Огляд податкового законодавства за 28 жовтня – 03 листопада 2019 року

Огляд податкового законодавства за 28 жовтня – 03 листопада 2019 року

 

Проекти нормативно-правових актів:

 

Протягом 28 жовтня – 03 листопада 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано такі законопроекти:

 

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України від 28.10.2019 №2321.

Цей законопроект підготовлений разом з законопроектом «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки та суспільства» і спрямований створення умов для розвитку мереж та послуг електронних комунікацій з використанням радіотехнологій.

Цілями законопроекту є створення умов для розвитку інфраструктури для цифрової трансформації, зокрема з використанням радіотехнологій, що є основою для економічного зростання та рівного доступу кожного до послуг, інформації та знань, які надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

Проект передбачає європейські принципи формування ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром, зокрема так  ставки повинні:

бути об’єктивно виправданими, прозорими, недискримінаційними, пропорційними по відношенню до їх призначення та враховувати цілі державної політики в сфері електронних комунікацій;

забезпечувати ефективне використання радіочастотного спектра, в тому числі, шляхом:

встановлення резервних ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром з урахуванням  можливого його альтернативного використання;

врахування витрат, пов’язаних з умовами ліцензії на користування радіочастотним спектром;

врахування фактичної доступності для використання радіочастотного спектра;

враховувати використання радіочастотного спектра на засадах індивідуальних прав чи загальної авторизації;

враховувати витрати на радіочастотний моніторинг, що здійснюється за рахунок відповідної рентної плати.

 

2. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань" від 29.10.2019 №2330.

Метою цього законопроекту є звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб додаткового блага, яке виникає у внутрішньо переміщених осіб, що втратили місце проживання та отримання доходу, в результаті перерахунку кредиторами заборгованості для внутрішньо переміщених осіб за договорами кредиту та договорами позики.

На думку авторів проекту, прийняття цього проекту Закону дозволить зменшити фінансове навантаження на боржників за договорами кредиту, позики, постраждалих від конфлікту на Сході України та тимчасової окупації АР Крим, з огляду на втрату ними сталих джерел доходу та майна, також зміцнить довіру цих осіб до органів державної влади та до України в цілому.      

Законопроектом пропонується доповнити Підрозділ 1 Розділу ХХ Податкового кодексу України новим пунктом 11 згідно з яким не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума прощена (анульована) кредитором у зв’язку із перерахунком, проведеним кредитором відповідно до статті 92 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг від 29.10.2019 №2338.

Метою прийняття зазначеного законопроекту є вдосконалення системи спрощеного оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Запропонований законопроект допоможе лібералізувати умови віднесення фізичних осіб-підприємців до першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, зростанню конкурентоспроможності та якості товарів і послуг, підвищить інвестиційну привабливість України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Основними нововведеннями законопроекту є:

- збільшення граничних обсягів доходу для першої, другої та третьої груп суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування;

- нульова ставка для першої групи платників єдиного податку щодо діяльності з надання побутових послуг населенню.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу від 29.10.2019 №2342.

Проект розроблено з метою поступової (два етапи) заміни чинної несправедливої та дискримінаційної системи оподаткування акцизним податком транспортних засобів та створення передумов для комплексного вирішення питання доступності для українців як нового, так й недорогого, але якісного вживаного транспорту шляхом:

- ліквідації дисбалансу у встановлених процедурах розрахунку ставок акцизного податку в залежності від віку транспортних засобів та застосовування відповідних коефіцієнтів;

-  приведення національного переліку підакцизних товарів до вимог  європейського законодавства (Директива Ради ЄС № 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного збору, що відміняє Директиву № 92/12/ЄЕС).

Законопроектом пропонується внести наступні зміни до Податкового кодексу України:

і) тимчасово, протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності законопроекту як Закону:

- змінити формулу визначення ставки акцизного податку для транспортних засобів, автомобілів легкових та іншіх моторних транспортних засобів, а саме не враховувати віковий коефіціент;

- призупинити дію статей 2, 2-1 та 3 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів"; а саме:

Скасувати вимогу відповідності екологічним нормам щодо  транспортних засобів спеціального призначення або тих, що використовувалися понад 30 років чи належать до предметів колекціонування або антикваріату;

іі) з 1 січня 2021 року, в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, виключити з переліку підакцизних товарів «автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів».

 

5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України від 30.10.2019  №2345.

Проект розроблено з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні вказаного питання.

Проектом Закону пропонується тимчасово зупинити застосування штрафних санкцій за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України на строк 180 днів з дня набрання чинності цього Закону.

 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна від 31.10.2019 №2047-д.

Законопроект розроблено з метою спрощення процедури оцінки нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та припинення здирництва коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь приватних структур за користування належної державі Єдиною базою даних звітів про оцінку, а також запровадження нового альтернативного спрощеного способу оцінки об’єктів нерухомості через автоматичну її оцінку модулем Фонду державного майна України. 

Із прийняттям законопроекту:

- З 01 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів з нерухомістю. Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності, оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі (як це є на сьогодні).

-  Нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

- Для суспільства та професійної спільноти (оцінювачів, нотаріусів, антикорупційних організацій та контролюючих органів) Єдина база звітів про оцінку стане по-справжньому відкритим, безкоштовним, зручним та інтерактивним сервісом (замість щотижневого оприлюднення неповних електронних таблиць у ручному режимі).

 

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу від 31.10.2019 №2358.

Мета законопроекту полягає в створенні ефективного та дієвого механізму для проведення фінансової реструктуризації підприємств України з метою:

- сприяння відновленню господарської діяльності боржника, який знаходяться у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації його заборгованості та/або його господарської діяльності;

- підтримки стабільності фінансової системи;

- забезпечення доступу боржника до фінансування для відновлення його господарської діяльності.

Законопроектом пропонується:

- подовжити на три роки звільнення від оподаткування ПДВ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, а також розповсюдити таке звільнення на майнових поручителів (заставодавця, іпотекодавця), які можуть передати у власність своє майно в погашення боргу позичальника;

- подовжити на три роки можливість зменшення результату до оподаткування на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов'язань відповідно до закону щодо фінансової реструктуризації, а також розповсюдити таку можливість на анулювання (прощення) його зобов’язань відповідно до цього ж закону;

- у зв’язку із введенням в дію Кодексу з процедур банкрутства внести техніко-юридичні зміни для поширення зазначених норм на процедури, які будуть розпочаті до введення в дію зазначеного Кодексу, а саме розпочатих відповідно до статті 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також поширити на процедури, які будуть розпочаті вже відповідно до Кодексу з процедур банкрутства.

 

8. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 31.10.2019 №2359.

Метою  законопроекту є створення належних/сприятливих умов для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Законопроектом передбачено внесення змін до підрозділів 2 та 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в частині встановлення особливостей оподаткування ПДВ та податком на прибуток підприємств операцій з передачі в управління на праві господарського відання, а також продажу (іншого відчуження) майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу,  які здійснюються/проводяться виключно з метою та на виконання зобов'язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи), взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а саме щодо:

- звільнення від оподаткування ПДВ операцій операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, а також незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ;

- визначення за касовим методом дати виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями постачання/придбання майна, що використовую(є)ться для забезпечення транспортування природного газу, які(яке) обліковується на балансі одного платника податку і передається на баланс іншого платника податку;

- встановлення, що не є постачанням операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами;

- особливостей проведення податкових коригувань, встановлених абзацом четвертим пункту 138.1 та абзацом третім пункту 138.2 статті 138 ПКУ, щодо залишкової вартості основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій та інших необоротних активів у складі магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом.

 

9. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України від 01.10.2019 №2367.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України» розроблено з метою збільшення надходжень від екологічного податку та їх цільове використання на здійснення заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України.

На думку авторів законопроекту, активне застосування екологічних податків сприяє зниженню загального рівня забруднення навколишнього середовища, зростанню обсягів виробництва нової, екологічно чистої продукції, зміцнюючи, таким чином, конкурентоздатність та економічні позиції виробників. Збільшення ставок екологічного податку дозволить забезпечити цільове фінансування нагальних заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України, як державного так і місцевого значення.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 243, 245, 246, 247 та 248 Податкового кодексу України, а саме збільшити в 4 рази ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти; податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

 

10. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (щодо недопущення знищення підприємництва) від 01.11.2019 №2373.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва) направлений на урегулювання проблемних питань діяльності суб’єктів господарювання та використання фіскальної техніки.

Законопроектом пропонується збільшити граничну межу обсягу доходу платника податків, що використовує спрощену систему оподаткування, а саме для першої групи – з 300 тис.грн. до 1 млн.грн., другої групи – з 1,5 млн.грн. до 5 млн.грн. та третьої групи з 5 млн.грн. до 10 млн.грн.

Крім того, пропонується виключення з-під обов’язкового застосування касового апарата суб’єктів господарювання, що здійснюють певні види діяльності.

Також законопроектом надається право платнику податків зменшувати свої податкові платежі (податок на прибуток або єдиний податок) на суму реально понесених витрат на придбання та використання касового апарату – так як державне зобов’язання застосування касового апарату має бути реалізовано за рахунок держави. З метою недопущення зловживання – обмежуються такі суми в діапазоні не більше 85 гривень на 1 програмний касовий апарат на місяць та/або 340 гривень на 1 касовий апарат на місяць.

Роз’яснення Державної податкової служби України:                                          

Акцизний податок

У разі здійснення суб’єктами господарювання всіх форм власності діяльності із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик на території (місці), де розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користуванні, йому необхідно буде отримувати ліцензію на право зберігання пального, крім випадків, передбачених Законом N 481, коли така ліцензія не отримується. разі здійснення суб’єктами господарювання всіх форм власності діяльності із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик на території (місці), де розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування, йому необхідно буде отримувати ліцензію на право зберігання пального, крім випадків, передбачених Законом N 481, коли така ліцензія не отримується.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 01.01.2019 р. № 1138/6/99-00-04-01-01-15/ІПК

 

При передачі пального Компанії на зберігання, тобто при здійсненні операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) зберігану пального саме особа, що здійснює таку операцію, а саме розпорядник акцизного складу / акцизного складу пересувного, зобов’язана складати акцизні накладні на вказані операції, в яких Компанія (зберігач) зазначається як отримувач пального.

При здійсненні Компанією операцій з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального поклажодавцю або будь-яким іншим особам за дорученням поклажодавця, Компанія зобов’язана складати акцизні накладні на вказані операції, в яких отримувачем зазначається саме особа, яка отримує таке пальне (при реалізації пального до акцизного складу пересувного отримувачем зазначається власник пального, який є розпорядником такого акцизного складу пересувного).

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 29.10.2019 р. № 1061/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Податок на додану вартість

Податковий кредит за операцією з придбання товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної постачальником за такою операцією, за допомогою якої можливо ідентифікувати здійснену операцію.

Орфографічна помилка у податковій накладній, про яку йдеться у зверненні, а саме якщо у назві продавця зазначено слово "пдпріємство" замість "підприємство", не є такою, що заважає ідентифікувати здійснену операцію (її зміст, період, сторони, суму нарахованого податку, тощо), тому така орфографічна помилка не може бути єдиною підставою для визнання податкової накладної такою, що складена з порушенням норм ПКУ, та відповідно не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту, сформованого за такою податковою накладною покупцем.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 29.10.2019 р. № 1071/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Податок на прибуток

Платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 31.10.2019 р. № 1113/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Якщо резидент надає агентські послуги з продажу чи придбання товарів на користь тільки певного нерезидента, то такий резидент зобов’язаний під час виплати доходу від таких послуг утримувати податок з таких доходів у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво відповідно до підпункту 141.4.8 пункту 141.4 статті 141 Кодексу.

У разі якщо резидент здійснює виплати за агентськими договорами на користь декількох нерезидентів у рамках своєї основної (звичайної) діяльності, то такі виплати підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від 31.10.2019 р. № 1124/6/99-00-07-01-01-15/ІПК

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments