Огляд податкового законодавства за 22 - 28 травня 2017 року

 

Законопроекти

Щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств

24 травня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств № 6490.

Законопроектом пропонується надати фізичним особам-підприємцям, які організували фермерське господарство, можливість стати платниками єдиного податку четвертої групи. Також пропонується не застосовувати до таких ФОП пільговий порядок сплати ЄСВ та унеможливити щодо таких суб’єктів проведення заходів державного контролю у сфері господарської діяльності.

 

Щодо легалізації майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб

25 травня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо легалізації майна в зв'язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб) №6505.

Законопроектом пропонується на період з 1 січня 2018 року по 30 червня 2018 року встановити ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі:

- 10% бази оподаткування щодо доходів: на загальну суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначених в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку платник податку подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб» за умови прийняття контролюючим органом зазначеної декларації та сплати платником податку – суб’єктом легалізації всієї суми податку до 30 червня 2018 року;

- 5% бази оподаткування щодо доходів: на загальну суму до 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначених в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку платник податку подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб» за умови прийняття контролюючим органом зазначеної декларації та сплати платником податку – суб’єктом легалізації всієї суми податку до 30 червня 2018 року;

0% бази оподаткування - в таких випадках:

- у разі зарахування суми грошових коштів, зазначених у декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку платник податку подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб», строком не менше ніж на два роки на безоплатній основі на спеціальні рахунки, які відкриваються в банках України та їх філіях, що розташовані на території України. Напрямки цільового використання грошових коштів, які зараховуються на зазначені спеціальні рахунки, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

- за умови, що платником податків, який зазначив у декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку він подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб», майно, в тому числі готівкові кошти, на суму до 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, придбано у строк до 30 червня 2018 року довгострокові державні облігації зі строком погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на загальну суму, що дорівнює 10 відсоткам вартості задекларованого майна, в тому числі готівкових коштів.

- за умови, що платником податків, який зазначив у декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку він подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб», майно, в тому числі готівкові кошти, на суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, придбано у строк до 30 червня 2018 року довгострокові державні облігації зі строком погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на загальну суму, що дорівнює 12 відсоткам вартості задекларованого майна, в тому числі готівкових коштів.

Також проект закону пропонує закріпити, що не визнається доходом з джерелом його походження з України отримання майна його фактичним власником від номінального власника, якщо таке майно і його номінальний власник вказані в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку платник податку подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб» за умови виконання платником податку - суб’єктом легалізації майна в повному обсязі вимог зазначеного Закону. Також законопроект закріплює, що не визнається об’єктом оподаткування передача майна номінальним власником його фактичному власнику, якщо таке майно і його номінальний власник вказані в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку він подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб» за умови виконання платником податку - суб’єктом легалізації майна в повному обсязі вимог зазначеного Закону.

Крім того, відповідно до законопроекту для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок не може бути підставою для висновків декларація про легалізацію майна (спеціальна декларація) платника податків, яку він подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб» та відомості, які в ній зазначені, крім випадків, коли платник податків – суб’єкт легалізації майна наполягає на їх залученні до матеріалів перевірки,  за умови виконання платником податку - суб’єктом легалізації майна в повному обсязі вимог зазначеного Закону. Платник податків не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, якщо таке правопорушення було вчинено при придбанні (формуванні джерел придбання), використанні або розпорядженні майном і (або) контрольованими іноземними компаніями, а також рахунками (вкладами), інформація про які міститься в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), яку він подав відповідно до Закону України «Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб», за умови виконання платником податку - суб’єктом легалізації майна в повному обсязі вимог зазначеного Закону.

У такому випадку підставою для непритягнення платника податків до відповідальності за вчинення податкового правопорушення є надання копії такої спеціальної декларації, копій документів та (або) відомостей, які додано до неї, та копії сертифіката конфіденційності.

Пропонуємо Вам ознайомитися із матеріалом щодо цього законопроекту за цим посиланням.

 

Щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань

25 травня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань) № 6503.

Законопроектом пропонується врегулювати в Податковому кодексі України питання обміну податковою інформацією на періодичній основі на підставі міжнародних договорів. Зокрема пропонується закріпити поняття міжнародного автоматичного обміну з податкових питань, визначити фінансові установи, які зобов’язані надавати відповідну інформацію до контролюючого органу. Також встановлюються права та обов’язки фінансових установ, що зобов’язані надавати інформацію, та повноваження контролюючого органу у зв’язку з міжнародним автоматичним обміном інформацією з податкових питань. Законопроект також пропонує закріпити вимоги до інформації, яка надається в межах міжнародного обміну, та гарантії її передання та застосування виключно для боротьби з ухилянням від сплати податків та захисту податкової  системи. 

 

 

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно

Зміст листа

Назва листа

Здійснення розрахунків

Податкова роз’яснила, що відповідно до пункту 292.4 статті 292 ПК України дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку вважається датою отримання доходу

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 275/Н/99-99-13-01-02-14/ІПК від 18 травня 2017 року щодо здійснення розрахунків з використанням платіжних терміналів

Оформлення первинних документів

Фіскальна служба роз’яснила платникам податків, що первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Індивідуальна податкова консультація ДФС України № 295/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 23 травня 2017 року щодо оформлення первинних документів

Оподаткування ПДФО

ДФС України роз’яснила, що особою, відповідальною за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (військового збору) з іноземного доходу є сама фізична особа, яка отримує іноземний дохід. При цьому така особа зобов'язана подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року та легалізовану довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, отриману від контролюючого органу країни, де така особа отримує доходи.

Індивідуальна податкова консультація ДФС України № 325/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 24 травня 2017 року щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які працюють за межами України

Контролюючий орган роз’яснив платникам податків, що сума стипендії, яка нараховується спортсменам - кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріорітетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд за рахунок коштів обласної державної адміністрації та обласної Ради включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Індивідуальна податкова консультація ДФС України № 326/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 24 травня 2017 року щодо оподаткування сум стипендій, призначених обласною державною адміністрацією та обласною Радою спортсменам - кандидатам до олімпійської збірної команди України

Нарахування ЄСВ

Податкова роз’яснила, що у разі отримання працівником доходу у вигляді заробітної плати за відпрацьований час (повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця), якщо такий дохід не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 352/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 24 травня 2017 року щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Попередня стаття Наступна стаття