є практика призначення судами за ініціативою правоохоронних органів документальних перевірок платників податків за період, що значно перевищує встановлений пунктом 102.1 статті 102 ПК України термін. З приводу цього ДФС роз’яснила, що у такому випадку контролюючий орган зобов'язаний виконати рішення суду та провести документальну перевірку за весь зазначений в судовому рішенні період.

Лист ДФСУ № 3999/7/99-99-14-05-02-17 від 17 лютого 2017 року щодо застосування положень статті 102 "Строки давності та їх застосування" Податкового кодексу України

Попередня стаття Наступна стаття